Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
6457
Oczkowska Małgorzata 2011 Nadzieja na sukces i najważniejsze potrzeby psychologiczne dorosłych dzieci alkoholików. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6458
Pęczkowicz Daniel 2011 Ryzyko uzależnień alkoholowych u uczniów o zróżnicowanym poziomie samooceny. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6459
Pońska Anna 2011 Radzenie sobie ze stresem przez młodzież gimnazjalną (na przykładzie badań przeprowadzonych w Gimnazjum Publicznym z Oddzialami Integracyjnymi im. Jadwigi i Józefa Prendowskich w Mircu). prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6460
Raciborska Magdalena 2011 Przystosowanie społeczne osób uzależnionych od alkoholu. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6461
Serwan Katarzyna 2011 Silna potrzeba ryzyka i niskie poczucie odpowiedzialności a skłonność młodzieży do uzależniania się. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6462
Sosin Anna 2011 Radzenie sobie w sytuacji stresowej, przez agresywną młodzież w różnym wieku. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6463
Szymkowiak Urszula 2011 Wybrane elementy obrazu JA i ich wpływ na poczucie osamotnienia u młodzieży. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6464
Woźniak-Błasiak Karolina 2011 Ryzyko uzależnienia od alkoholu u osamotnionych uczniów o niskiej samoocenie i kotroli własnego zachowania. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6465
Oracz Agnieszka 2011 Skłonność do ryzyka i brak kontroli zachowania jako zmienne indywidualne sprzyjające agresji interpersonalnej wśród uczniów. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6466
Oracz Katarzyna 2011 Strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych przez studentów pielęgniarstwa i ekonomii. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6467
Gawlik Małgorzata 2012 Dążenie do ryzyka i niskie poczucie odpowiedzialności a skłonność do uzależniania się u młodzieży. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6468
Głąb Joanna 2012 Zasoby osobiste a strategie zaradcze wobec długotrwałej utraty pracy - na przykładzie badań w PUP w Busku-Zdroju. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6469
Jarząbek Damian 2012 Podmiotowe i środowiskowe uwarunkowania sięgania po używki przez młodzież gimnazjalną. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6470
Kasperek Katarzyna 2012 Emocjonalne uwarunkowania radzenia sobie przez młodych ludzi w sytuacjach trudnych. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6471
Matuszczak Adrianna 2012 Problemy emocjonalne kobiet ubiegających się o wsparcie w Poradni Zdrowia Psychicznego w trudnych sytuacjach życiowych. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6472
Matysek Wenancjusz 2012 Wpływ programu Korekcyjno-Edukacyjnego na zmianę sposobu spostrzegania zachowań przemocowych i motywację do zmiany u sprawcy przemocy domowej. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6473
Miodyńska Renata 2012 Podmiotowe uwarunkowania zachowań agresywnych młodzieży szkoły średniej. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6474
Płaczkowiec Ewelina 2012 Pomoc Państwa osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w powiecie buskim. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6475
Świercz Marcin 2012 Rola zasobów osobistych w radzeniu sobie ze stresem przez osoby bezrobotne na przykładzie powiatu kieleckiego. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6476
Wielicki Marcin 2012 Indywidualne uwarunkowania poczucia osamotnienia u młodzieży ze szkoły średniej. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6477
Włodarska Marzena 2012 Psychospołeczne uwarunkowania zagrożenia uzależnieniem młodzieży ze szkół średnich w środowisku wiejskim. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6478
Wojda Grzegorz 2012 Lęk i poczucie samotności wśród młodzieży szkolnej jako czynniki ryzyka myśli samobójczych. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6479
Zych Beata 2012 Dłogotrwałe pozostawanie bez pracy a poczucie samorealizacji i satysfakcji życiowej u osób bezrobotnych. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6480
Bruliński Marek 2012 Obraz siebie i lęk przed przyszłością u więźniów z Zakładu Karnego w Tarnowie. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6481
Lorens Kinga 2012 Indywidualne uwarunkowania odrzucenia w grupie rówieśniczej. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6482
Świerczek Dorota 2012 Podmiotowe uwarunkowania strategii radzenia sobie przez młodych ludzi z sytuacjami trudnymi. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
2919
Gacek Agata 2006 Agresja dziecka sześcioletniego w przedszkolu i sposoby jej wyciszania. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2920
Kijanka Janina 2006 Czynniki środowiskowe kształtujące postawy społeczne ucznia w klasie. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2921
Licak Alicja 2006 Konflikty między dziećmi w przedszkolu jako problem pedagogiczny. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
2922
Chlebuś Marta 2006 Obraz nauczyciela w doświadczeniach i świadowmości dziecka w wieku wczesnoszkolnym (na podstawie badań przeprowadzonych w szkołach podstawowych gminy Białogrzegi). prof. dr hab. Zdzisław Ratajek

|<  <<  <  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: