Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
5481
Koczwara Edyta 2011 Warunkowe przedterminowe zwolnienie jako szansa na wcześniejsze opuszczenie jednostki penitencjarnej na podstawie dokumentacji Sądu Apelacyjnego w Krakowie. dr Marzena Pękowska
5482
Koczwara Szymon 2011 Alkoholizm i próby rozwiązywania problemów alkoholowych na przykładzie Gminy Liszki. dr Marzena Pękowska
5483
Kucharczyk Agnieszka 2011 Przestępstwo znęcania się nad członkami rodziny w świetle akt spraw sądowych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie w latach 2006-2010. dr Marzena Pękowska
5484
Kuczyńska Jowita 2011 Skala zjawiska zagrożeń dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2 w Krakowie. dr Marzena Pękowska
5485
Mazurek Łukasz 2011 Przestępczość wśród nieletnich na terenie powiatu bocheńskiego w latach 2005-2010 na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji Bochnia. dr Marzena Pękowska
5486
Nowak Damian 2011 Przestępczość narkotykowa na obszarze woj. małopolskiego w latach 2006-2010 w świetle danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. dr Marzena Pękowska
5487
Nowak Piotr 2011 Zachowania agresywne więźniów w Areszcie Śledczym w Krakowie. dr Marzena Pękowska
5488
Szafraniec Łukasz 2011 Zjawisko przemocy fizycznej w rodzinie na podstawie danych statystycznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w latach 2005-2010. dr Marzena Pękowska
5489
Tomczyk Wojciech 2011 Rola rodziny w procesie resocjalizacji na przykładzie Aresztu Śledczego w Krakowie. dr Marzena Pękowska
5490
Więcław Artur 2011 Formy pomocy postpenitencjarnej realizowane w Areszcie Śledczym w Krakowie. dr Marzena Pękowska
5491
Zaworski Tomasz 2011 Problemy zawodowe funkcjonariuszy Służby Więziennej w świetle publikacji miesięcznika "Forum penitencjarne" w latach 2005-2010. dr Marzena Pękowska
5492
Zygarowicz Łukasz 2011 Przykłady systemowych rozwiązań w profilaktyce i terapii uzależnień na przykładzie Rodzinnej Poradni Profilaktyki i Uzależnień w Kielcach. dr Marzena Pękowska
5493
Adamczyk Anna 2011 Uwarunkowania zawodowe i społeczne pracy funkcjonariuszy służby więziennej (na przykładzie Zakładu Karnego w Tarnowie). dr Marzena Pękowska
5494
Chrzanowski Marcin 2011 System szkolenia funkcjonariuszy, oraz zakres działania Straży Ochrony Kolei w Polsce. dr Marzena Pękowska
5495
Ciochoń Artur 2011 Formy aktywizacji bezrobotnych absolwentów na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Kazimierzy Wielkiej. dr Marzena Pękowska
5496
Czopkoń Bożena 2011 Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie na rzecz ofiar przemocy w rodzinie. dr Marzena Pękowska
5497
Dydo Paweł 2011 Programy oddziaływań resocjalizacyjnych na osadzonych w Zakładzie Karnym w Dębicy. dr Marzena Pękowska
5498
Gądek Piotr 2011 Nadużywanie alkoholu przez młodzież gimnazjalną na przykładzie Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zadrożu. dr Marzena Pękowska
5499
Józefowska Ewa 2011 Samobójstwa wśród młodzieży w Polsce i na świecie. dr Marzena Pękowska
5500
Klimczyk Mariusz 2011 Przemoc wobec dzieci w rodzinie w świetle danych KPP w Proszowicach. dr Marzena Pękowska
5501
Klimczyk Zbigniew 2011 Przyczyny pobytu dzieci i młodzieży w Policyjnej Izbie Dziecka w Krakowie w latach 2005-2010. dr Marzena Pękowska
5502
Mączka Mateusz 2011 Przemoc w rodzinie w świetle danych Punktu Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w latach 2005-2010. dr Marzena Pękowska
5503
Motłoch Łukasz 2011 Działania profilaktyczne Policji w zakresie zwalczania przestępczości nieletnich na terenie miasta Krakowa. dr Marzena Pękowska
5504
Nowak Łukasz 2011 Przemoc w rodzinie w świetle danych Komisariatu Policji w Ożarowie. dr Marzena Pękowska
5505
Rachwał Katarzyna 2011 Pomoc uzależnionym od alkoholu na przykładzie działalności Stowarzyszenia Klubu Abstynenta "BARKA" w Krakowie. dr Marzena Pękowska
5506
Reczkowski Marcin 2011 Działalność dydaktyczna i wychowawcza Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku. dr Marzena Pękowska
5507
Schab Paulina 2011 Rola i zadania społecznego kuratora gminy Wojciechowice w pracy z rodziną dysfunkcyjną (w latach 2008-2010). dr Marzena Pękowska
5508
Smolińska Agata 2011 Problem nadużywania alkoholu przez kobiety na łamach czasopism pedagogicznych. dr Marzena Pękowska
5509
Stachurska Paulina 2011 Programy profilaktyczne realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Opocznie. dr Marzena Pękowska
5510
Suchenko Tomasz 2011 Rola pedagoga w przeciwdziałaniu uzależnieniom w Zespole Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie. dr Marzena Pękowska

|<  <<  <  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: