Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
6349
Pawlędzio Beata 2010 Patologiczne zachowania młodzieży na przykładzie Ostrowca Świętokrzyskiego. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6350
Radomska Agnieszka 2010 Postawa młodzieży wobec zjawiska samobójstw. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6351
Skalska Katarzyna 2010 Społeczne postawy wobec przemocy. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6352
Soluch Marcin 2010 Aspiracje i cele życiowe młodzieży szkoły gimnazjalnej w Busku-Zdroju. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6353
Świątek Renata 2010 Postawy młodzieży wobec przemocy. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6354
Wijas Laura 2010 Emo-subkultura, która zawładnęła duszą nastolatków. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6355
Bierońska Ewa 2010 Aspiracje i cele życiowe młodzieży miejskiej i wiejskiej. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6356
Chudy Krzysztof 2010 Postawy ludzkie wobec norm dotyczących życia człowieka. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6357
Deka Jacek 2010 Wyniki w nauce a poziom agresywności dziewcząt i chłopców. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6358
Kuśmierek Ewelina 2010 Akceptacja zachowań patologicznych wśród młodzieży gimnazjalnej. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6359
Przecherka Przemysław 2010 Przemoc domowa wobec mężczyzn na podstawie danych policyjnych województwa małopolskiego. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6360
Równicka Małgorzata 2010 Problemy życiowe osób korzystających z Pomocy Społecznej w Jędrzejowie. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6361
Skowron Magdalena 2010 Oczekiwania skazanych dotyczące przygotowania do życia po opuszczeniu zakładu karnego. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6362
Surma Monika 2010 Aktywność życiowa kobiet ofiar przemocy. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6363
Banakiewicz Jarosław 2011 Akceptacja dla zachowań agresywnych wśród młodzieży licealnej. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6364
Banaś Katarzyna 2011 Zachowania patologiczne wśród młodzieży licealnej w Skarżysku Kamiennej. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6365
Bernat Iwona 2011 Doświadczenie wiktymizacyjne osób leczących się z powodu nerwicy idepresji. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6366
Biegała Ewa 2011 Bezdomność jako zjawisko społeczne. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6367
Chojnecka Anna 2011 Zachowania autodestrukcyjne wśród dzieci i młodzieży. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6368
Czekaj Anna 2011 Kreowanie kozła ofiarnego na przykładzie młodzieży gimnazjalnej. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6369
Długosz Artur 2011 Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie na przykładzie Komisariatu Policji II w Kielcach. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6370
Głuch Dorota 2011 Problemy adaptacyjne dorosłych osób wychowywanych przez samotnych rodziców. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6371
Grudziecki Arkadiusz 2011 Ocena skuteczności terapii uzależnień od alkoholu na podstawie działalności Klubu "OPOKA"w Przysusze. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6372
Klucznik Agnieszka 2011 Postawy młodzieży wobec małżeństwa i rodziny. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6373
Kościelniak Katarzyna 2011 Popularność internetu wśród młodzieży wiejskiej i miejskiej. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6374
Krupa Martyna 2011 Problemy adaptacyjne ofiar zdarzeń losowych (osób, które przeżyły klęski żywiołowe). prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6375
Kuczek Tomasz 2011 Podatność wiktymizacyjna skazanych odsiadujących wyrok pozbawienia wolności za przestępstwa agresywne. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6376
Kuśpit Ewa 2011 Stres młodzieży przeżywającej niepowodzenia szkolne. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6377
Latos Eliza 2011 Ocena jakości życia wśród mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6378
Leszczyńska Ada 2011 Przejawy zachowań patologicznych wśród młodzieży gimnazjalnej. prof. dr hab. Irena Pospiszyl

|<  <<  <  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: