Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
6807
Bańka Marta 2012 Opieka społeczna w gminie Krościenko nad Dunajcem w latach 2005-2010. prof. dr hab. Regina Renz
6808
Drożdż Joanna 2012 Działalność Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej w Tarnowie. prof. dr hab. Regina Renz
6809
Kopyto Agnieszka 2012 Przestępczość i demoralizacja nieletnich w powiecie staszowskim w latach 2006-2012. prof. dr hab. Regina Renz
6810
Kotula Ryszard 2012 Grneza, organizacja i funkcjonowanie szkoły podstawowej nr 9 w Specjalistycznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Targu. prof. dr hab. Regina Renz
6811
Koźmińska Maria 2012 Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie. prof. dr hab. Regina Renz
6812
Majdanik Henryk 2012 Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie. prof. dr hab. Regina Renz
6813
Michniak Sławomir 2012 Przestępczość nieletnich w powiecie tatrzańskim w latach 2005-2010. prof. dr hab. Regina Renz
6814
Miękina Maria 2012 Zwalczanie zjawiska alkoholizmu wśród osób objętych nakazem sądowym w powiecie dąbrowskim w latach 2005-2010. prof. dr hab. Regina Renz
6815
Mruk Anna 2012 Przemoc w rodzinie wśród mieszkańców powiatu poatowskiego w latach 2006-2011. prof. dr hab. Regina Renz
6816
Oszczepalska Magdalena 2012 Poglądy i zachowania młodzieży na temat wybranych zjawisk patologii społecznej na przykładzie Gimnazjum Nr 23 w Kielcach. prof. dr hab. Regina Renz
6817
Pazgan-Ptak Angelina 2012 Zjawisko przemocy w środowisku szkolnym w powiecie nowosądeckim. prof. dr hab. Regina Renz
6818
Stawarz Jolanta 2012 Działalność Domu Dziecka w Dąbrowie Tarnowskiej. prof. dr hab. Regina Renz
6819
Szlosek Beata 2012 Alkoholizm i narkomania jako współczesne zagrożenie polskiej młodzieży na podstawie badań przeprowadzonych wśród młodzieży szkolnej w Dąbrowie Tarnowskiej. prof. dr hab. Regina Renz
4040
Bugajska Agata 2010 Przejawy przemocy i zachowań agresywnych młodzieży szkoły ponadgimnazjalnej. doc. dr Maria Ruszczyńska-Sawaszkiewicz
4041
Kałuzińska Marlena 2010 Nauczyciel-wychowawca (w opiniach rodziców). doc. dr Maria Ruszczyńska-Sawaszkiewicz
4042
Krawiecki Klaudiusz 2010 Postrzeganie agresji wewnątrzszkolnej w gimnazjum (na przykładzie gimnazjum w Bodzentynie). doc. dr Maria Ruszczyńska-Sawaszkiewicz
4043
Sosenko Krzysztof 2010 Aspiracje życiowe osadzonych na przykładzie Zakładu Karnego w Krakowie Nowej Hucie. doc. dr Maria Ruszczyńska-Sawaszkiewicz
4044
Tarasińska Karolina 2010 Wychowawcze i opiekuńcze funkcje internatu (w opiniach wychowanków). doc. dr Maria Ruszczyńska-Sawaszkiewicz
4045
Wicha Michał 2010 Charakterystyka interwencji policyjnych związanych z przemocą w rodzinie. doc. dr Maria Ruszczyńska-Sawaszkiewicz
4046
Antoniak Beata 2010 Opinie wychowanków o funkcjonowaniu świetlicy środowiskowej. doc. dr Maria Ruszczyńska-Sawaszkiewicz
4047
Ćwiek Gabriel 2010 Zainteresowania pozazawodowe policjantów (na przykładzie powiatu buskiego). doc. dr Maria Ruszczyńska-Sawaszkiewicz
4048
Ornal Magdalena 2010 Skuteczność działania klubów AA. doc. dr Maria Ruszczyńska-Sawaszkiewicz
4049
Siejka Kamil 2010 Wiedza i opinie młodzieży o działaniu środków psychoaktywnych (na przykładzie Gimnazjum nr 9 w Kielcach). doc. dr Maria Ruszczyńska-Sawaszkiewicz
4050
Owczarczyk Marcin 2010 System kształcenia i szkolenia kierowców zawodowych w Polsce. doc. dr Maria Ruszczyńska-Sawaszkiewicz
4051
Piła Artur 2010 Satysfakcja zawodowa z pracy policjanta. doc. dr Maria Ruszczyńska-Sawaszkiewicz
4052
Dziewoński Łukasz 2011 Subkultura kibiców-charakterystyka form i przyczyn zachowań (na przykładzie subkultury krakowskich szalikowców). doc. dr Maria Ruszczyńska-Sawaszkiewicz
4053
Kapela Edyta 2011 Media jako źródło wiedzy o wychowaniu małych dzieci. doc. dr Maria Ruszczyńska-Sawaszkiewicz
4054
Kurek Marcin 2011 Przyczyny i przejawy niedostosowania społecznego młodzieży w opiniach rodziców (na przykładzie SOSzW nr 2 w Skarżysku Kamiennej). doc. dr Maria Ruszczyńska-Sawaszkiewicz
4055
Kurzyńska Agnieszka 2011 Edukacyjna oferta mediów dla dzieci w wieku przedszkolnym. doc. dr Maria Ruszczyńska-Sawaszkiewicz
4056
Bednarska Edyta 2011 Oczekiwania uczniów wobec nauczycieli. doc. dr Maria Ruszczyńska-Sawaszkiewicz

|<  <<  <  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: