Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
280
Łach Barbara 2006 Zjawisko przemocy wśród uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie miasta Pińczów. prof. dr hab. Henryk Budzeń
281
Cholerzyński Grzegorz 2006 Bezrobocie na przykładzie powiatu jędrzejowskiego. prof. dr hab. Henryk Budzeń
282
Barański Dariusz 2006 Działalność społecznych i zawodowych kuratorów sądowych. prof. dr hab. Henryk Budzeń
283
Miszkowski Robert 2006 Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży. prof. dr hab. Henryk Budzeń
284
Kozicki Tomasz 2006 Narkomania jako zjawisko społeczne w początkach XXI wieku. prof. dr hab. Henryk Budzeń
285
Wdowik Radosław 2006 Spożywanie alkoholu wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. prof. dr hab. Henryk Budzeń
286
Strycharski Michał 2006 Postawy wobec kultury fizycznej chłopców Gimnazjum Zespołu Szkół Katolickich w Kielcach prof. dr hab. Marian Bukowiec
287
Tokarczyk Grzegorz 2006 Rola i miejsce gier i zabaw ruchowych w procesie wychowania fizycznego na przykładzie Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi prof. dr hab. Marian Bukowiec
288
Pałgan Szymon 2006 Rola i miejsce lekkiej atletyki w programie wychowania fizycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im I. Krasickiego nr 1 w Końskich. prof. dr hab. Marian Bukowiec
289
Ziarno Michał 2006 Budżet czasu i gospodarowanie czasem wolnym gimnazjalistów z miejscowości Osiek k/ Olkusza. prof. dr hab. Marian Bukowiec
290
Konieczny Kamil 2006 Budżet czasu i gospodarowanie czasem wolnym uczniów z Gimnazjum w Wolbromiu. prof. dr hab. Marian Bukowiec
291
Kula Norbert 2006 Deklarowane i rzeczywiste uczestnictwo w zajęciach sportowych młodzieży z Gimnazjum nr 2 w Staszowie. prof. dr hab. Marian Bukowiec
292
Rydz Mirosław 2006 Budżtet czasu wolnego i formy rekreacji ruchowej młodzieży gimnazjalnej z Bochni i Proszówek prof. dr hab. Marian Bukowiec
293
Reszka Przemysław 2006 Postawy wobec kultury fizycznej młodzieży w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego w Opocznie. prof. dr hab. Marian Bukowiec
294
Pałecki Marcin 2006 Próba oceny wiadomości z zakresu kultury fizycznej wśród młodzieży Technikum Rolniczego w Krzelowie oraz Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie. prof. dr hab. Marian Bukowiec
295
Majsterek Jacek 2006 Rola i miejsce zespołowych gier sportowych w programie wychowania fizycznego gimnazjalistów w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w Opocznie prof. dr hab. Marian Bukowiec
296
Jedynak Mateusz 2006 Zainteresowanie zespołowymi grami sportowymi wśród młodzieży Gimnazjum nr 14 w Kielcach. prof. dr hab. Marian Bukowiec
297
Tkaczyk Piotr 2006 Czynne i bierne zainteresowania młodzieży szkół średnich zespołowymi grami sportowymi. prof. dr hab. Marian Bukowiec
298
Rachwalski Tomasz 2007 Działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bochni w latach 1996-2006 prof. dr hab. Marian Bukowiec
299
Faryński Remigiusz 2007 Działalność sekcji piłki ręcznej w klubie BKS Bochnia prof. dr hab. Marian Bukowiec
300
Nowak Marcin 2007 Organizacyjne, materialne i kadrowe warunki realizacji programu wychowania fizycznego w szkołach podstawowych w gminue Laskowa prof. dr hab. Marian Bukowiec
301
Kos Krzysztof 2007 Postawy wobec kultury fizycznej uczniów klas V, VI na przykładzie Samorządowej Szkoły Podstawowej w Koźmicach Wielkich prof. dr hab. Marian Bukowiec
302
Żak Sylwia 2007 Powstanie i działalność Oddziału Międzyszkolnego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Starachowicach prof. dr hab. Marian Bukowiec
303
Nowicka Jolanta 2007 Powstanie krytej pływalni i działalność sekcji pływackiej LKS "Delfin" w Połańcu prof. dr hab. Marian Bukowiec
304
Trela Iwona 2007 Poziom kultury fizycznej pracowników Państwowej Straży Pożarnej w Dabrowie Tarnowskiej prof. dr hab. Marian Bukowiec
305
Ścibor Mariusz 2007 Rola i miejsce zespołowych gier sportowych w systemie wychowania fizycznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach prof. dr hab. Marian Bukowiec
306
Oszczepalska Aneta 2007 Sprawność fizyczna a wyniki w nauce młodzieży uczęszczającej do Gimnazjum im Jana Pawła II w Daleszycach prof. dr hab. Marian Bukowiec
307
Woźniak Karol 2007 Sprawność fizyczna i zainteresowania sportowo-rekreacyjne dzieci w wieku wczesnoszkolnym na przykładzie klas III Szkoły Podstawowej w Zakrzewie prof. dr hab. Marian Bukowiec
308
Banasik Mariusz 2007 Zainteresowanie i wiedza o sporcie wśród młodzieży z Gimnazjum w Sukowie prof. dr hab. Marian Bukowiec
309
Zdeb Monika 2007 Postawy wobec kultury fizycznej uczniów Gimnazjum w Książu Wielkim oraz Gimnazjum Klikuszowej prof. dr hab. Marian Bukowiec

|<  <<  <  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: