Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
2830
Domagała Teresa 2006 Formy pomocy ludziom starym w świetle działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju. dr Malgorzata Porąbaniec
2831
Kwiecińska Ewa 2006 Formy przeciwdziałania bezrobociu w powiecie starachowickim. dr Malgorzata Porąbaniec
2832
Maćkowska Małgorzata 2006 Psychospołeczne aspekty funkcjonowania ludzi niepełnosprawnych intelektuanie na przykładzie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Krakowie. dr Malgorzata Porąbaniec
2833
Stawiarz Małgorzata 2006 Rehabilitacja społczna i zawodowa osób niepełnosprawnych na przykładzie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gnojnie. dr Malgorzata Porąbaniec
2834
Świerczyński Maciej 2006 Pomoc społeczna na rzecz rodzin niepełnych w Gminie Małogoszcz. dr Malgorzata Porąbaniec
2835
Słuszniak Andrzej 2007 Aktywizacja zawodowa młodzieży w powiecie miechowskim. dr Malgorzata Porąbaniec
2836
Kita Renata 2007 Analiza porównawcza funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. dr Malgorzata Porąbaniec
2837
Klepacz Ilona 2007 Funkcjonowanie dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym w społeczności wiejskiej. dr Malgorzata Porąbaniec
2838
Trojanowska Agnieszka 2007 Funkcjonowanie dzieci z zespołem Downa w rodzinach naturalnych. dr Malgorzata Porąbaniec
2839
Pietrzyk Beata 2007 Ognisko wychowawcze jako instytucja zapobiegająca procesowi wykluczenia społecznego dzieci. dr Malgorzata Porąbaniec
2840
Plich Agnieszka 2007 Ognisko wychowawczej jako placówka opiekuńczo-wychowawcza. dr Malgorzata Porąbaniec
2841
Kiljan Monika 2007 Postawy rodziców wobec niepełnosprawności dziecka. dr Malgorzata Porąbaniec
2842
Jarząb Teresa 2007 Potrzeby rodzin wielodzietnych i formy ich zaspokajania. dr Malgorzata Porąbaniec
2843
Stawiarska Monika 2007 Praca socjalna i oferta instytucjonalna na rzecz ludzi starych w powiecie miechowskim. dr Malgorzata Porąbaniec
2844
Łuczyńska Renata 2007 Praktyczne zastosowanie kontraktu socjalnego w pracy socjalnej. dr Malgorzata Porąbaniec
2845
Dębińska Katarzyna 2007 Rehabilitacja osób niepełnosprawnych (na przykładzie pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie). dr Malgorzata Porąbaniec
2846
Kołodziejczyk Halina 2007 Rola pracownika socjalnego w zmieniającej się rzeczywistości. dr Malgorzata Porąbaniec
2847
Wąs Elżbieta 2007 Samoocena i samoakceptacja osób o różnym stopniu niepełnosprawności. dr Malgorzata Porąbaniec
2848
Stawiarski Michał 2007 Samotność osób starszych (na przykładzie pensjonariuszy Domu Kombatanta w Miechowie) dr Malgorzata Porąbaniec
2849
Kupś Marzena 2007 Sytuacja życiowa bezdomnych mężczyzn (na przykładzie schroniska Św. Brata Alberta w Gliwicach - Bojkowie). dr Malgorzata Porąbaniec
2850
Nowocień Mariola 2007 Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych psychomotorycznie (na przykładzie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim). dr Malgorzata Porąbaniec
2851
Dwojak-Lipiec Marta 2007 Funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim na rzecz zapobiegania zjawiskom przemocy. dr Malgorzata Porąbaniec
2852
Rokośna Dominika 2007 Instytucjonalne formy rozwiązywania problemu bezdomności w Ostrowcu Świętokrzyskim. dr Malgorzata Porąbaniec
2853
Smaga Andrzej 2008 Dom Dziecka jak forma przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży (na przykładzie Domu Dziecka w Bochni) dr Malgorzata Porąbaniec
2854
Cukierska Katarzyna 2008 Ocena skuteczności usług opiekuńczych świadczonych klientom pomocy społecznej w Staszowie dr Malgorzata Porąbaniec
2855
Kufel Piotr 2008 Potrzeby osób niepełnosprawnych i formy ich zaspokajania w środowisku małego miasta (na przykładzie powiatu staszowskiego) dr Malgorzata Porąbaniec
2856
Rutkowska Alicja 2008 Praca socjalna w środowiskach mieszkańców bloków socjalnych dr Malgorzata Porąbaniec
2857
Kufel Jan 2008 Problem bezrobocia i sposoby jego kompensacji w środowisku wiejskim (na przykładzie gminy Łubnice) dr Malgorzata Porąbaniec
2858
Salwa Jolanta 2008 Procesy przekształceń w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (na przykładzie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Kielcach) dr Malgorzata Porąbaniec
2859
Brodacka Ewa 2008 Przyczyny długoletniego pobytu pacjentów w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu dr Malgorzata Porąbaniec

|<  <<  <  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: