Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
7297
Rozwadowski Marcin 2011 INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA W POWIECIE OSTROWIECKIM. dr Andrzej Rembalski
7300
Świtoń Michał 2011 Działalność Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w województwie świętokrzyskim-stan aktualny. dr Andrzej Rembalski
7301
Urbaniak Mirosław 2011 Zagospodarowanie turystyczne Kielecko-Chęcińskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. dr Andrzej Rembalski
7302
Walczak Kamila 2011 Walory krajoznawcze i perspektywy rozwoju turystyki w gminie Radoszyce. dr Andrzej Rembalski
7303
Wiktor Michał 2011 Agroturystyka w powiecie kieleckim. dr Andrzej Rembalski
3058
Wojtal Agnieszka 2006 Alkoholizm w powiecie krasnostawskim w latach 2000 - 2005. prof. dr hab. Regina Renz
3059
Synowiec Nina 2006 Alkoholizm w powiecie skarżyskim. prof. dr hab. Regina Renz
3060
Sęk Grzegorz 2006 Dziecko jako ofiara przemocy w rodzinie na terenie Kazimierzy Wielkiej. prof. dr hab. Regina Renz
3061
Stąporek Renata 2006 Funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych w Polsce na podstawie Zakładu Poprawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim. prof. dr hab. Regina Renz
3062
Krupa Ilona 2006 Funkcjonowanie placówek resocjalizacyjnych. Więzienie Montelupich w Krakowie. prof. dr hab. Regina Renz
3063
Pater Magdalena 2006 Funkcjonowanie Zespołu Placówek opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Miechowie. prof. dr hab. Regina Renz
3064
Patoń Katarzyna 2006 Narkomania wśród młodzieży gimnazjalnej na terenie Dąbrowy Tarnowskiej. prof. dr hab. Regina Renz
3065
Oleś Magdalena 2006 Narkomania, Nikotynizm, Alkoholizm. Patologia we współczesnej rodzinie na przykładzie Gminy Strawczyn. prof. dr hab. Regina Renz
3066
Ozdoba Joanna 2006 Praca opiekuńczo-wychowawcza na przykładzie Domu Dziecka w Małachowie. prof. dr hab. Regina Renz
3067
Basiak Justyna 2006 Problem alkoholowy w środowisku młodzieżowym w powiecie szydłowieckim. prof. dr hab. Regina Renz
3068
Wojtal Piotr 2006 Przestęczość nieletnich. Przyczyny, formy i zapobieganie w powiecie krasnostawskim. Lata 2001-2005. prof. dr hab. Regina Renz
3069
Gad Monika 2006 Przestępczość kobiet w Kielcach w latach 1994-2004. prof. dr hab. Regina Renz
3070
Kucharski Damian 2006 Przestępczość w powiecie starachowickim w latach 2001-2005 oraz formy jej zapobiegania. prof. dr hab. Regina Renz
3071
Szumielewicz Rafał 2006 Przestępczość w powiecie szydłowieckim w latach 2001-2005. prof. dr hab. Regina Renz
3072
Gach Mariusz 2006 Przestępczość w Busku-Zdroju w latach 2003-2006. Przyczyny, formy i zapobieganie. prof. dr hab. Regina Renz
3073
Matluch Agnieszka 2006 Metody, formy, zapobieganie przestępczości na przykładzie Komisariatu Policji VIII w Krakowie Nowej Hucie. prof. dr hab. Regina Renz
3074
Karcz Ewelina 2007 Przystosowanie społeczne waychowanków domu dziecka i jego uwarunkowania (na podstawie badań przeprowadzonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Winiarach). prof. dr hab. Regina Renz
3075
Nowak Dominik 2007 Patologie rodzinne na terenie miasta Pińczowa. prof. dr hab. Regina Renz
3076
Spyrczak Karol 2007 Agresja i przemoc w szkole na przykładzie szkół w Ostrowcu Świętokrzyskim. prof. dr hab. Regina Renz
3077
Galus Emilia 2007 iał i funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie. prof. dr hab. Regina Renz
3078
Woźniak Edyta 2007 Patologia we współczesnej rodzinie na terenie powiatu Busko-Zdrój. prof. dr hab. Regina Renz
3079
Raczyńska Beata 2007 Przemoc wobec dzieci w rodzinie w opinii uczniów szkoły podstawowej w Woli Jachowej. prof. dr hab. Regina Renz
3080
Piwowarczyk Beata 2007 Przestępczość wśród kobiet na przykładzie Aresztu Śledczego w Kielcach. prof. dr hab. Regina Renz
3081
Jarzyna Diana 2007 Społeczne czynniki nieprzystosowania młodzieży na terenia gminy Rytwiany. prof. dr hab. Regina Renz
3082
Kupisz Grzegorz 2007 Sytuacja dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym na przykładzie gminy Łączna. prof. dr hab. Regina Renz

|<  <<  <  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: