Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
5451
Pałka Artur 2011 Edukacja leśna społeczeństwa na przykładzie Nadleśnictwa Koniecpol, w latach 2005-2010. dr Marzena Pękowska
5452
Pierzga-Marduła Ewelina 2011 Formy wsparcia udzielane pensjonariuszom Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. dr Marzena Pękowska
5453
Raduszewska-Klamka Marta 2011 Przedszkole Publiczne w Kijach w latach 2000-2011. dr Marzena Pękowska
5454
Ratuszniak Małgorzata 2011 Monografia Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębicy 2000-2010. dr Marzena Pękowska
5455
Rogalińska Kinga 2011 Zawód nauczyciela w kontekście edukacji ustawicznej. dr Marzena Pękowska
5456
Skiba Julita 2011 Monografia Domu Dziennego Pobytu jako ośrodka wsparcia dla emerytów i rencistów przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy (2002-2010). dr Marzena Pękowska
5457
Spyrczak Beata 2011 Bieliny w Unii Europejskiej, czyli świętokrzyski przepis na sukces. dr Marzena Pękowska
5458
Surma Agnieszka 2011 Planowanie zatrudnienia, dobór i kształcenie pracowników w firmie Schneider Electric Industries Polska Sp. z o.o. w Bukownie w latach 1998 do 2010. dr Marzena Pękowska
5459
Szkarłat Józef 2011 Zatrudnienie skazanych podczas odbywania kary pozbawienia wolności w latach 2000 do 2010 w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu. dr Marzena Pękowska
5460
Wojtarowicz-Bożek Justyna 2011 Zjawisko przestępczości nieletnich w powiecie gorlickim w świetle dokumentacji Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach w latach 2005-2010. dr Marzena Pękowska
5461
Zaczyk Aneta 2011 Działalność profilaktyczna Świetlicy Środowiskowej Wsparcia Dziennego we Frycowej latach 2005-2010. dr Marzena Pękowska
5462
Bienias Sławomir 2011 Przeciwdziałanie negatywnym skutkom podkultury przestępczej na przykładzie Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu. dr Marzena Pękowska
5463
Biłos Szczepan 2011 Szkody społeczne powodowane piciem alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem problemu prowadzenia pojazdów przez nietrzeźwych kierowców (na terenie powiatu brzeskiego). dr Marzena Pękowska
5464
Czarnecki Bartosz 2011 Metody pracy kuratora sądowego dla nieletnich na przykładzie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy. dr Marzena Pękowska
5465
Janawa Paweł 2011 Chuligaństwo stadionowe jako problem społeczny (na podstawie danych statystycznych Komendy Powiatowej Policji w Brzesku). dr Marzena Pękowska
5466
Kostrzewa Maciej 2011 Przestępczość nieletnich na przykładzie powiatu brzeskiego w latach 2007-2010. dr Marzena Pękowska
5467
Orzeł Piotr 2011 Przemoc i agresja wśród uczniów szkół podstawowych na przykładzie badań w środowisku wiejskim. dr Marzena Pękowska
5468
Palej Tomasz 2011 Nauczanie jako element oddziaływań wychowawczych w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu. dr Marzena Pękowska
5469
Polek Katarzyna 2011 Wczesna edukacja dziecka na przykładzie Miejskiego Przedszkola nr 2 w Bochni. dr Marzena Pękowska
5470
Świątek Albert 2011 Zatrudnienie osób pozbawionych wolności jako istotny aspekt procesu resocjalizacji na przykładzie Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu. dr Marzena Pękowska
5471
Wietrzyk Adam 2011 Działność Warsztatów Szkolnych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej. dr Marzena Pękowska
5472
Żmudzki Jarosław 2011 Przestępczość narkotykowa wśród nieletnich na przykładzie miasta Krakowa. dr Marzena Pękowska
5473
Adamczyk Sławomir 2011 Przemoc i agresja w środowisku Szkoły Podstawowej nr 138 w Krakowie. dr Marzena Pękowska
5474
Chmielewski Paweł 2011 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w gminie Pińczów. dr Marzena Pękowska
5475
Cygan Karolina 2011 Rodzicielstwo zastępcze na przykładzie powiatu buskiego. dr Marzena Pękowska
5476
Dziób Sylwia 2011 Nieprzystosowanie dzieci i młodzieży na podstawie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim. dr Marzena Pękowska
5477
Hebek Marta 2011 Leczenie i terapia uzależnionych od alkoholu w Wojewódzkim Ośrdku Terapii Uzależnień i Wspóluzależnień w Krakowie. dr Marzena Pękowska
5478
Kapera Jarosław 2011 Programy Profilaktyczne realizowane przez Straż Miejską Miasta Krakowa na terenie osiedla Kurdwanów-Kraków. dr Marzena Pękowska
5479
Kasprzyk Piotr 2011 Problem wypalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej (na przykładzie Aresztu Śledczego w Krakowie). dr Marzena Pękowska
5480
Kita Tomasz 2011 Działalność Zespołu szkół im. Janusza Korczaka w laskowej w latach 1998-2010. dr Marzena Pękowska

|<  <<  <  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: