Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
3135
Jaromin Kamila 2008 Praca kuratorów sądowych na przykładzie kuratorów z Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3136
Panna Andrzej 2008 Problem alkoholu wśród kierowców (na przykładzie województwa małopolskiego). prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3137
Cieśliński Ernest 2008 Problem alkoholu wśród uczniów szkół zawodowych i techników. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3138
Odelska Agata 2008 Przemoc fizyczna i psychiczna w rodzinie. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3139
Michcik Arkadiusz 2008 Przemoc w rodzinie jako zjawisko patologii społecznej na przykładzie województwa świętokrzyskiego. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3140
Kurek Marcin 2008 Resocjalizacja osób uzależnionych od narkotyków. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3141
Okła Magdalena 2008 Rodzinne uwarunkowania przestępczości nieletnich (na podstawie badań w Policyjnej Izbie Dziecka w Kielcach). prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3142
Janicka Aneta 2008 Samoocena osób uzależnionych od alkoholu na przykładzie gminy Słomniki prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3143
Bałaga Mariola 2008 Uawrunkowania oraz przebieg terapii osób uzależnionych od narkowtyów na oddziele VIII Aresztu Śledczego w Kielcach. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3144
Gębska Małgorzata 2008 Ubustwo w rodzinach na podstawie danych Miejskiegi Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3145
Płuciennik Paweł 2008 Uwarunkowania przestępczości wśród nieletnich na terenie powiatu przysuskiego. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3146
Połeć Agnieszka 2008 Uzależnienia młodzieży gimnazjalnej na terenie gminy Wąchock. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3147
Jankowski Mariusz 2008 Zjawisko narkomanii w świadomości młodzieży gimnazjalnej. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3148
Wyrozumska Dorota 2008 Postawy uczniów klas licealnych wobec osób niepełnosprawnych. dr Mirosław Ruszkowski
3149
Książek Agnieszka 2008 Funkcjonowanie dzieci i młodzieży z chorobami przewlekłymi układu oddechowego i schorzeniami układu ruchu w Szpitelu Uzdrowiskowym w Rymanowie Zdroju w ich własnej ocenie. dr Mirosław Ruszkowski
3150
Baran Monika 2006 Problemy rodziny związane z wychowaniem dziecka niepełnosprawnego intelektualnie z autyzmem. dr Mirosław Rutkowski
3151
Dybaś Anna 2006 Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym, ze sprzężoną niepełnosprawnością ruchową i umysłową w stopniu lekkim. dr Mirosław Rutkowski
3152
Lisowska Magdalena 2006 Integracja edukacyjna dzieci z dysleksją i ich funkcjonowanie w szkole. dr Mirosław Rutkowski
3153
Sikora Agata 2006 Pomoc dziecku niepełnosprawnemu lub zagrożonemu niepełnosprawnością i jego rodzinie na przykładzie Punktu Wczesnej Intewencji w Nowym Targu. dr Mirosław Rutkowski
3154
Słońska Sabina 2006 Rozwijanie sprawności przystosowawczych u osób z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Targu. dr Mirosław Rutkowski
3155
Stanek Stanisława 2006 Stosunki interpersonalne w integracyjnej grupie sześciolatków. dr Mirosław Rutkowski
3156
Giemza Renata 2006 Wartości i plany życiowe młodzieży słabosłyszącej i niesłyszącej na przykładzie badań w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kielcach. dr Mirosław Rutkowski
3157
Tarnik Justyna 2007 Aspiracje życiowe młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (na podstawie badań przeprowadzonych wśród młodzieży z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jędrzejowie). dr Mirosław Rutkowski
3158
Łakomiec Jolanta 2007 Funkcjonowanie dzieci z dysleksją w klasach IV-VI szkół podstawowych w gminie Łączna. dr Mirosław Rutkowski
3159
Patyk Ewa 2007 Funkcjonowanie dziecka z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności umysłowej w rodzinie (studium indywidualnych przypadków) dr Mirosław Rutkowski
3160
Derszniak-Ząbecka Małgorzata 2007 Motywy wyboru przez rodziców szkoły dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną na podstawie badań przeprowadzonych w środowisku wielkomiejskim. dr Mirosław Rutkowski
3161
Moczydłowska Edyta 2007 Postawy młodzieży szkół gimnazjalnych i licealnych wobec osób niepełnosprawnych (na przykładzie badań w szkołach w Kielcach i Masłowie). dr Mirosław Rutkowski
3162
Kozieł Justyna 2007 Problemy rodziców dzieci autystycznych na podstawie badań przeprowadzonych wśród rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w Starachowicach. dr Mirosław Rutkowski
3163
Widurska Agnieszka 2007 Rozwój społeczno-emocjonalny osób z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością umysłową (na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie). dr Mirosław Rutkowski
3164
Budnik Ilona 2007 Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z Zespołem Downa na przykładzie wychowanków grupy specjalnej w Przedszkolu Miejskim Nr 9 w Jaśle. dr Mirosław Rutkowski

|<  <<  <  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: