Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
5511
Szczęsny Piotr 2011 Przestępczość wśród młodzieży na terenie powiatu myszkowskiego w świetle danych statystycznych Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie w latach 2009-2010r. dr Marzena Pękowska
5512
Plata Krzysztof 2011 Kształcenie i dokształcanie osadzonych w zakładach karnych na przykładzie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu w latach 2000 - 2008. dr Marzena Pękowska
5513
Stós Dariusz 2011 Ocena agresji w szkołach na terenie powiatu tatrzańskiego w świetle dokumentacji Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa za lata 2008-2010. dr Marzena Pękowska
5514
Doniec Damian 2011 Więzienne programy kulturalno-wychowawcze na przykładzie Zakładu Karnego w Wadowicach. dr Marzena Pękowska
5515
Formas Dawid 2011 Specyfika działalności dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Państwowym Pogotowiu Opiekuńczym w Krakowie przy ul. Górka Narodowa 116. dr Marzena Pękowska
5516
Zbroszczyk Daria 2011 Zjawisko patologii w rodzinie na podstawie czasopisma "Wychowanie na co dzień". dr Marzena Pękowska
5517
Tabor Marcin 2011 Zjawisko przestępczości na terenie działania Komisariatu Policji Tarnów-Centrum. dr Marzena Pękowska
5518
Kozieł Karol 2011 Zachowania przestępcze wśród młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 2005-2010 (na podstawie danych statystycznych KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim). dr Marzena Pękowska
5519
Chowaniec Krzysztof 2011 Zjawisko nadużywania alkoholu i narkotyków przez młodzież gimnazjalną w Zakopanem w latach 2007-2010. dr Marzena Pękowska
5520
Borek Renata 2012 Problem przemocy w rodzinie wobec dzieci i młodzieży w świetle statystyk KPP w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 2005-2010. dr Marzena Pękowska
5521
Dobrzański Marcin 2012 Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu (2000-2011). dr Marzena Pękowska
5522
Dusza Przemysław 2012 Stres oraz sposoby radzenia sobie z nim w pracy policjanta. dr Marzena Pękowska
5523
Dynia Łukasz 2012 Alkoholizm wśród dzieci i młodzieży na przykładzie badań w szkołach ponadgimnazjalnych miasta i gminy Pińczów. dr Marzena Pękowska
5524
Dzioch Joanna 2012 Rola i działalność kuratorów rodzinnych przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w latach 2007-2011. dr Marzena Pękowska
5525
Filipowicz Łukasz 2012 Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju na rzecz dzieci żyjących w ubóstwie. dr Marzena Pękowska
5526
Furman Jolanta 2012 Sytuacja dzieci w rodzinach dotkniętych kryzysem rozpadu w świetle akt Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. dr Marzena Pękowska
5527
Gamrat Damian 2012 Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny jako narzędzie pracy z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem i niedostosowanymi społecznie. dr Marzena Pękowska
5528
Gieroń Przemysław 2012 Zachowania agresywne młodzieży na terenie szkoły średniej w świetle badań w Sosnowcu. dr Marzena Pękowska
5529
Gnat Mateusz 2012 Zachowania agresywne nieletnich umieszczonych w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Krakowie. dr Marzena Pękowska
5530
Gołębiowska Katarzyna 2012 Wpływ środowiska rodzinnego na zachowania agresywne uczniów klasy III na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 1 w Skarżysku-Kamiennej. dr Marzena Pękowska
5531
Gozdek Paweł 2012 Metody resocjalizacji realizowane w Zakładzie Poprawczym w Ostrowcu Świętokrzyskim. dr Marzena Pękowska
5532
Jabłońska-Cecot Alina 2012 Przestępczość wśród nieletnich powiatu mieleckiego w latach 2005-2010 w świetle danych Sądu rejonowego w Mielcu. dr Marzena Pękowska
5533
Kamionka Dominik 2012 Zjawisko alkoholizmu w świetle danych statystycznych Komisariatu Policji w Zabierzowie. dr Marzena Pękowska
5534
Kołacz Monika 2012 Działalność Gminnej Komisji do Spraw Alkoholowych. dr Marzena Pękowska
5535
Mendak Klaudia 2012 Przyczyny przestępczości nieletnich w świetle akt Sądu Rejonowego w Kielcach. dr Marzena Pękowska
5536
Niemiec Mateusz 2012 Przestępczość narkotykowa na obszarze woj. małopolskiego w latach. dr Marzena Pękowska
5537
Patulska Anna 2012 Przemoc w rodzinie w świetle danych KMP w Tarnowie. dr Marzena Pękowska
5538
Pietruszka Paulina 2012 Zjawisko narkomanii wśród młodzieży w świetle badań liceum w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim. dr Marzena Pękowska
5539
Pikul Małgorzata 2012 Przestępczość dzieci i młodzieży na podstawie statystyk Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej w latch 2005-2010. dr Marzena Pękowska
5540
Przygodzka Ewelina 2012 Anoreksja i bulimia na łamach wybranych czasopism pedagogicznych jako problem wychowawczy. dr Marzena Pękowska

|<  <<  <  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: