Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
2890
Grolik Mirosław 2006 Szkoła zachowań agresywnych u młodzieży w wieku 17 lat zróżnicowanej pod względem inteligecji. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
2891
Pióro Damian 2006 Jakość komunikacji w rodzinach dzieci wysoce agresywnych. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
2892
Mnich Wojciech 2007 Doświadczanie braku społecznej akceptacji u młodzieży agresywnej. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
2893
Socha-Musialik Ewa 2007 Obraz rodziców u młodzieży agresywnej i twórczej. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
2894
Szostak Piotr 2007 Poczucie samorealizacji i obraz siebie u młodzieży agresywnej. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
2895
Rymaszewski Ryszard 2007 Postawa twórcza u młodzieży o zróżnicowanym stopniu agresywności. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
2896
Magiera Piotr 2007 Potrzeba nowych doświadczeń i przeżyć u młodzieży agresywnej o zróżnicowanym poziomie akceptacji siebie. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
2897
Starzyk Arkadiusz 2007 Poziom integracji emocjonalnej u uczniów muzycznie uzdolnionych o różnym stopniu akceptacji w gronie rówieśników. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
2898
Koper Tomasz 2007 Poziom inteligencji i twórczych postaw intelektualnych u uczniów agresywnych. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
2899
Olesiński Rafał 2007 Samoświadomość i samoakceptacja uczniów twórczo uzdolnionych. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
2900
Śliwa Roman 2007 Stopień zagrożenia steresem zawodowym nauczycieli o twórczej postawie. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
2901
Skwara Grzegorz 2007 Zjawisko narkomanii wśród młodzieży na przykładzie wybranej szkoły w województwie świętokrzyskim. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
2902
Masiarz Krzysztof 2007 Poziom agresywności młodzieży studenckiej o różnym nasileniu lęku. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
2903
Tomczyk Mirosław 2008 Poziom akceptacji siebie u młodzieży uzdolnionej plastycznie. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
2904
Smoter Walenty 2008 Poziom inteligencji i twórczych postaw intelektualnych u uczniów uzdolnionych plastycznie na przykładzie Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
2905
Fortuna Sławomir 2008 Temperament i inteligencja emocjonalna uczniów agresywnych. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
2906
Abramowicz Magdalena 2008 Aspiracje i orientacje życiowe młodzieży. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
2907
Kaczmarczyk Agnieszka 2008 Kompetencje społeczne u zdolnej i agresywnej młodzieży licealnej. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
2908
Frania Michał 2008 Poziom zachowań agresywnych u zdolnych uczniów z gimnazjum. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
2909
Nowicka Anna 2008 Predyspozycje do twórczego zachowania u młodzieży gimnazjalnej o skłonnościach agresywnych. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
2910
Dynus Joanna 2008 Przejawy agresywności u uzdolnionych twórczo licealistów o zróżnicowanych osiągnięciach w nauce. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
2911
Gałęziowski Jarosław 2008 Radzenie sobie z izolacją społeczną przez więźniów zakładu karnego w różnym wieku. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
2912
Satława Waldemar 2008 Rola temperamentu w radzeniu sobie przez skazanych z odosobnieniem w warunkach więziennych. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
2913
Zając Tomasz 2008 Sposoby radzenia z izolacją społeczną i obraz własnej przyszłości u więźniów. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
2914
Abramowicz Paweł 2008 Stopień popularności społecznej agresywnych gimnazjalistów o różnym poziomie osiągnięć w nauce. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
2915
Durlik Janusz 2008 Stosunki społeczne w szkole w percepcji agresywnej młodzieży o różnym poziomie osiągnięć w nauce. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
2916
Szczudło Mariusz 2008 Możliwości intelektualne i poczucie samorealizacji u młodzieży różnej płci i wieku prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
2917
Skrzyniarz Ewelina 2008 Kompetencje społeczne zdolnych i agresywnych uczniów w klasach gimnazjalnych. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
2918
Waga Patrycja 2008 Inteligencja emocjonalna gimnazjalistów o zróżnicowanym poziomie zdolności twórczych i agresji w zachowaniu. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
5853
Gątkowska Anna 2010 Problemy adaotacyjne z rodzin emigrujących zarobkowo. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik

|<  <<  <  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: