Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
31
Janus Beata 2007 Edukacja czytelnicza u dzieci w wieku przedszkolnym na przykładzie Przedszkola Samorządowego w Bobowej. prof. dr hab. Danuta Adamczyk
32
Barnuś Anna 2007 Problemy wychowawcze na łamach "Wyskokich Obcasów" w latach 2005. prof. dr hab. Danuta Adamczyk
33
Starkman Maciej 2007 Promocja książki na łamach "Polityki" w I półroczu 2005 r. prof. dr hab. Danuta Adamczyk
34
Chrabąszcz Angelika 2007 Problemy wychowawcze na łamach "Wysokich Obcaców" za rok 2004. prof. dr hab. Danuta Adamczyk
35
Grad Małgorzata 2007 Biblioteka Publiczna w środowisku lokalnym na przykładzie Biblioteki Publicznej w Bidzinach. prof. dr hab. Danuta Adamczyk
36
Baran Grzegorz 2007 Mała miejscowość jako ośrodek kultury lokalnej na przykładzie gminy Brzyska. prof. dr hab. Danuta Adamczyk
37
Przekota Jolanta 2007 Problemy kultury i oświaty na łamach "Merkuriusza Połanieckiego" za lata 1991-1994. prof. dr hab. Danuta Adamczyk
38
Janik Mariola 2006 Dziedzictwo przemysłowe Starachowic i jego wykorzystanie dla turystyki dr Stanisław Adamczyk
39
Ciuk Patrycja 2006 Mniejszości narodowe w Polsce ich kultura i tradycja dr Stanisław Adamczyk
40
Król Mateusz 2006 Strategia rozwoju miasta i gminy Busko Zdrój w oparciu o walory uzdrowiskowe dr Stanisław Adamczyk
41
Brzostowicz Roman 2006 Szlaki piesze w województwie świętokrzyskim i ich wykorzystanie w turystyce edukacyjnej dr Stanisław Adamczyk
42
Cieniawski Damian 2006 Walory naturalne i antropogeniczne Małopolski i ich wykorzystanie w turystyce dr Stanisław Adamczyk
43
Woicka Aleksandra 2006 Walory turystyczne powiatu jędrzejowskiego i ich wykorzystanie w turystyce i edukacji dr Stanisław Adamczyk
44
Ciepliński Paweł 2006 Zabytki architektury i sztuki Santi Gucciego w województwie świętokrzyskim dr Stanisław Adamczyk
45
Kościółek Anna 2006 Międzynarodowe łańcuchy hotelowe i biura podróży jako przejaw globalizacji dr Stanisław Adamczyk
46
Lipa Krzysztof 2006 Strategia rozwoju Gminy Brody w oparciu o walory turystyczne dr Stanisław Adamczyk
47
Mazurek Mariusz 2006 Zabytki dziedzictwa przemysłowego województwa świętokrzyskiego i ich wykorzystanie w organizacji turystyki dr Stanisław Adamczyk
48
Dudek Paweł 2006 Turystyka weekendowa mieszkańców Kielc dr Stanisław Adamczyk
49
Pałka Agata 2006 Kamieniarstwo świętokrzyskie-jego historia i tradycje dr Stanisław Adamczyk
50
Kaczmarczyk Michał 2007 Strategia rozwoju gminy Górno w oparciu o walory turystyczne. dr Stanisław Adamczyk
51
Janic Paweł 2007 Strategia rozwoju gminy Masłów w oparciu o walory turystyczne. dr Stanisław Adamczyk
52
Augustyński Dominik 2007 Atrakcyjność turystyczna miasta Sandomierza dr Stanisław Adamczyk
53
Tomaszewski Michał 2007 Cmentarz Orląt we Lwowie-lekcją patriotyzmu i pojednania dr Stanisław Adamczyk
54
Kozak Andrzej 2007 Dziedzictwo kulturowe i przemysłowe powiatu Ostrowiec Świętokrzyski jako oferta produktu turystycznego. dr Stanisław Adamczyk
55
Sąchocka Anna 2007 Dziedzictwo kulturowe Stopnicy i jego wykorzystanie jako oferty produktu turystycznego dr Stanisław Adamczyk
56
Banasik Magdalena 2007 Jasna Góra jako centrum pielgrzymkowe Polski dr Stanisław Adamczyk
57
Kobyłecka Justyna 2007 Osadnictwo olędarskie w dolinie Pilicy i Wisły dr Stanisław Adamczyk
58
Kazimierczak Adrian 2007 Problem konkurencyjności polskich przedsiębiorstw turystycznych w ramach Unii Europejskiej dr Stanisław Adamczyk
59
Głuszek Mirosław 2007 Tworzenie prodyktu turystycznego na przykładzie Miasta i Gminy Bodzentyn dr Stanisław Adamczyk
60
Dudek Mariola 2007 Wykorzystanie walorów uzdrowiskowych na przykładzie uzdrowiska Solec Zdrój dr Stanisław Adamczyk

<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: