Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
6379
Macias Martyna 2011 Płeć piękna- kobieta w cugu alkoholowym. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6380
Matuszczyk Wojciech 2011 Przejawy patologii wśród kibiców piłkarskich. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6381
Matyjas Justyna 2011 Popularność środków odurzających wśród młodzieży na przykładzie Gimnazjum nr 2 w Ratajach Słupskich. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6382
Nowek Dorota 2011 Przejawy niedostosowania społecznego wśród młodzieży gimnazjalnej. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6383
Pająk Jolanta 2011 Obniżony nastrój młodzieży (na przykładzie badań przeprowadzonych wśród uczniów klas pierwszych w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej). prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6384
Przeździk Żaneta 2011 Aspiracje i cele życiowe wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6385
Radomska Aleksandra 2011 Doświadczenie nadużyć seksualnych w dzieciństwie wśród dorosłej populacji kobiet i mężczyzn. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6386
Słomka Łukasz 2011 Popularność środków odurzających wśród młodzieży w Staszowie. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6387
Stępień Nina 2011 Mobbing w szkołach wiejskich i miejskich. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6388
Warchoł Wioleta 2011 Skuteczność terapii w leczeniu uzależnień. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6389
Warwas Ewelina 2011 Postawy młodzieży wobec zachowań autodestruktywnych. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6390
Wójcicki Albert 2011 Samopomoc uzależnionym od alkoholu na przykładzie klubu abstynenta "VENA" w Gminie Mirów. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6391
Wójcik Katarzyna 2011 Blokersi-chuligani bez perspektyw czy twórcy nowej kultury?. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6392
Bonarska Ewelina 2011 Opinie i postawy wobec zachowań naruszających normy seksualne. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6393
Kotarska Beata 2011 Presja rówieśnicza w kształtowaniu zachowań młodzieży. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6394
Krężel Sylwia 2011 Przestępczość wśród dzieci i młodzieży z domów dziecka. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6395
Walz Dorota 2011 Postawy społeczne wobec zjawiska przemocy w rodzinie. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6396
Bąba Katarzyna 2011 Problemy adaptacyjne rodzin rozdzielonych emigracją zarobkową. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6397
Królicka Joanna 2011 Agresja dzieci w szkole. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6398
Walczak Edyta 2011 Bezdomność wśród kobiet i mężczyzn. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6399
Boksa Małgorzata 2012 Popularność środków odurzających wśród młodzieży pochodzącej z rodzin z problemem alkoholowym. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6400
Domagała Justyna 2012 Przemoc wobec osób starych. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6401
Gardynik Dorota 2012 Agresywne treści w reklamach w percepcji młodzieży. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6402
Golińska Katarzyna 2012 Relacje interpersonalne dzieci wychowanych przez samotne matki. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6403
Grabiec Izabela 2012 Metody pracy profilaktyczno-wychowawczej z dziećmi ulicy. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6404
Klimczyk Katarzyna 2012 Programy telewizyjne preferowane przez dzieci w młodszym wieku szkolnym. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6405
Koczaj Izabela 2012 Formy pomocy rehabilitacyjnej ludziom z zaburzeniami psychicznymi realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jędrzejowie. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6406
Konarzewska Edyta 2012 Formy pomocy rodzinom dotkniętym problemem ubóstwa i wykluczenia społecznego oferowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6407
Konieczna Anna 2012 Sytuacja socjalna dzieci z rodzin wiejskich i miejskich. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6408
Krzysztoszek Aneta 2012 Aspiracje i cele życiowe dzieci z rodzin długotrwale bezrobotnych. prof. dr hab. Irena Pospiszyl

|<  <<  <  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: