Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
6231
Krawczyk Agata 2012 Mieszkańcy domu pomocy społecznej dla osób starszych i udzielana im pomoc na przykładzie Domu Pomocy Społecznej "Family" w Przedborzu. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6232
Kukla Małgorzata 2012 Sytuacja osób ubiegających się o ustalenie stopnia niepełnosprawności na przykładzie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6233
Pierzchnica Sylwia 2012 Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej na przykładzie Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6234
Sikora Katarzyna 2012 Pomoc instytucjonalna udzielana dzieciom pozbawionym opieki rodziców na przykładzie Zespołu Placówek Opieki i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6235
Stępień Anna 2012 Działalność powiatowego centrum pomocy rodzinie na przykładzie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6236
Stępień Konrad 2012 Instytucjonalna pomoc udzielana osobom niepełnosprawnym na przykładzie Domu Pomocy Społecznej im. Jna Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6237
Szymańska Małgorzata 2012 Pomoc instytucjonalna osobom z chorobą Alzheimera na przykładzide Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6238
Świstak Luiza 2012 Rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie na przykładzie rodzin dzieci korzystających ze Specjalistycznego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Jędrzejowie. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6239
Wojteczek Milena 2012 Działalność Domu Pomocy Społecznej na przykładzie Domu dla Osób Starszych im. Sue Ryder w Kałkowie-Godowie. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6240
Zieleń Sylwia 2012 Pomoc instytucjonalna udzielana osobom chorym psychicznie na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
4684
Krzemińska Katarzyna 2010 Borrowings into food items. dr Ewa Piotrowska-Oberda
4685
Wilk Anna 2010 Borrowings in Computer Science. dr Ewa Piotrowska-Oberda
4686
Skokowski Łukasz 2010 Language of A Midummer Night`s Dream. dr Ewa Piotrowska-Oberda
4687
Bugajny Michał 2010 Equivalence in Translation based on lyrics of Iron Maiden. dr Ewa Piotrowska-Oberda
4688
Dąbek Tomasz 2010 Historical and Linguistic analysis of Old English text. dr Ewa Piotrowska-Oberda
4689
Kowalska Anna 2010 The Influence of Christian Religion and Ethics on The Lord of the Rings written by J.R.R.Tolkien. dr Ewa Piotrowska-Oberda
4690
Ogarek Grzegorz 2010 Genre Innovation of Shakespeare`s Tragedies against Antique Tradition. dr Ewa Piotrowska-Oberda
4691
Sztabowska Irena 2010 Forms of address in the English language. dr Ewa Piotrowska-Oberda
4692
Zapała Katarzyna 2010 Politeness in Second Language Acquisition on the basis of Polish and English Coursebooks. dr Ewa Piotrowska-Oberda
4693
Zielińska Agnieszka 2010 The motive of migration in English literature. dr Ewa Piotrowska-Oberda
4694
Majewska Ilona 2010 ROLE OF LOVE IN ROMANTIC LITERATURE. dr Ewa Piotrowska-Oberda
4695
Biskup Michał 2011 Broadsheets Versus Tabloids: Reflections Of Reality In British Daily Newspapers. dr Ewa Piotrowska-Oberda
4696
Dulnik Paulina 2011 Linguistic Aspects of Love in Shapespeate`s Works. dr Ewa Piotrowska-Oberda
4697
Piłat Justyna 2011 Cultural Discourse,Analysis of Texts in English course books. dr Ewa Piotrowska-Oberda
4698
Adamczyk Elżbieta 2011 Early modern English. dr Ewa Piotrowska-Oberda
4699
Badocha Kamil 2011 The mechanisms and principles of literary translation: Analyzing the translation of The Pianist by Wladyslaw Szpilman. dr Ewa Piotrowska-Oberda
4700
Borejko Iga 2011 Audiovisual Translation of Feature Film Love Actually. dr Ewa Piotrowska-Oberda
4701
Herman Paulina 2011 Borrowings from English to Polish in advertising. dr Ewa Piotrowska-Oberda
4702
Łukawska Anna 2011 Translation as a process. dr Ewa Piotrowska-Oberda
4703
Skobel Joanna 2011 Linguistic borrowings from English into Polish in language of youth. dr Ewa Piotrowska-Oberda

|<  <<  <  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: