Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
2983
Nocoń Dominika 2008 Adaptacja dzieci 3-letnich do warunków przedszkola. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2984
Kuca Iwona 2008 Bariery i preferencje edukacyjne w środowisku wiejskim. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2985
Holla Ewa 2008 Czynniki wpływające na rozwijanie sprawności pisania u uczniów klasy pierwszej. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2986
Urban Bernadeta 2008 Czytanie ze zrozumieniem jako przejaw ogólnego poziomu rozwoju dziecka w okresie wczesnoszkolnym. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2987
Krupska Wioletta 2008 Funkcjonowanie jedynaka w domu i w szkole. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2988
Mech Aneta 2008 Kształtowanie się wiedzy przyrodniczej i społecznej dzieci trzyletnich uczęszczających do przedszkola. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2989
Pietras Anna 2008 Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci w wieku wczesnoszkolnym a problemy wychowawcze w grupie rówieśniczej na przykładzie Szkoły Podstawowej w Szydłowcu. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2990
Żak Anna 2008 Nauczyciele wychowania przedeszkolnego, ich zainteresowania i pasje. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2991
Świeboda Agata 2008 Organizacja pracy domowej uczniów klas I-III. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2992
Ślusarczyk Małgorzata 2008 Poziom rozwoju słuchu fonomatycznego u dzieci w wieku przedszkolnym. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2993
Nowak Danuta 2008 Poziom świadomości dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie potrzeb zdrowotnych a ich śriodowisko domowe. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2994
Węgrzyn Ewa 2008 Przyczyny trudności w nauce dziecka w edukacji wczesnoszkolnej. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2995
Machnik Sylwia 2008 Rozwój społeczny dzieci sześcioletnich zamieszkałych w środowisku miejskim. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2996
Marzec Dorota 2008 Wartości preferowane przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na podstawie badań przeprowadzonych w szkołach podstawowych w Starachowicach. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2997
Stefaniak Małgorzata 2008 Wpływ postaw rodzicielskich na poziomspołeczno-emocjonalny dziecka w wieku wczesnoszkolnym. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2998
Bartosik Ewa 2008 Wpływ środowiska rodzinnego na uspołecznienie dziecka 7-letniego. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2999
Kępka Katarzyna 2008 Wpływ telewizji na przeżycia dzieci w wieku przedszkolnym i konsekwencja wychowawcze. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
3000
Iwaniec Marzena 2008 Wpływ zabawy na rozwój dziecka w wieku wczesnoszkolnym. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
3001
Szarkowicz Iwona 2008 Zabawa jako podstawowa forma aktywności dzieci w wieku przedszkolnym oraz jej wpływ na ich wielostronny rozwój. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
3002
Witek Agnieszka 2008 Zjawisko lateralizacji a ogólny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
3003
Kwiel Barbara 2008 Zróżnicowane role rodziców w procesie wychowania dziecka do 6-tego roku życia. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
3004
Chmielewska Magdalena 2008 Dyskryminacja w szkole i jej wpływ na rozwój osobowości uczniów. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
3005
Żak Hubert 2008 Funkcjonowanie dzieci z rodzin patologicznych w grupie rówieśniczej. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
3006
Grąbka Justyna 2008 Funkcjonowanie wychowanków domu dziecka w środowisku szkolnym i rówieśniczym. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
3007
Merdalski Marcin 2008 Kolizja nieletniego z polskim prawem karnym na podstawie środowiska miejskiego Ostrowca Świętokrzyskiego. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
3008
Nowak Aleksandra 2008 Mobbing w środowisku szkolnym (na podstawie badań przeprowadzonych w Busku-Zdroju). prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
3009
Jeżewska Honorata 2008 Poziom lęku i agresji dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
3010
Wojtachnio Katarzyna 2008 Problem narkotyków wśród młodzieży na podstawie badań w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Skarżysku-Kamiennej. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
3011
Gluza Angelina 2008 Problem niepowodzeń szkolnych wśród dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
3012
Sękowska Urszula 2008 Wagary jako ważny problem pedagogiczny współczesnej szkoły (na podstawie badań przeprowadzonych w Kielcach i Końskich). prof. dr hab. Zdzisław Ratajek

|<  <<  <  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: