Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
3013
Michalski Damian 2008 Wpływ alkoholu na rozwój psychofizyczny młodzieży. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7077
Bosak Monika 2010 Adaptacja dziecka trzyletniego do szczególnych warunków zbiorowego wychowania w przedszkolu. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7078
Czarnecka Anna 2010 Konflikty wśród dzieci w wieku przedszkolnym jako przejaw naturalnej relacji interpersonalnej w grupie rówieśniczej. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7079
Firlińska Beata 2010 Adaptacja i rozwój dzieci trzyletnich w warunkach wychowania zbiorowego w przedszkolu na przykładzie środowiska podmiejskiego we wsi Bibice koło Krakowa. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7080
Gajda Katarzyna 2010 Zabawy i gry dydaktyczne jako skuteczna forma oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych w przedszkolu. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7081
Gniadek Małgorzata 2010 Sytuacja dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej w przedszkolu jako placówce wychowania zbiorowego. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7082
Heretyk Monika 2010 Telewizja jako medium wpływające na rozwój dzieci na poziomie przedszkolnym. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7083
Janiczek Anna 2010 Działalność Publicznego Przedszkola w Żegocinie w realizacji ważnych celów społecznych dla tego środowiska. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7084
Kulawiak Iwona 2010 Gotowość dziecka do nauki szkolnej i jej uwarunkowania środowiskowe. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7085
Leszkiewicz Monika 2010 Dziecko w wieku wczesnoszkolnym a komputer. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7086
Malmur Grażyna 2010 Wpływ rodziny na zachowanie społeczne dzieci w szkole na przykładzie uczniów klasy 2 Szkoły Podstawowej im. ppłk Juliana Malinowskiego w Książu Wielkim. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7087
Metryka Katarzyna 2010 Wiedza dzieci o najbliższym środowisku przyrodniczym jako przejaw ich dojrzałości społecznej i umysłowej na przykładzie uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Jeziorku. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7088
Mroczek Renata 2010 Działalność Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozdzielu w realizacji ważnych celów społecznych dla tego środowiska. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7089
Nowocień Magdalena 2010 Wpływ rodziny na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7090
Pisarczyk Wioletta 2010 Przystosowanie społeczno-emocjonalne dziecka sześcioletniego do zadań i wymagań Przedszkola Samorządowego nr 13 im. Natalii Machałowej w Kielcach. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7091
Rachwał Kinga 2010 Adaptacja dziecka trzyletniego do warunków wychowania zbiorowego na przykładzie Przedszkola 114 w Krakowie. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7092
Rokicińska Magdalena 2010 Przedszkole i dom rodzinny jako środowiska współuczestniczące w wychowaniu dziecka. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7093
Skruch Renata 2010 Nauka czytania dziecka w wieku przedszkolnym na przykładzie Przedszkola Publicznego nr 19 w Tarnowie. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7094
Śliwa Joanna 2010 Szczególna rola matki i ojca w wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym w świetle ich samooceny. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7095
Zbień Beata 2010 Czas wolny dzieci w Szkole Podstawowej im. ppłk Juliana Malinowskiego w Książu Wielkim. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7096
Boroń Małgorzata 2011 Wiedza przyrodnicza dziecka zamieszkałego na wsi i jej uwarunkowania. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7097
Cichoń Izabela 2011 Środowisko rodzinne a powodzenia i niepowodzenia szkolne dzieci kl. I-III. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7098
Ciesielska Barbara 2011 Zdrowie i gotowość motoryczna dziecka 6-letniego do rozpoczęcia nauki szkolnej. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7099
Dereń Dominika 2011 Wpływ telewizji na rozwój osobowości dzieci w młodszym wieku szkolnym. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7100
Dymińska Anna 2011 Czynniki warunkujące proces adaptacji dziecka trzyletniego do warunków wychowania przedszkolnego. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7101
Koper Agnieszka 2011 Wpływ warunków materialnych na wychowanie dziecka w wieku wczesnoszkolnym. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7102
Moczarska Monika 2011 Czas wolny dzieci w wieku wczesnoszkolnym zamieszkałych na wsi. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7103
Opałka Aneta 2011 Czynniki kształtujące pozycję społeczną dziecka w wieku wczesnoszkolnym w klasie szkolnej jako grupie rówieśniczej. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7104
Ptaszek Marta 2011 Wpływ rodziny zakłóconej nieobecnością jednego z rodziców na rozwój dziecka. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7105
Pudłowska Justyna 2011 Wiedza przyrodnicza i świadomość ekologiczna dzieci przedszkolnych mieszkających na wsi. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek

|<  <<  <  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: