Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
7136
Błońska Jolanta 2011 Media w środowisku domowym uczniów klas I-III. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7137
Adamus Daria 2012 Reklama telewizyjna a dziecko w młodszym wieku szkolnym. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7138
Foks Katarzyna 2012 Sposoby spędzania czasu wolnego przez dzieci w wielu wczesnoszkolnym na terenie gminy Strawczyn. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7139
Gajewska Anna 2012 Proces adaptacyjny dziecka trzyletniego do warunków wychowania zbiorowego w przedszkolu. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7140
Gałkowska Małgorzata 2012 Wpływ czynników zewnętrznych na funkcjonowanie społeczne dziecka i jego pozycję w grupie przedszkolnej. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7141
Grzesik Anna 2012 Wpływ czynników materialnych na gotowość szkolną dziecka 6-letniego. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7142
Piekarska Izabella 2012 Czas wolny dziecka w środowisku podmiejskim. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7143
Ryba Małgorzata 2012 Dojrzałość szkolna dzieci a wymagania programu edukacyjnego zamieszczone w nowej podstawie programowej. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7144
Sadecka Anna 2012 Zachowania społeczne chłopców i dziewcząt na terenie przedszkola jako wyraz ich ogólnego rozwoju. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7145
Smoleń Anna 2012 Rola rodziny w procesie wychowania dzieci w młodszym wieku szkolnym. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7146
Strachowska Izabela 2012 Wpływ rodziny na funkcjonowanie dziecka w szkole jako środowisku społecznym. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7147
Trela Anna 2012 Wpływ zabawek na wszechstronny rozwój dziecka w warunkach współczesnych. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7148
Walczyńska Beata 2012 Wpływ postaw rodzicielskich na zachowanie dzieci w wieku przedszkolnym. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7149
Wyderska Anna 2012 Rodzina niepełna jako środowisko wychowawcze dziecka. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7150
Zbierańska Wioleta 2012 Udział dzieci w czynnościach wykonywanych przez rodziców ze środowiska wiejskiego jako forma spędzania czasu wolnego. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7151
Ziętarska Patrycja 2012 Dojrzałość społeczna dzieci w klasach I-III jako problem pedagogiczny dla nauczycieli. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7152
Bosak Monika 2012 Rola współdziałania pedagogicznego nauczyciela z rodzicami dla złagodzenia trudności adaptacyjnych dziecka trzyletniego do przedszkola. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7153
Daniel Anna 2012 Obraz przedszkola w doświadczeniach dwóch pokoleń mieszkańców Żegociny. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7154
Karpiel Ewelina 2012 Przedszkole jako przestrzeń wychowawczo-dydaktyczna. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7155
Kucemba Joanna 2012 Wpływ środowiska rodzinnego na dojrzałość szkolną dzieci. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7156
Kulawiak Iwona 2012 Rola zabawek w środowisku domowym dziecka w warunkach współczesnych. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7157
Leszkiewicz Monika 2012 Zróżnicowane warunki rozwoju dziecka na poziomie wczesnoszkolnym w środowisku miejskim i wiejskim w związku z dostępnością do komputera i Internetu. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7158
Metryka Katarzyna 2012 Wycieczki i spacery jako forma integracji procesu dydaktyczno-wychowawczego w przedszkolu. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7159
Nowocień Magdalena 2012 Zróżnicowany stan rozwoju uczniów klasy pierwszej w aktualnych warunkach społeczno-kulturowych. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7160
Pisarczyk Wioletta 2012 Przedszkole jako placówka edukacyjna w świadomośąci rodziców i jego perspektywy zmian uwzględniających potrzeby współczesnego dziecka. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7161
Rokicińska Magdalena 2012 Przedszkole, szkoła i rodzina jako zróżnicowany obszar edukacji dziecka do 9 roku życia w warunkach współczesnych. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7162
Śliwa Joanna 2012 Dojrzałość współczesnej rodziny do pełnienia wychowawczych i edukacyjnych powinności wobec dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7163
Wójcik Edyta 2012 Wpływ modelu rodziny na zachowanie społeczne dziecka w wieku przedszkolnym. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7164
Zelek Renata 2012 Obraz szkoły w Rozdzielu w doświadczeniach rodziców i ich dzieci jako przykład przemian na miarę potrzeb edukacyjnych w czasach współczesnych. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7165
Bębenek Małgorzata 2012 Znaczenie rodziny jako naturalnego środowiska dziecka w wieku przedszkolnym. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek

|<  <<  <  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: