Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
6409
Kuczek Aleksandra 2012 Problemy adaptacyjne dzieci wychowujących się w rodzinach problemowych. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6410
Łuczak Justyna 2012 Samoocena i poczucie własnej wartości wśród dziewcząt wychowywanych w rodzinach z problemem alkoholowym. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6411
Maciąg Dorota 2012 Relacje z rodziną osób bezdomnych. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6412
Palka Jacek 2012 Przejawy nieprzystosowania społecznego wśród dziewcząt i chłopców gimnazjalnych na przykładzie powiatu limanowskiego. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6413
Pawlik Barbara 2012 Etiologia zachowań dewiacyjnych wśród seryjnych morderców. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6414
Przybyła Dominika 2012 Postawy społeczne wobec ludzi starych w ocenie młodzieży i dorosłych. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6415
Ryńska Barbara 2012 Skuteczność pomocy udzielanej w Ośrodku Pomocy Społecznej ofiarom przemocy na terenie gminy Jędrzejów. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6416
Rzędowska Iwona 2012 Strategia wychodzenia z uzależnienia wśród pacjentów Ośrodka "San Damiano" w Chęcinach. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6417
Sewerynowicz Honorata 2012 Strategie wychodzenia z uzależnienia poprzez osoby uzależnione od narkotyków. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6418
Soboń Aneta 2012 Przejawy zachowań agresywnych oraz samoocena dziewcząt i chłopców na przykładzie Publicznego Gimnazjum w Rudzie Malenieckiej. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6419
Sokołowska Monika 2012 Aktywizacja zawodowa i zatrudnianie osób opuszczających Zakłady Karne. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6420
Szabłowska Agnieszka 2012 Strategie radzenia sobie z sytuacjami trudnymi dzieci kozłów ofiarnych w grupie rówieśniczej. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6421
Szmit Tomasz 2012 Problemy adaptacyjne dziecka w rodzinie alkoholowej. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6422
Wawrzyk Bernadetta 2012 Sytuacja socjalna dzieci w wieku szkolnym w rodzinach wielodzietnych. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6423
Wężyk Monika 2012 Uwarunkowania wychodzenia z żałoby osób bliskich po śmierci podopiecznych Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6424
Włodarczyk Katarzyna 2012 Wiedza i postawy społeczne młodzieży wobec osób z zaburzeniami żywienia. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6425
Wójcik Paulina 2012 Aspiracje i cele życiowe bezdomnych kobiet. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6426
Jaśkiewicz Dorota 2012 Problemy adaptacyjne Dorosłych Dzieci Alkoholików zaangażowanych w życie religijne. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6627
Bonarska Ewelina 2009 Przęstępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6628
Bukała Magdalena 2009 Dynamika przestępczości na terenie powiatu opatowskiego w latach 2002-2007. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6629
Dróżdż Kamil 2009 Przemoc i agresja w Gimnazjum w Suchedniowie. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6630
Kulczykowska Agnieszka 2009 Przejawy i dynamika zachowań agresywnych. Na przykładzie gimnazjum nr 8 w Kielcach. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6631
Michta Ewelina 2009 Narkomania w świadomości młodzieży gimnazjalnej. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6632
Pruska Katarzyna 2009 Postawy i wzorce osobowe preferowane przez młodzież gimnazjalną (na przykładzie uczniów w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Połańcu). prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6633
Reczka Sylwia 2009 Dynamika przestępczości na terenie gminy Miedziana Góra w latach 2003-2008. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6634
Strzelczyk Ewa 2009 Wpływ kary fizycznej na wyniki w nauce młodzieży gimnazjalnej. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6635
Szczerba Sylwia 2009 Misja i działalność Caritas na podstawie Ogniska Wychowawczego w Jędrzejowie. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6636
Walz Dorota 2009 Przemoc i agresja w Gimnazjum nr 1 w Tuchowie. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6637
Kopeć Sylwia 2009 Dynamika przestępczości w powiecie hrubieszowskim w latach 2002-2007. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
6638
Misztal Paweł 2009 Zmiany jakościowo-ilościowe w przestępczości pospolitej w latach 2005-2008 na przykładzie miasta Skarżyska-Kamiennej. prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl

|<  <<  <  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: