Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
6639
Teler Paweł 2009 Funkcjonowanie i działalność Stowarzyszenia Abstynentów Klubu "Radość" w Końskich. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6640
Banasik Agata 2011 Uzależnienia od środków medialnych wśród młodzieży gimnazjalnej w Mircu - dynamika zjawiska. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6641
Błaszczyk Monika 2011 Przejawy agresji uczniów Gimnazjum im. Jana Piwnika "Ponurego" w Bodzentynie. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6642
Bukowski Jacek 2011 Przestępczość na terenie miasta Krakowa w latach 2007-2009. Analiza zjawiska. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6643
Chmielewska-Piechota Anna 2011 Dynamika zachowań patologicznych wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim - studium porównawcze. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6644
Gierczyk Agnieszka 2011 Przestępczość na terenie powiatu nowosądeckiego w latach 2005-2010. Analiza zjawiska. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6645
Kantor Monika 2011 Problem alkoholowy na terenie Gminy Krzeszowice w latach 2005-2010. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6646
Koniarska Emilia 2011 Dynamika poglądów młodzieży na temat roli ojca. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6647
Kurowska Magdalena 2011 Dynamika zjawiska alkoholizowania się młodzieży gimnazjalnej na przykładzie 28 Gimnazjum w Krakowie. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6648
Kurowski Adrian 2011 Dynamika stosunku młodzieży do środków psychoaktywnych na podstawie badań w gimnazjum w Klimontowie 2008-2010. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6649
Sekuła Jacek 2011 Agresja i przemoc młodzieży gimnazjalnej, na przykładzie gimnazjum w Podegrodziu. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6650
Skoczek Kinga 2011 Kurator sądowy w procesie resocjalizacji nieletnich ma przykładzie Zespoł Kuratorskiej Służby Sądowej w Bochni w latach 2007-2010. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6651
Skoczek Rafał 2011 Znaczenie i rola szkoły w profilaktyce uzależnień. Analiza wybranych programów profilaktyki pierwszorzędowej. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6652
Stępień Marta 2011 Agresja ucznów gimnazjum w Bielinach w latach 2009-2011 - analiza porównawcza. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6653
Szczepańska Justyna 2011 Przemiany ddziaływania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze w latach 2008-2010. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6654
Trela Ilona 2011 Stabilność i zmienność agresji w Gimnazjum nr 1 we Włoszczowie w latach 2007-2010. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6655
Wenklar Mariusz 2011 Działalność profilaktyczna Policji na przykładzie Dzielnicy Krowodrza Miasta Krakowa. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6656
Matałowska Monika 2011 Uzależnienia od alkoholu w opinii młodzieży licealnej na terenie miasta Bochnia. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6657
Pawula Dariusz 2011 Niedostosowanie społeczne w gimnazjum nr 1 w Zawierciu (studium porównawcze). prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6658
Kowalewski Krystian 2012 Przemoc i gresja szkolna (na podstawie badań w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Końskich). prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6659
Barucha Beata 2012 Zjawiska kryminalne na terenie Małopolski w latach 2005-2010. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6660
Bębenek Paulina 2012 Alkoholizm w opiniach młodzieży gimnazjalnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6661
Biegaj Izabela 2012 Dynamika działalności Publicznej Szkoły Podstawowej w Cukrówce (gmina Chlewiska) w latach 2007-2010. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6662
Biernat Edyta 2012 Podkultura więzienna na przykładzie Zakładu Karnego w Nowym Sączu. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6663
Bocheńska-Stawiarz Sylwia 2012 Deprywacyjny charakter izolacji więziennej w percepcji recydywistów penitencjarnych na przykładzie Zakładu Karnego w Nowym Sączu. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6664
Cebeniak Iwona 2012 Osiągnięcia szkolne a przemoc (na przykładzie uczniów Gimnazjum Nr 1 w Sędziszowie). prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6665
Cisowska Monika 2012 Media w życiu młodzieży - pozytywy i negatywy - na przykładzie uczniów z Gimnazjum Nr 1 w Miechowie. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6666
Dunal Paweł 2012 Dynamika przestępczości nieletnich na terenie podległym Komisariatowi Policji VIII w Krakowie w latach 2006-2011. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6667
Gałka Paulina 2012 Wiedza gimnazjalistów na temat narkomanii na przykładzie Gimnazjum Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6668
Gawlik Grzegorz 2012 Przestępczość dorosłych na terenie miasta Nowego Sącza w latach 2004-2009. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl

|<  <<  <  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: