Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
4057
Brzeziński Zbigniew 2011 Uwarunkowania satysfakcji z pracy zawodowej policjantów. doc. dr Maria Ruszczyńska-Sawaszkiewicz
4058
Frankiewicz Wiktor 2011 Źródła stresu zawodowego w pracy policjanta i sposoby jego redukcji. doc. dr Maria Ruszczyńska-Sawaszkiewicz
4059
Majewska Joanna 2011 Syatem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Polsce (wiedza i opinia rodziców). doc. dr Maria Ruszczyńska-Sawaszkiewicz
4060
Medwecki Mariusz 2011 Wiedza i poglądy młodzieży dotyczące przestępczości nieletnich. doc. dr Maria Ruszczyńska-Sawaszkiewicz
4061
Michalska Marzanna 2011 Wiedza młodzieży o zawodach prawniczych. doc. dr Maria Ruszczyńska-Sawaszkiewicz
4062
Obruśnik Tomasz 2011 Zagrożenie rozwoju dzieci w rodzinach dokniętych przemocą. doc. dr Maria Ruszczyńska-Sawaszkiewicz
4063
Strączek Artur 2011 Problemy readaptacyjne osób zwolnionych z zakładów karnych (na przykładzie ZK w Pińczowie). doc. dr Maria Ruszczyńska-Sawaszkiewicz
4064
Wójcik Sylwia 2011 Oddziaływanie pracy policjanta na jego życie osobiste i rodzinne. doc. dr Maria Ruszczyńska-Sawaszkiewicz
4065
Bednarczyk Justyna 2011 Społeczno-wychowawcza funkcja świetlicy wiejskiej (na przykładzie świetlicy w Miąsowej). doc. dr Maria Ruszczyńska-Sawaszkiewicz
4066
Brzezińska Justyna 2011 Aspiracje życiowe młodzieży z rodzin korzystających z pomocy społecznej. doc. dr Maria Ruszczyńska-Sawaszkiewicz
4067
Górczyński Wojciech 2011 Wypalenie zawodowe funkcjonariuszy Służny Więziennej (na przykładzie ZK w Pińczowie). doc. dr Maria Ruszczyńska-Sawaszkiewicz
4068
Kwiecień Michał 2011 Normy życia więziennego w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych (na podstawie Zakładu Karnego w Pińczowie). doc. dr Maria Ruszczyńska-Sawaszkiewicz
4069
Łabuz Magdalena 2011 Skuteczność pracy kuratora. doc. dr Maria Ruszczyńska-Sawaszkiewicz
4070
Majchrzycka Milena 2011 Ocena funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej (na podstawie opinii beneficjentów GOPS w Bilżynie). doc. dr Maria Ruszczyńska-Sawaszkiewicz
4071
Miążek Monika 2011 Aspiracje życiowe i edukacyjne współczesnej młodzieży (na przykładzie podopiecznych w Ośrodku Wsparcia Dziennego). doc. dr Maria Ruszczyńska-Sawaszkiewicz
4072
Mrowca Jolanta 2011 Pogąd współczesnych matek na wychowanie dzieci. doc. dr Maria Ruszczyńska-Sawaszkiewicz
4073
Pocheć Piotr 2011 Pogląd młodych mężczyzn na wychowanie dzieci. doc. dr Maria Ruszczyńska-Sawaszkiewicz
4074
Słowecki Marcin 2011 Stereotyp alkoholika. doc. dr Maria Ruszczyńska-Sawaszkiewicz
4075
Turkiewicz Tomasz 2011 Oczekiwania mężczyzn wobec małżeństwa i rodziny. doc. dr Maria Ruszczyńska-Sawaszkiewicz
3094
Tarka Krzysztof 2006 Alkoholizm jako patologia w środowisku studenckim. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3095
Miszczyk Łukasz 2006 Dziecko a patologie rodzinne na terenie gminy Miechów. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3096
Gromek Andrzej 2006 Postawy młodzieży z Gimnazjum nr 2 w Szydłowcu wobec bezrobocia. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3097
Małysz Marcin 2006 Problem bezrobocia na terenie Buska-Zdroju i okolic. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3098
Janczyk Andrzej 2006 Przemoc i agresja wśród młodzieży na przykładzie uczniów szkół ponadgimnazjalnych. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3099
Korczak Mariusz 2006 Przemoc w rodzinie w powiecia pińczowskim. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3100
Kołbuc Kamila 2006 Samoocena narkomanów przebywających w Areszcie Śledczym w Kielcach. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3101
Migiel Teresa 2006 Wychowanie i rozwój dzieci w domach dziecka i w rodzinnych domach dziecka. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3102
Berowski Artur 2006 Zagrożenie młodzieży gimnazjalnej problemem alkoholowym na przykładzie powiatu pińczowskiego. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3103
Skrzypczyk Łukasz 2007 Przemoc rodziców wobec dzieci na przykładzie Kielc. prof. dr hab. Marek Ruszkowski
3104
Kobyłka Roman 2007 Zachowania narkomanów w warunkach izolacji więziennej. prof. dr hab. Marek Ruszkowski

|<  <<  <  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: