Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
5541
Ragin Tomasz 2012 Przemoc domowa w świetle dznych Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach w latach 2005-2011. dr Marzena Pękowska
5542
Stanczak Andrzej 2012 Znaczenie zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych w procesie resocjalizacji osadzonych na przykładzie Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu. dr Marzena Pękowska
5543
Szostak Dorota 2012 Przejawy agresji wśród młodzieży na przykładzie Gimnazjum w Książu Wielkim. dr Marzena Pękowska
5544
Waszczyk Ilona 2012 Przemoc i agresja wśród młodzieżyszkolnej na przykładzie Publicznego Gimnazjum nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim. dr Marzena Pękowska
5545
Włodarczyk Krzysztof 2012 Zjawosko nadużywania alkoholu wśród młodzieży w tarnowskich szkołach podstawowych, średnich i ponadgimnazjalnych. dr Marzena Pękowska
5546
Wojciechowska Ilona 2012 Inicjacje alkoholowe wśród gimnazjalistów nr 1 w Skarżysku-Kamiennej. dr Marzena Pękowska
5547
Biskup Krzysztof 2012 Policyjna Izba Dziecka w Tarnowie - zarys monograficzny. dr Marzena Pękowska
5548
Kokoszka Tomasz 2012 Agresja i autoagresja wśród osadzonych na przykładzie Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu. dr Marzena Pękowska
5549
Czerwiński Łukasz 2012 Działalność Szkoły Podstawowej w Dobrowodzie w latach 2001-2011. dr Marzena Pękowska
5550
Dybała Paulina 2012 Przejawy i skala zjawiska agresji i przemocy wśród nieletnich (na przykładzie klas gimnazjalnych w środowisku wiejskim). dr Marzena Pękowska
6181
Banasik Gabriela 2010 Pomoc udzielana osobom niepełnosprawnym umysłowo w środowisku zamieszkania na przykładzie Środowiskowego Domu Samopomocy w Staszowie. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6182
Bryk Katarzyna 2010 Sytuacja życiowa samotnych, bezdomnych matek na przykładzie kobiet przebywających w całodobowych ośrodkach wsparcia na terenie Kielc. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6183
Chruścińska Katarzyna 2010 Pomoc udzielana rodzinom z problemem alkoholowym na przykładzie Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6184
Gromska Anna 2010 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi na przykładzie działalności Kieleckiego Domu pod Fontanną. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6185
Kietla Anna 2010 Sytuacja osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz udzielanie im pomocy na przykładzie Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przysusze. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6186
Krzysiek Agnieszka 2010 Dom pomocy społecznej jako forma pomocy osobom niepełnosprawnym ruchowo na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Woli Jachowej. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6187
Mróz Jolanta 2010 Aktywizacja społeczno-zawodowa bezdomnych mężczyzn na przykładzie Wspólnoty Emaus działającej w ramach Nowosądeckiego Towarzystwa im. św. Brata Alberta w Nowym Sączu. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6188
Piotrowska Katarzyna 2010 Pomoc instytucjonalna oraz środowiskowa osobom niepełnosprawnym ruchowo na przykładzie Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6189
Sołtyk Sebastian 2010 Działalność Ośrodka Wsparcia Dziennego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie na przykładzie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kielcach. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6190
Stępień Karolina 2010 Sytuacja samotnych, bezdomnych matek oraz udzielanie im wsparcia na przykładzie Schroniska dla Kobiet Caritas Diecezji Kieleckiej. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6191
Suchojad Anna 2010 Działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej na przykładzie Stopnicy. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6192
Szarek Katarzyna 2010 Pomoc w środowisku zamieszkania udzielana osobom z zaburzeniami psychicznymi na przykładzie Środowiskowego Domu Samopomocy w Świniarach. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6193
Wawszczak Agnieszka 2010 Opieka zastępcza - przykład empirycznt rodzin zastępczych w Nowym Sączu. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6194
Zugaj Weronika 2010 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na przykładzie Domów dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6195
Zych Beata 2010 Zaspokajanie potrzeb bytowych, opiekuńczych oraz aktywizacja mieszkańców domu pomocy społecznej na przykładzie Domu Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6196
Kopciał Marlena 2011 Sytuacja dorosłych dzieci alkoholików (DDA) na przykładzie osób korzystających z pomocy Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii i Edukacji. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6197
Matysek Paweł 2011 Ruch Anonimowych Alkoholików na przykładzie Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów "Raj" w Kielcach. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6198
Stachura Izabela 2011 Sytuacja rodzin z problemem alkoholowym na przykładzie klientów MGOPS w Stąporkowie. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6199
Bakowska Małgorzata 2011 Działalność Domu Pomocy Społecznej na przykładzie Domu Opieki Dla Osób Starszych Caritas Diecezji Kieleckiej w Morawianach. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
6200
Dobroń Justyna 2011 Działalność powiatowego centrum pomocy rodzinie na rzecz osób niepełnosprawnych na przykładzie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu. prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka

|<  <<  <  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: