Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
5554
Biernat Agnieszka 2010 Wychowanie przedszkolne w zreformowanym systemie edukacji narodowej na przykładzie Publicznego Przedszkola w Krzeczowie. dr Marzena Pękowska
5555
Ficek Anna 2010 Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeczowie w latach 1999-2009. dr Marzena Pękowska
5556
Figarska Karolina 2010 Przedszkole Samorządowe nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu w latach 1989-2009. dr Marzena Pękowska
5557
Jakubowski Waldemar 2010 Działania Straży Miejskiej w monitorowaniu problemu uzależnień na terenie gminy Starachowice. dr Marzena Pękowska
5558
Jamrożek Edyta 2010 Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Górnie w latach 2005-2009. dr Marzena Pękowska
5559
Koperek Małgorzata 2010 Aktywizacja osób bezrobotnych przy Klubie Integracji Społecznej na terenie miasta Skarżysko Kamienna. dr Marzena Pękowska
5560
Leda Daria 2010 Model opiekuna-wychowawcy domu dziecka (placówki socjalizacyjnej) w literaturze przedmiotu. dr Marzena Pękowska
5561
Matras Kinga 2010 Przemoc w rodzinie w świetle danych statystycznych Komendy Głównej Policji. dr Marzena Pękowska
5562
Mączyński Łukasz 2010 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu (2000-2010). dr Marzena Pękowska
5563
Motyka Agnieszka 2010 Problem alkoholizmu w świadomości młodzieży gimnazjalnej na przykładzie gminy Jastrząb. dr Marzena Pękowska
5564
Ozdoba Edyta 2010 Działalność opiekuńczo-wychowawcza Publicznego Przedszkola nr 7 im. Janusza Korczaka w Skarżysku-Kamiennej. dr Marzena Pękowska
5565
Pieronek Ewa 2010 Działalność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach w latach 1999-2009. dr Marzena Pękowska
5566
Rączka Marcin 2010 Agresja wśród młodzieży szkolnej na przykładzie Szkoły Podstawowej w Solcu Zdroju. dr Marzena Pękowska
5567
Sałaj Magdalena 2010 Rola pedagoga szkolnego w przeciwdziałaniu niedostosowaniu społecznemu uczniów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach. dr Marzena Pękowska
5568
Stachowicz Artur 2010 Terapia uzależnionych od alkoholu w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Morawicy. dr Marzena Pękowska
5569
Underlik Jarosław 2010 Przemoc i agresja wobec dziecka w rodzinie na terenie gminy Starachowice. dr Marzena Pękowska
5570
Wypych Piotr 2010 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Psarach w latach 1999-2009. dr Marzena Pękowska
5571
Nalepa Piotr 2010 Wpływ środowiska rodzinnego na niepowodzenia szkolne uczniów klas trzecich. dr Marzena Pękowska
5572
Kosowski Piotr 2010 Relacje interpersonalne w rodzinie alkoholowej i pomoc Dorosłym Dzieciom Alkoholików. dr Marzena Pękowska
5440
Hyski Hubert 2011 Działaność profilaktyczna pedagoga szkolnego w ZSP nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie. dr Marzena Pękowska
5441
Kaczmarek Andrzej 2011 Programy penitencjarne realizowane w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim. dr Marzena Pękowska
5442
Kosman Łukasz 2011 Działania Urzędu Gminy Wietrzychowice na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy w latach 2002-2010. dr Marzena Pękowska
5443
Kot Justyna 2011 Przejawy i rozmiary przestępczości nieletnich na terenie gminy Sobków w latach 2005-2010. dr Marzena Pękowska
5444
Kukla Michał 2011 Przemiany programowe w szkolnictwie zawodowym w latach 1989-2010. dr Marzena Pękowska
5445
Kyzioł Aleksandra 2011 Pomoc społeczna na terenie gminy Miechów w latach 1989-2009. dr Marzena Pękowska
5446
Majda Łukasz 2011 Działalność Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Kluczach na rzecz bezdomnych. dr Marzena Pękowska
5447
Mitka Karolina 2011 Monografia Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach. dr Marzena Pękowska
5448
Mitka Mariusz 2011 Przestępczość nieletnich na terenie gminy Klucze w latach 2000-2010. dr Marzena Pękowska
5449
Motyka Magdalena 2011 Osoby starsze w systemie pomocy społecznej powiatu dąbrowskiego. dr Marzena Pękowska
5450
Obrochta Robert 2011 Współpraca Starostwa Powiatowego Policji w Zakopanem w zakresie poprawy bezpieczeństwa w powiecie tatrzańskim w latach 1999-2009. dr Marzena Pękowska

|<  <<  <  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: