Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
6669
Górlicka Agnieszka 2012 Organizacja i specyfika funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rusinowie Koneckim. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6670
Jakubczyk Milena 2012 Netoholizm w percepcji licealistów na podstawoe Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Skarżysku-Kamiennej. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6671
Ludwiczak Małgorzata 2012 Agresja młodzieży gimnazjalnej (na przykładzie Gimnazjum Nr 5 w Radomiu). prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6672
Łęczycki Daniel 2012 Nadużywanie narkotyków przez osoby nieletnie na terenie niasta Nowego Sącza w latach 2004-2009. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6673
Łoś Anna 2012 Przestępczość nieletnich na terenie miasta Końskie w świetle danych statystycznych Komendy Powiatowej Policji w Końskich w latach 2005-2009. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6674
Miczek Barbara 2012 Resocjalizacyjny charakter instytucji totalnej na przykładzie Zakładu Karnego w Nowym Sączu. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6675
Sieczka Katarzyna 2012 Arteterapia w systemach penitencjarnych. Przegląd zagadnień. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6676
Wierzba Iza 2012 Przemoc i agresja w relacjach rówieśniczych w świetle badań w Gimnazjum Nr 1 w Kielcach. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6677
Kaźmierczyk Tomasz 2012 Środowiskowe uwarunkowania problemów wychowawczych młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Kolonia Ossa. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6678
Lutek Katarzyna 2012 Zmiana postaw społecznych Anonimowych Alkoholików w procesie zdrowienia. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6679
Powideł Joanna 2012 Postacie zachowań agresywnych na przykładzie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rusinowie Koneckim. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
2871
Walnik Aleksandra 2006 Zainteresowania oraz obraz siebie i rodziny u dzieci ze środowiska dotkniętego alkoholizmem. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
2872
Dziwosz Paulina 2006 Percepcja siebie i cele życiowe młodzieży niewidomej i słabowidzącej. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
2873
Wyrozumska Małgorzata 2006 Agresja i jej związek z inteligencją młodzieży. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
2874
Kot Piotr 2006 Agresja u chłopców o zróżnicowanym poziomie inteligencji i funkcjonowania dydaktycznego. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
2875
Zgórski Marcin 2006 Agresywność i potencjał intelektualny młodzieży skłonnej do ryzyka. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
2876
Prucia Bernarda 2006 Charakterystyka wybranych właściwości temperamentu agresywnej młodzieży ze szkół średnich. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
2877
Grabka Andrzej 2006 Dążenie do nowych i ryzykownych działań u inteligentnych młodych ludzi o skłonnościach agresywnych. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
2878
Zarański Paweł 2006 Formy zachowań agresywnych zdolnych uczennic ze szkół średnich. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
2879
Machocki Zenon 2006 Intelektualny potencjał uczniów gimnazjum o skłonnościach agresywnych. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
2880
Gruszka Agnieszka 2006 Poziom agresji w zachowaniu się uzdolnionych dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych miejskich i wiejskich. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
2881
Mochocka Monika 2006 Poziom i rodzaje agresji u młodzieży różniącej się możliwościami intelektualnymi. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
2882
Kozieł Paulina 2006 Poziom lęku u uczniów agresywnych ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
2883
Ciosk Paweł 2006 Przystosowanie społeczne młodzieży agresywnej ze szkół średnich prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
2884
Deka Jacek 2006 Rodzaje agresji u chłopców o zróżnicowanym poziomie intelektualnym. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
2885
Wyrozumski Marcin 2006 Rodzaje agresji u dziewcząt o różnym poziomie intelektualnym. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
2886
Nocuń Paweł 2006 Środowisko wychowawcze wysoko i nisko agresywnych uczniów gimnazjum. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
2887
Cholerzyński Robert 2006 Temperamentalne uwarunkowania zachowań agresywnych ludzi młodych o różnym poziomie inteligencji. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
2888
Klapa Joanna 2006 Wiedza uczniów klas gimnazjalnych na temat przyczyn i przejawów agresji w szkole. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik
2889
Żurawska Joanna 2006 Zdolności u młodzieży zachowującej sxię agresywnie. prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik

|<  <<  <  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: