Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
2953
Słowik Ewelina 2007 Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole w warunkach wiejskich na przykładzie szkoły w Zaczarniu woj. małopolskie. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2954
Czop Anna 2007 Konflikty i agresja wśród dzieci w przedszkolu. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2955
Żygłowicz Beata 2007 Miejsce dziecka w strukturze klasy szkolnej a jego powodzenia i niepowodzenia w nauce. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2956
Przybylak Małgorzata 2007 Poziom umysłowy i kulturalny rodziny a powodzenie dziecka w szkole. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2957
Dziewiątkowska Barbara 2007 Przystosowanie dziecka trzyletniego do warunków wychowania zbiorowego w przedszkolu. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2958
Słota Magdalena 2007 Uczeń klasy I - III w relacjach społecznych w grupie rówieśniczej, a jego sytuacja edukacyjna. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2959
Rak Anna 2007 Wpływ postaw wychowawczych rodziców na postępy w nauce uczniów klas I-III. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2960
Korwat Anna 2007 Wpływ telewizji na dziecko w młodszym wieku szkolnym. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2961
Czeluśniak Iwona 2007 Wpływ warunków materialnych i struktury rodziny na organizację czasu wolnego uczniów klas młodszych w środowisku miejskim Jasła. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2962
Mucha Maria 2007 Wpływ warunków środowiska domowego na rozwój społeczny i edukację dziecka. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2963
Piotrowska Joanna 2007 Wpływ wycieczek przyrodniczych do Ojcowskiego Parku Narodowego na rozwój wiedzy i zainteresowań przyrodniczych dzieci 6-letnich w przedszkolu. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2964
Szwed Małgorzata 2007 Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych kuratora sądowego na przykładzie wybranego środowiska lokalnego. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2965
Surdy Karolina 2007 Formy pomocy udzielonej dziecku z rodziny z problemem alkoholowym na podstawie Zespołu Szkół Specjalnych w Skarżysku-Kamiennej. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2966
Szeleźniak Aneta 2007 Funkcjonowanie uczniów szkół średnich w nieformalnych grupach społecznych. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2967
Wójcik Elżbieta 2007 Narkomania jako zjawisko patologiczne współczesnej młodzieży. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2968
Zuba Katarzyna 2007 Perspektywy życiowe osób po wyjściu z uzależnienia alkoholowego. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2969
Jachura Magdalena 2007 Przemoc w szkole w relacji nauczyciel-uczeń. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2970
Warczyńska Marzena 2007 Przemoc w szkole zawodowej jej przejawy i źródła. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2971
Pietras Izabela 2007 Wagarowanie jako przejaw zachowań patologicznych młodzieży szkolnej. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2972
Ambrożek Agnieszka 2007 Wpływ alkoholizmu występującego w rodzinie i jego wpływ na rozwój oraz wychowanie dzieci. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2973
Góra Milena 2007 Wpływ czynników środowiska rodzinnego na stosunek do nauki młodzieży szkół średnich (na podstawie badań przeprowadzonych w II LO w Starachowicach). prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2974
Forc Katarzyna 2007 Wpływ środowiska rodzinnego na osiągnięcia edukacyjne uczniów w szkole podstawowej w Połańcu. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2975
Majer Dominika 2007 Wpływ warunków środowiska rodzinnego na miejsce i funkcjonowanie uczniów w grupie rówieśniczej (w szkole) na przykładzie środowiska miejskiego w Stalowej Woli. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2976
Wojsław Żaneta 2007 Zjawisko przemocy w rodzinie a wyniki edukacyjne dzieci. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2977
Jakubczyk Katarzyna 2007 Zjawisko spożywania alkoholu przez uczniów na terenie liceum ogólnokształcącego w Sosnowcu. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2978
Kopała Magdalena 2007 Źródła niepowodzeń edukacyjnych młodzieży szkoły średniej. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2979
Nadzieja Agnieszka 2008 Alkohol w rodzinie a szkolne osiągnięcia ucznia na podstawie przeprowadzonych badań w szkole podstawowej i gimnazjum. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2980
Maziarz Łukasz 2008 Przemoc fizyczna pomiędzy uczniami w szkole podstawowej i gimnazjum. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2981
Pancerz Monika 2008 Rodzina niepełna jako środowisko wychowawcze. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2982
Myrda Dorota 2008 Przemoc w rodzinie a możliwości udzielania jej pomocy ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek

|<  <<  <  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: