Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
4704
Skrzyniarz Kamil 2011 Grammatical and lexical analysis of Declaration of Independence. dr Ewa Piotrowska-Oberda
4705
Wołowiec Rafał 2011 Early Modern English and Shakespearean English. dr Ewa Piotrowska-Oberda
4706
Wróbel Katarzyna 2011 Differences in Pronunciation between American and British English. dr Ewa Piotrowska-Oberda
4707
Adamczyk Justyna 2011 Equivalence in Literary Translation Based on Twilight by Stephenie Meyer. dr Ewa Piotrowska-Oberda
4708
Mółka Tomasz 2011 Equivalence in technical translation. dr Ewa Piotrowska-Oberda
4709
Jacak Michał 2012 The Industrial Revolution in England and its impact on the development of English. dr Ewa Piotrowska-Oberda
4710
Borkiewicz Patryk 2012 TRANSLATION EQUIVALENCE IN SPORT EXPRESSIONS RELATED TO SKATEBOARDING. dr Ewa Piotrowska-Oberda
4711
Szmidt Arkadiusz 2012 EQUIVALENCE IN LEGAL TRANSLATION. dr Ewa Piotrowska-Oberda
4712
Gutowski Piotr 2012 Errors in Audiovisual Translation. dr Ewa Piotrowska-Oberda
4713
Makuła Daniela 2012 Equivalence in Audiovisual Translation based on Black Hawk Down. dr Ewa Piotrowska-Oberda
4731
Bodzioch Justyna 2012 Legal translation in English Speaking Countries. dr Ewa Piotrowska-Oberda
4732
Grosicki Dawid 2012 Phonological Structure of the American Dialects. dr Ewa Piotrowska-Oberda
4733
Kiełb Agnieszka 2012 Translating Humour across Cultures in Animated Films as exemplified by the Polish Translation of "Shrek". dr Ewa Piotrowska-Oberda
4734
Korbaś Anna 2012 Morphological Analysis of English Borrowings in the Polish Language. dr Ewa Piotrowska-Oberda
4735
Laskowska Małgorzata 2012 An influence of Polish minority on the British culture. dr Ewa Piotrowska-Oberda
4736
Niewczas Paweł 2012 Meaning and equivalence in literary translation. dr Ewa Piotrowska-Oberda
4737
Półtorak Ewa 2012 Ponglish as a product of borrowing words. dr Ewa Piotrowska-Oberda
4738
Banasik Monika 2012 Advertising in Translation. dr Ewa Piotrowska-Oberda
2818
Michalak Jolanta 2006 Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie na rzecz osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. dr Malgorzata Porąbaniec
2819
Rajca Anna 2006 Instytucjonalne formy wsparcia osób starych i przewlekle chorych w środowisku lokalnym. dr Malgorzata Porąbaniec
2820
Sowa Ewa 2006 Konsekwencje bezrobocia dla osób i rodzin dotkniętych tym problemem na terenie gminy Łapanów. dr Malgorzata Porąbaniec
2821
Bobak Bogumiła 2006 Organizacja pomocy społecznej na rzecz osób starych w gminie Trzciana. dr Malgorzata Porąbaniec
2822
Michalik Jakub 2006 Pracownicy socjalni w realizacji zadań pomocy społecznej w ramach Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych. dr Malgorzata Porąbaniec
2823
Bolak Małgorzata 2006 Rodziny wielodzietne. Rodzaje, formy i skuteczność świadczonej pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie. dr Malgorzata Porąbaniec
2824
Wylon Maria 2006 Rola pracownika socjalnego w dobie reform samorządowych. dr Malgorzata Porąbaniec
2825
Kowalska-Moskwa Katarzyna 2006 Sytuacja i stopień zaspokojenia potrzeb rodzin wielodzietnych korzystających z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku. dr Malgorzata Porąbaniec
2826
Gągała Aneta 2006 Prawne i instytucjonalne formy przeciwdziałania alkoholizmowi i jego megatywnym skutkom na przykładzie działalności Miejskiej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Tarnowie. dr Malgorzata Porąbaniec
2827
Stefańska Małgorzata 2006 Środowiskowy Dom Samopomocy jako jedna z form rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi na przykładzie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kielcach ul. Miodowa 7. dr Malgorzata Porąbaniec
2828
Stępień Teresa 2006 Wolanteriat na rzecz osób potrzebujących w krakowskim oddziale Caritas. dr Malgorzata Porąbaniec
2829
Jemioło Anna 2006 Zjawisko prostytucji w Polsce w świetle literatury przedmiotu. dr Malgorzata Porąbaniec

|<  <<  <  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: