Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
3105
Wereszko Jacek 2007 Zjawisko przestępczości nieletnich w Polsce na tle wydarzeń społecznych i przemian ekonomicznych. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3106
Ściug Paulina 2007 Agresja wśród dzieci i młodzieży z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa świętokrzyskiego. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3107
Grzesik Rafał 2007 Aspiracje życiowe skazanych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3108
Niestój Grzegorz 2007 Bezdomność na przykładzie miasta Sosnowca. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3109
Borek Magdalena 2007 Bezrobocie w Piasecznie. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3110
Łakomiec Aneta 2007 Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie Mista i Gminy Suchedniów. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3111
Zioło Maria 2007 Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Bejsce. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3112
Bryła Anna 2007 Lokalny system profilaktyki antyalkoholowej na terenie miasta Pińczowa. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3113
Kamiński Zbigniew 2007 Monografia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3114
Fujara Marcin 2007 Ocena zjawiska prostytucji przez studentów. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3115
Gębski Przemysław 2007 Organizacja pomocy społecznej w Polsce po II wojnie światowej. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3116
Kaczmarczyk Marceli 2007 problem alkoholizmu na terenie gminy Nowy Korczyn. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3117
Sasak Piotr 2007 Problem alkoholizmu wśród młodzieży gimnazjalnej na terenie gminy Nowa Słupia. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3118
Maj Piotr 2007 Problem bezrobocia na przykładzie powiatu Kazimierza Wielka. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3119
Gęsikowski Radosław 2007 Problem przestępczości i chuligaństwa na stadionach piłkarskich. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3120
Konieczny Michał 2007 Problematyka sekt wśród dzieci i młodzieży. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3121
Grzegorczyk-Śledzińska Anna 2007 Przestępczość wśród dzieci i młodzieży w województwie świętokrzyskim w latach 2000 - 2006 (na podstawie publikacji prasowych). prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3122
Śmiech Anna 2007 Rola kuratora sądowego w procesie resocjalizacji skazanego. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3123
Gajos Aneta 2007 Socjalizacja i wychowanie a resocjalizacja. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3124
Nowakowski Jacek 2007 Źródła stresu funkcjonariusza służby więziennej. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3125
Marzec Marcin 2007 Rodzina jako źródło kształtowania pojęć moralnych u dzieci. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3126
Michalec Martyna 2007 Zainteresowania dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3127
Ornal Magdalena 2008 Alkohol - wróg czy przyjaciel? Przeglad literatury dotyczącej wpływu alkoholu na organizm człowieka. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3128
Słomka Katarzyna 2008 Alkoholizm w rodzinie na przykładzie Gminy w Skarżysku Kościelnym. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3129
Manecka-Dygas Marzena 2008 Charakterystyka instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3130
Żelazna Barbara 2008 Dziecko w świecie mediów. Media jako źródło przemian społecznych i zagrożeń. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3131
Dziewit Robert 2008 Formy pomocy dzieciom i młodzieży niedostosowanej społecznie. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3132
Chrzan Michał 2008 Metody i sposoby przeciwdziałania samobójstwom w Polsce. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3133
Fert Marta 2008 Monografia Zespołu Placówek Specjalnych w Skarżysku-Kamiennej. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3134
Bałaga Robert 2008 Opinie i stan wiedzy uczniów klas III gimnazjum na temat: Zagrożenia wirusem HIV i chorobą AIDS. prof. dr hab. Marek Ruszkowski

|<  <<  <  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: