Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
2860
Stolec Katarzyna 2008 Przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia w warunkach współczesnego domu dziecka (na przykładzie działalności Zespołu Placówek Opieki i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej) dr Malgorzata Porąbaniec
2861
Włusek Ewelina 2008 Rola środowiskowego domu samopomocy w aktywizacji osób niepełnosprawnych (na przykładzie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Cudzynowicach) dr Malgorzata Porąbaniec
2862
Głód Katarzyna 2008 Samotność i osamotnienie pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej (na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Zborowie) dr Malgorzata Porąbaniec
2863
Klimczyk Natalia 2008 Społeczne funkcjonowanie byłych wychowanków domu dziecka (na przykładzie Zespołu Placówek Opieki i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej) dr Malgorzata Porąbaniec
2864
Kijanka Marta 2008 Wpływ rehabilitacji i terapii zajęciowej na społeczne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych (na przykładzie uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Połańcu) dr Malgorzata Porąbaniec
2865
Wnuk Kinga 2008 Wpływ rehabilitacji społecznej i zawodowej na funkcjonowanie osób niepełnosprawnych (na przykładzie uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kielcach przy ul.Słonecznej 9) dr Malgorzata Porąbaniec
2866
Doroz Ewa 2008 Wspólnota anonimowych alkoholików jako grupa wsparcia dla osób po leczeniu odwykowym (na przykładzie Buskiego Ośrodka Trzeźwości) dr Malgorzata Porąbaniec
2867
Figacz Iwona 2008 Pomoc społeczna i praca socjalna wobec rodzin niepełnych (na przykładzie Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie) dr Malgorzata Porąbaniec
2868
Kocełuch Anna 2008 Ocena skuteczności pomocy społecznej na rzecz osób bezrobotnych (na przykładzie klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie) dr Malgorzata Porąbaniec
2869
Osińska Justyna 2008 Rodziny niepełne w systemie pomocy społecznej (na przykładzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuczępach) dr Malgorzata Porąbaniec
2870
Stachura Adrian 2008 Realizacja zasady pomocniczości wobec ludzi starszych (na przykładzie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Tarnowie) dr Malgorzata Porąbaniec
5207
Całka Kinga 2010 Problemy adaptacyjne oraz kontakty interpersonalne mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bochni. dr Małgorzata Porąbaniec
5208
Chlebica Monika 2010 Aspiracje i plany życiowe wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej (na przykładzie badań przeprowadzonych w Zespole Placówek Opieki i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej). dr Małgorzata Porąbaniec
5209
Ciupińska Renata 2010 Rozwiązywanie problemów opieki nad człowiekiem starym w środowisku lokalnym Włoszczowy. dr Małgorzata Porąbaniec
5210
Cyboroń Dorota 2010 Różnorodność pracy socjalnej i wychowawczej prowadzonej z wychowankami Domu Dziecka "Hanka" w Dębicy. dr Małgorzata Porąbaniec
5211
Foltyn Ewelina 2010 Aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów klas trzecich liceum ogólnokształcącego (na podstawie badań przeprowadzonych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych we Włoszczowie). dr Małgorzata Porąbaniec
5212
Fornalska Anna 2010 Alkoholizm jako problem jednostkowy i społeczny w świetle literatury przedmiotu. dr Małgorzata Porąbaniec
5213
Górska Monika 2010 Rozwiązywanie problemu opieki nad osobami niepełnosprawnymi w środowisku wiejskim (na przykładzie badań przeprowadzonych wśród klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górnie). dr Małgorzata Porąbaniec
5214
Hajduk Magdalena 2010 Wolontariat - nowe spojrzenie na bezinteresowną pomoc ludziom (w świetle badań przeprowadzonych wśród kieleckich wolontariuszy). dr Małgorzata Porąbaniec
5215
Jędrzejczyk Magdalena 2010 Problem bezrobocia i jego kompensacji (w świetle badań przeprowadzonych wśród klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie). dr Małgorzata Porąbaniec
5216
Kapcia Elżbieta 2010 Zjawisko przemocy w opinii ekspertów zajmujących się przeciwdziałaniem patologiom rodzinnym (na podstawie badań przeprowadzonych w gminie Bochnia). dr Małgorzata Porąbaniec
5217
Kobus Anna 2010 Motyw podjęcia leczenia odwykowego oraz jego efekty (na podstawie badań przeprowadzonych w ośrodku terapii uzależnień od alkoholu w Kielcach). dr Małgorzata Porąbaniec
5218
Kowalczyk Artur 2010 Skuteczność instytucjonalnych form wsparcia rodzin niepełnych (na podstawie badań przeprowadzonych wśród beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku Zdroju). dr Małgorzata Porąbaniec
5219
Kucharczyk Agnieszka 2010 Grupy samopomocowe jako forma społecznego wsparcia (na podstawie badań przeprowadzonych w Świętokrzyskim Klubie "Amazonki"). dr Małgorzata Porąbaniec
5220
Malec Karolina 2010 Wieloaspektowość pracy socjalnej z wychowankami Domu Dziecka im. Ireny Mrożewskiej w Nagłowicach. dr Małgorzata Porąbaniec
5221
Mentel Justyna 2010 Samotność i osamotnienie pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej (na podstawie badań przeprowadzonych w DPS BETANIA w Miechowie). dr Małgorzata Porąbaniec
5222
Misztal Barbara 2010 Miechowskie Hispicjum w pełnieniu misji wobec człowieka terminalnie chorego (w świetle badań przeprowadzonych wśród opiekunów medycznych i niemedycznych). dr Małgorzata Porąbaniec
5223
Skowron Anna 2010 Rozwiązywanie problemu opieki nad człowiekiem starym w środowisku miejskim (w świetle badań przeprowadzonych wśród klientów Klubu Seniora w Kielcach). dr Małgorzata Porąbaniec
5224
Tusznio Anna 2010 Zjawisko ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz formy ich przeciwdziałania (na podstawie badań przeprowadzonych wśród mieszkańców bloku socjalnego w rejonie opiekuńczym Kielce Czarnów). dr Małgorzata Porąbaniec
5259
Kościołek Olga 2010 Poziom życia rodzin których członkiem jest osoba nadużywająca alkoholu. dr Małgorzata Porąbaniec

|<  <<  <  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: