Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
2923
Babula Ewa 2006 Rodzina a trudności wychowawcze w grupie przedszkolnej. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2924
Wojdyła Elżbieta 2006 Rozwój umiejętności pisania w klasach I-III. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2925
Kokoszka Genowefa 2006 Specyfika trudności w pisaniu u ucznió klas I-III. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2926
Sandecka Barbara 2006 Środowisko rodzinne a adaptacja dziecka do przedszkola. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2927
Bień Anna 2006 Środowiskowe uwarunkowania zasobu pojęć przyrodniczych dzieci w wieku przdszkolnym. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2928
Szuba Bogumiła 2006 Uwrunkowania i efektywność procesu aktywizacji ruchowej dzieci sześcioletnich na przykładzie Samorządowego Przedszkola nr 3 w Sanoku. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2929
Bachleda-Tadziak Elżbieta 2006 Wpływ dysfunkcji narządu ruchu dziecka na jego sytuację edukacyjną w szkole. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2930
Kopeć Elżbieta 2006 Wpływ rodziny na kształtowanie postaw zdrowotnych dziecka 6-letniego. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2931
Grzybacz Krystyna 2006 Wpływ środowiska rodzinnego na osiągnięcia szkolne uczniów. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2932
Bunar Maria 2006 Wpływ środowiska rodzinnego na poziom rozwoju dojrzałości społecznej dzieci 6-letnich. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2933
Łachman Elżbieta 2006 Wycieczka jako wzbogacenie wiedzy i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci sześcioletnich. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2934
Nepelska Władysława 2006 Zróżnicowana gotowość szkolna dzieci 6-letnich ze środowiska wiejskiego a jej uwarunkowania. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2935
Walkiewicz Grażyna 2006 Zróżnicowane role ojca i matki w procesie wychowania dziecka sześcioletniego. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2936
Licha Marta 2006 Dziecko z ADHD w szkole - problem czy wyzwanie?. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2937
Junger Iwona 2006 Model wychowania w rodzinie i jego efekt edukacyjny. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2938
Pawłowska Katarzyna 2006 Narkomania wśród młodzieży gimnazjalnej w miejscowości Stąporków. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2939
Kwiecień Adrian 2006 Problem narkomanii wśród młodzieży licealnej na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego im.ks.kard.Stefana Wyszyńskiego w Staszowie. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2940
Sekuła Przemysław 2006 Problem spożywania alkoholu wśród młodzieży licealnej. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2941
Sulowski Jakub 2006 Proces resocjalizacji nieletnich z wyrokami oraz nadzorem kuratorskim na przykładzie Sądu Rejonowego w Lipsku nad Wisłą. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2942
Zaremba Monika 2006 Przejawy przemocy na terenie szkoły na przykładzie gimnazjum w Oleśnicy. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2943
Bernacka Aldona 2006 Przestępczość uczniów szkół gimnazjalnych i jej przyczyny na przykładzie środowiska kieleckiego. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2944
Niedbał Katarzyna 2006 Stosunki społeczne panujące w klasie szkolnej na przykładzie Gimnazjum nr 1 im. M. Miechowity w Miechowie. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2945
Chojnacka Justyna 2006 Uwarunkowania, struktura i rozmiary przestępczości nieletnich na terenie powiatu przysuskiego. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2946
Pająk Paulina 2006 Wpływ alkoholizmu występującego w środowisku rodzinnym na rozwój i aspiracje życiowe dzieci i młodzieży. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2947
Nowicka Magdalena 2006 Zakłócenia i napięcia w relacjach interpersonalnych między uczniami a nauczycielami, ich przyczyny i skutki. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2948
Korpik Grzegorz 2006 Edukacyjna funkcja szkoły w zakładzie karnym. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2949
Domińska Kinga 2007 Aspiracje edukacyjne rodziców wobec dzieci w wieku przedszkolnym. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2950
Markiewicz Jolanta 2007 Czas wolny dziecka w środowisku wiejskim. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2951
Morton Dorota 2007 Czynniki kształtujące postawy społeczno-moralne dzieci w wieku przedszkolnym. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2952
Stępień Aneta 2007 Czytanie ze zrozumieniem w kl. I, II, III we współczesnych warunkach. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek

|<  <<  <  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: