Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
310
Nitecka Edyta 2007 Struktura czynności nauczyciela w trakcie lekcji wychowania fizycznego prof. dr hab. Marian Bukowiec
311
Madeja Jan 2007 Postawy wobec kultury fizycznej uczniów Gimnazjum w Książu Wielkim oraz Klikuszowej prof. dr hab. Marian Bukowiec
312
Pudłowski Paweł 2007 Formy wypoczynku podczas ferii zimowych dzieci klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pszczoły "Wojnara" w Krzczonowie gmina Opatowiec prof. dr hab. Marian Bukowiec
313
Michalski Marcin 2008 Deklarowane i rzeczywiste uczestnictwo w zajęciach sportowych młodzieży z Gimnazjum nr 2 w Kielcach prof. dr hab. Marian Bukowiec
314
Kal Jadwiga 2008 Czynne i bierne zainteresowania dzieci lekkoatletyką (na przykładzie klasy VI Szkoły Podstawowej w województwie świętokrzyskim) prof. dr hab. Marian Bukowiec
315
Łuszczyński Grzegorz 2008 Budżet czasu i gospodarowanie czasem wolnym dzieci klasy piątej i szóstej Szkoły Podstawowej w Sarbicach Pierwszych prof. dr hab. Marian Bukowiec
316
Mochocki Karol 2008 Budżet czsu wolnego juniorów młodszych klubu KS "Piast" Chęciny na tle grupy porównawczej prof. dr hab. Marian Bukowiec
317
Konieczny Marek 2008 MKS START Lublin. Działalność i osiągnięcia sekcji koszykówki mężczyzn w latach 1953-2004 prof. dr hab. Marian Bukowiec
318
Grzyb Marcin 2008 Rola i miejsce zabaw ruchowych w systemie wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej w Koczanowie prof. dr hab. Marian Bukowiec
319
Drożdż Bartłomiej 2008 Sprawność fizyczna, a wyniki w nauce uczniów Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Publicznych w Radgoszczy prof. dr hab. Marian Bukowiec
320
Królik Darisuz 2008 Wpływ rodziców na aktywność i sprawność fizyczną dzieci. prof. dr hab. Marian Bukowiec
321
Radziejewska Irena 2009 Motywy uprawiania taekwondo olimpijskiego wśród młodzieży woj.lubelskiego prof. dr hab. Marian Bukowiec
8043
Judasz Monika 2011 Problematyka spożywania alkoholu wśród mlodzieży gimnazjalnej w Pińczowie. prof. dr hab. Marian Bukowiec
8047
Kurowska Anna 2011 Postawy wobec kultury fizycznej młodzieży gimnazjalnej z Brodów i Kalwarii Zebrzydowskiej. prof. dr hab. Marian Bukowiec
8049
Mikos Artur 2011 Wyniki w nauce a zainteresowania sportowe na przykładzie uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. prof. dr hab. Marian Bukowiec
8050
Moskal Ewelina 2011 Sprawność fizyczna a pozycja społeczna dzieci na przykładzie dziecki klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Kielcach. prof. dr hab. Marian Bukowiec
8051
Poniewierska Karolina 2011 Sprawność fizyczna a pozycja społeczna dziecka w klasie szkolnej na przykładzie uczniów klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej w Tuczępach. prof. dr hab. Marian Bukowiec
8052
Serafińska Ilona 2011 Działalność i osiągnięcia sekcji lekkiej atletyki "Stali" Mielec w latach 2000-2010. prof. dr hab. Marian Bukowiec
8053
Surówka Bernadetta 2011 Pozalekcyjne i pozaszkolne formy aktywności fizycznej uczennic z Gimnazjum nr 1 w Myślenicach. prof. dr hab. Marian Bukowiec
8054
Surówka Piotr 2011 Pozalekcyjne i pozaszkolne formy aktywności fizycznej uczniów z Gimnazjum nr 1 w Myślenicach. prof. dr hab. Marian Bukowiec
8055
Szczekutowicz Robert 2011 Sprawność fizyczna a wyniki w nauce uczennic i uczniów klas I, II uczęszczających do Gimnazjum nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Starachowicach. prof. dr hab. Marian Bukowiec
8056
Szymański Michał 2011 Działalność sekcji piłki nożnej i osiągnięcia piłkarzy - juniorów klubu "Stal" Mielec. prof. dr hab. Marian Bukowiec
8059
Zyguła Adrian 2011 Sprawność fizyczna i zainteresowania piłkarzy juniorów starszych klubu sportowego TS 1946 Nida Pińczów. prof. dr hab. Marian Bukowiec
8042
Hornik Aleksandra 2012 Sylwetka mistrza karate kyokushin na przykładzie kariery sportowej Roberta Hornika. prof. dr hab. Marian Bukowiec
8044
Kazimierczak-Wilczkowska Karina 2012 Samoocena sprawności fizycznej i aktywności ruchowej kaskaderów ze Szkoły Kaskaderów Filmowych 13. prof. dr hab. Marian Bukowiec
8045
Kocerba Katarzyna 2012 Zainteresowania sportowe i turystyczne młodzieży z Gimnazjum w Działoszycach. prof. dr hab. Marian Bukowiec
8046
Kopacz Marta 2012 Formy spędzania czasu wolnego przez młodzież gimnazjalną z Bielin. prof. dr hab. Marian Bukowiec
8048
Leśniak Edyta 2012 Postawy wobec kultury fizycznej dzieci z klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Gdowie. prof. dr hab. Marian Bukowiec
8057
Tamborski Jacek 2012 Samoocena sprawności fizycznej i zainteresowań sportowych żołnierzy 6 Brygady Powietrzno-Desantowej. prof. dr hab. Marian Bukowiec
8058
Włusek Adrian 2012 Miejsce i rola sportowych gier zespołowych w systemie wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej nr 31 im. H. Sienkiewicza w Kielcach. prof. dr hab. Marian Bukowiec

|<  <<  <  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: