Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
6319
Bernat Iwona 2009 Przestępczość wśród młodzieży na terenie gminy Nowa Słupia. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6320
Borek Ewelina 2009 Spędzanie czasu wolnego przez młodzież miejską i wiejską. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6321
Brych Eliza 2009 Przestępczość wśród nieletnich na podstawie Schroniska dla Nieletnich w Gackach. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6322
Ciak Aleksandra 2009 Przejawy zachowań dewiacyjnych wśród młodzieży gimnazjalnej. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6323
Dorasińska Agnieszka 2009 Transmisja pokoleniowa uzależnienia od alkoholu. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6324
Jeziorska Agnieszka 2009 Podatność dzieci ofiar przemocy w rodzinie na doświadczenie agresji w grupie rówieśniczej. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6325
Kasprzyk Aleksandra 2009 Przejawy naruszania prawa przez dzieci poniżej trzynastego roku życia. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6326
Katanowska Paulina 2009 Popularność środków odurzających wśród młodzieży gimnazjalnej w Kielcach. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6327
Leszczyńska Ada 2009 Atrakcyjność zachowań dewiacyjnych wśród młodzieży gimnazjalnej. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6328
Matuszczyk Wojciech 2009 Orientacje aksjologiczne i cele życiowe Blokersów. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6329
Zasada Jolanta 2009 Sytuacja społeczno-demograficzna osób odbywających karę pozbawienia wolności w więzieniu w Tarnowie. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6330
Grudzień Dariusz 2009 Problemy socjalizacyjne młodzieży wiejskiej i miejskiej. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6331
Łodkowska Katarzyna 2009 Cele życiowe pierwszy raz skazanych,a recydywistów. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6332
Banak Paulina 2010 Wartości cenione wśród młodzieży szkolnej na przykładzie XI Liceum Ogólnokształcącego im. K.I.Gałczyńskiego w Kielcach. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6333
Batóg Katarzyna 2010 Działania Policji wobec zjawiska przemocy domowej na przykładzie Komendy Powiatowej Policji w Staszowie. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6334
Błasiak Angelika 2010 Postawy młodzieży szkolnej wobec agresji rówieśników. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6335
Boszczyk Agnieszka 2010 Poczucie satysfakcji zawodowej a przemoc domowa wśród pracowników ochrony. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6336
Bozowski Marcin 2010 Popularność subkultur wśród młodzieży. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6337
Brodalka Justyna 2010 Postawy młodzieży gimnazjalnej i licealnej wobec zjawiska narkomanii. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6338
Czyżewska Martyna 2010 Satanizm jako zjawisko socjokulturowe, psychospołeczne i rytualne. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6339
Dyl Agnieszka 2010 Aspiracje życiowe młodzieży licealnej mieszkającej w Staszowie. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6340
Dziadosz Emilia 2010 Sytuacja społeczna i problemy wychowawcze samotnych matek. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6341
Jarosińska Karolina 2010 Przejawy niedostosowania społecznego wśród wychowanków domu dziecka. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6342
Kasza Agnieszka 2010 Szalikowcy-subkultura agresji i nienawiści. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6343
Koper Agnieszka 2010 Clubbing jako styl życia współczesnej młodzieży. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6344
Kowalska Magdalena 2010 Przemoc wewnątrzmałżeńska w środowisku miejskim i wiejskim. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6345
Labuda Izabela 2010 Popularność alkoholu wśród studentów. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6346
Macias Anna 2010 Przemoc w rodzinie wobec dziecka. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6347
Matla Katarzyna 2010 Niedostosowanie społeczne wśród młodzieży. prof. dr hab. Irena Pospiszyl
6348
Olech Bernadetta 2010 Postawy społeczeństwa wobec zachowań naruszających normy seksualne. prof. dr hab. Irena Pospiszyl

|<  <<  <  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: