Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
7106
Radoń Ewelina 2011 Osobowość nauczyciela zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej jako wartość w procesie edukacyjnym. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7107
Rojek Bożena 2011 Stosunki interpersonalne między dziećmi w klasach integracyjnych na poziomie wczesnoszkolnym. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7108
Sobczyk Marta 2011 Dojrzałość szkolna dzieci sześcioletnich i ich uwarunkowania. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7109
Socha Maria 2011 Postawy rodzicielskie a rozwój społeczny uczniów w wieku wczesnoszkolnym. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7110
Zuwała Karolina 2011 Funkcjonowanie dzieci autystycznych w integracyjnej grupie przedszkolnej. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7111
Bardo Ewa 2011 Różnice w rozwoju dzieci 5-6 letnich jako przesłanka do podjęcia nauki w szkole. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7112
Czabanowska Katarzyna 2011 Wpływ zajęć artystycnych na wszechstronny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7113
Dąbrowska Jolanta 2011 Poziom przygotowania dzieci do uczenia się matematyki, a ich osiągnięcia w klasie I. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7114
Dudek Wanda 2011 Środowisko rodzinne dziecka, a jego relacje interpersonalne w młodszym wieku szkolnym. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7115
Gadawska Dorota 2011 Środowisko rodzinne a funkcjonowanie dzieci w zespole rówieśniczym w przedszkolu. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7116
Gawron Wioletta 2011 Rozwijanie zaciekawień czytelniczych u dzieci 6-letnich. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7117
Kantek Bogumiła 2011 Szkoła w przeżyciach i doświadczeniach emocjonalnych dzieci w młodszym wieku szkolnym. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7118
Kozioł Agnieszka 2011 Wzór osobowy nauczyciela-wychowawcy w oczach uczniów klas III. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7119
Łabuz Anna 2011 Wpływ warunków środowiska rodzinnego na funkcjonowanie dziecka pięcioletniego w przedszkolu. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7120
Łuszczewska Małgorzata 2011 Niepowodzenia szkolne w młodszym wieku szkolnym. Przyczyny i sposoby zapobiegania. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7121
Majcher Irena 2011 Rozwijanie kompetencji językowej dzieci pięcioletnich w oparciu o koncepcje pedagogiczne bł. Edmunda Bojanowskiego. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7122
Patuła Maria 2011 Aktywność podczas zabawy dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w integracyjnej grupie przedszkolnej. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7123
Podgórska Małgorzata 2011 Poziom wiedzy dzieci z zakresu wychowania komunikacyjnego i środków transportu jako efekt edukacji przedszkolnej oraz uwarunkowań środowiskowych. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7124
Popek Iwona 2011 Zachowania i postawy społeczno-moralne dzieci sześcioletnich a literatura dziecięca w ich doświadczeniach indywidualnych. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7125
Sarwicka-Rembelska Barbara 2011 Funkcjonowanie dzieci jedynych w przedszkolu jako środowisku społecznym. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7126
Szpak Anna 2011 Powodzenia edukacyjne dziecka w klasie pierwszej i jego uwarunkowania. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7127
Szymańska Kinga 2011 Funkcjonowanie dziecka w relacjach rodzinnych: rodzice, rodzeństwo i inni członkowie rodziny. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7128
Śledziewska Katarzyna 2011 Przystosowanie psychospołeczne dzieci do przedzkola w środowisku podmiejskim. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7129
Tabasz Ewa 2011 Możliwości pełnego realizowania programu wychowania przedszkolnego w gmninie i mieście Dębica w woj. podkarpackim. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7130
Telka Anna 2011 Rola rodziców w rozwoju zainteresowań i uzdolnień artystycznych dziecka. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7131
Zielińska Agnieszka 2011 Wpływ środowiska na zasób pojęć opanowanych przez dziecko 6-letnie i jego gotowość szkolną. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7132
Żychlińska Iwona 2011 Obecność zabawki w przestrzeni edukacyjnej i wychowawczej dziecka w wieku przedszkolnym. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7133
Stradomska Ewelina 2011 Media współczesne a dziecko w wieku wczesnoszkolnym. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7134
Wrona Monika 2011 Relacje między chłopcami a dziewczętami w klasie III szkoły podstawowej jako problem pedagogiczny. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7135
Babicka Monika 2011 Środowisko społeczne i jego wpływ na wychowanie. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek

|<  <<  <  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: