Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
6201
Dorobek Monika 2011 Pomoc udzialana rodzinom dotkniętym problemem alkoholu na przykładzie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6202
Kaczmarczyk Karolina 2011 Zadania pracownika socjalnego w ośrodku pomocy społecznej na przykładzie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6203
Karlińska Aneta 2011 Aktywizacja niepełnosprawnych umysłowo mieszkańców domu pomocy społecznej na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Strawczyńskiej. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6204
Kruk Paulina 2011 Formy pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na przykładzie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6205
Kuźnia Ewelina 2011 Działalność środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie na przykładzie Środowiskowego Domu Samopomocy im. Św. Kingi w Tarnowie. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6206
Łakomiec Judyta 2011 Sytuacja osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz udzielana im pomoc na przykładzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6207
Pankowska Kinga 2011 Działalność ośrodka pomocy społecznej na przykładzie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6208
Papis Monika 2011 Działalność świetlicy środowiskowej na przykładzie Świetlicy Środowiskowej w Łagowie. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6209
Podsiadło Agnieszka 2011 Pomoc społeczna realizowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na przykładzie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Proszowicach. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6210
Poniewierska Justyna 2011 Działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej na przykładzie GOPS w Łagowie. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6211
Przygoda Małgorzata 2011 Instytucjonalna pomoc osobom starszym na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6212
Skiba Katarzyna 2011 Instytucjonalna pomoc udzielana osobom chorym psychicznie w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowej. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6213
Skorupka Jadwiga 2011 Problem bezrobocia na przykładzie gminy Pawłów. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6214
Szybalska Jadwiga 2011 Sytuacja rodzin wielodzietnych oraz udzielana im pomoc przez ośrodek pomocy społecznej na przykładzie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6215
Warzecha Katarzyna 2011 Przyczyny i formy pomocy udzielanej klientom pomocy społecznej na przykładzie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie w latach 2007-2009. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6216
Warzecha Patrycja 2011 Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i ich realizacja na przykładzie PCPR w Kazimierzy Wielkiej. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6217
Ziemnicka Anna 2011 Działalność powiatowego centrum pomocy rodzinie na przykładzie PCPR w Starachowicach. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6218
Wójcik Katarzyna 2011 Działalność domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Bejscach. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6219
Molenda Ewa 2012 Działalność Domu Pomocy Społecznej dla niepełnosprawnych ruchowo na przykładzie DPS "BETANIA" w Miechowie. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6220
Porębska Aleksandra 2012 Działania organizacji pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych na przykładzie Stowarzyszenia "Promyk Nadziei" w Kazimierzy Wielkiej. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6221
Pytlewska Anna 2012 Pomoc udzielana dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej na przykładzie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dobra Chata" w Kielcach. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6222
Rosa Anna 2012 Pomoc udzielana osobom bezrobotnym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na przykładzie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6223
Augustyniak Marta 2012 Pomoc instytucjonalna świadczona osobom przewlekle chorym, na przykładzie Domu Pomocy Społecznej im. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Pieczonogach. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6224
Baran Marek 2012 Pomoc udzielana osobom niepełnosprawnym intelektualnie przez warsztaty terapii zajęciowej na przykładzie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrowie. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6225
Bednarz Anna 2012 Programy Operacyjne Kapitał Ludzki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane przez ośrodki pomocy społecznej na przykładzie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6226
Czapla Rafał 2012 Problem ubóstwa oraz pomoc ubogim w gminie Pacanów na przykładzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6227
Grudniewska Ewa 2012 Sytuacja osób bezdomnych i udzielana im pomoc na przykładzie schroniska dla mężczyzn im. Św. Brata Alberta przy ul. Żeromskiego w Kielcach. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6228
Grzyb Katarzyna 2012 Działalność środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie na przykładzie Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6229
Jabłońska Justyna 2012 Działalność miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej na przykładzie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6230
Józefowska Angelika 2012 Działania gminnego ośrodka pomocy społecznej w ramach Środków Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej na przykładzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Seceminie. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka

|<  <<  <  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: