Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
6427
Adamczyk-Bębas Wioleta 2010 Strategie radzenia sobie ze stresem i zagrożenie wypaleniem zawodowym nauczycieli. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6428
Bassa Emilia 2010 Poczucie samotności u dorastających a zadowolenie z życia (na przykładzie badań przeprowadzonych wśród młodzieży klas trzecich w Gimnazjum w Chybicach). prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6429
Bugaj Agnieszka 2010 Orientacja życiowa i satysfakcja z życia młodzieży skłonnej do agresji. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6430
Głodowicz Agnieszka 2010 Stosunek agresywnych uczniów ze szkoły średniej do siebie i otoczenia. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6431
Gralec Paulina 2010 Otoczenie społeczne w percepcji u agresywnej młodzieży o różnym poziomie akceptacji w gronie rówieśników. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6432
Jastrzębski Tomasz 2010 Sposoby radzenia sobie ze stresem przez nauczycieli a ryzyko wypalenia zawodowego. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6433
Kaczmarczyk Paulina 2010 Radzenie sobie ze stresem a zagrożenie wypaleniem zawodowym pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6434
Karbowniak Magdalena 2010 Poczucie samotności u dorastających a ryzyko wystąpienia agresywnego zachowania. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6435
Krzysztofek Benon 2010 Skuteczność działania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych w ocenie agresywnych uczniów szkoły średniej. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6436
Krzyżanowska Paulina 2010 Skuteczność działania i radzenia sobie w sytuacjach stresowych w ocenie agresywnych uczniów różnej płci. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6437
Latkowski Rafał 2010 Orientacja życiowa i poziom satysfakcji z życia wysoce i nisko agresywnych uczniów szkoły średniej. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6438
Łaskawska Justyna 2010 Rola zasobów osobistych w radzeniu sobie przez młodzież z problemami życiowymi. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6439
Ożóg Łukasz 2010 Sposoby radzenia sobie ze stresem szkolnym przez dorastającą młodzież. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6440
Pałgan Mariusz 2010 Wybrane kompetencje społeczne agresywnych uczniów o różnym poziomie satysfakcji z życia. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6441
Reczyńska Magdalena 2010 Spostrzeganie rodziny i szkoły przez dorastającą młodzież skłonną do agresji. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6442
Romańska Renata 2010 Podmiotowe determinanty stopnia satysfakcji życiowej ludzi w podeszłym wieku, na podstawie badań przeprowadzonych w DPS Kałków-Godów. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6443
Sikora Hubert 2010 Podmiotowe i społeczne determinanty zadowolenia osób nieaktywnych zawodowo z otrzymywanej pomocy społecznej. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6444
Szmit Tomasz 2010 Kompetencje społeczne, poczucie skuteczności i satysfakcji z życia u agresywnych uczniów. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6445
Czekierda Katarzyna 2010 Zasoby własne a sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych przez pensjonariuszy Klubu Seniora. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6446
Grądziel Dajana 2010 Samoocena a agresja u młodzieży różnej płci. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6447
Gruba Grzegorz 2010 Inteligencja emocjonalna i odczuwany dobrostan u młodzieży jako czynniki sprzyjające konstruktywnemu radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6448
Mucha Aleksandra 2010 Stres zawodowy, radzenie sobie ze stresem i zagrożenie wypaleniem zawodowym u funkcjonariuszy policji. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6449
Godzic Piotr 2010 Różnice w obrazie siebie i świata u młodzieży o różnym stopniu skłonności agresywnych. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6450
Cichoń Ewa 2011 Obraz siebie i postawa wobec życia u młodzieży uzdolnionej muzycznie. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6451
Drosik Monika 2011 Wpływ uzależnień rodziców a funkcjonowanie dzieci w rodzinie. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6452
Frąk Anna 2011 Wypalenie zawodowe i stres nauczycieli. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6453
Gibała Katarzyna 2011 Strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych przez matki mające niepełnosprawne dzieci. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6454
Kolanko Katarzyna 2011 Długotrwały brak pracy jako czynnik zagrażający poczuciu samorealizacji i stysfakcji życiowej. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6455
Krukowska Marta 2011 Radzenie sobie w sytuacjach trudnych przez kobiety dotknięte przemocą. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
6456
Nowak Iwona 2011 Psychospołeczne uwarunkowania zagrożenia uzależnieniem młodzieży ze szkół średnich w środowisku miejskim. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik

|<  <<  <  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: