Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
2814
Sobierajski Kamil 2008 Problemy wychowawcze dzieci z zespołem nadpobudliwości ruchowej (ADHD) w świetle publikacji na łamach "Problemów Opiekuńczo-Wychowawczych" w latach 2000-2008. dr Marzena Pękowska
2815
Knap Joanna 2008 Działalność dydaktyczno-wychowawcza Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bielczy w latach 1999-2007r. dr Marzena Pękowska
2816
Korus Justyna 2008 Przedszkola integracyjne dr Marzena Pękowska
2817
Przybyła Andrzej 2008 Zakład Karny w Tarnowie jako środowisko resocjalizacji więźniów szczególnie niebezpiecznych. dr Marzena Pękowska
5551
Szewczyk Michał 2009 Działalność profilaktyczna w zakresie przestępczości nieletnich realizowana przez Komendę Powiatową Policji w Skarżysku-Kamiennej w latach 2005-2007. dr Marzena Pękowska
5417
Bielańska Ewelina 2010 Dom pomocy społecznej dla osób psychicznie, przewlekle chorych na ul. Łanowej w Krakowie. dr Marzena Pękowska
5418
Burdek Wojciech 2010 Skala i dynamika przestępczości nieletnich na terenie miasta i gminy Skawina w latach 2005-2009. dr Marzena Pękowska
5419
Cerazy Monika 2010 Działalność Buskiego Ośrodka Trzeźwości "Zdrój" w latach 1991 - 2009. dr Marzena Pękowska
5420
Cisowski Łukasz 2010 Stan i przeciwdziałanie bezrobociu w powiecie miechowskim w latach 2001-2008 na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie. dr Marzena Pękowska
5421
Dunal Paweł 2010 Terapia uzależnionych od alkoholu w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy Szpitalu Specjalistycznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie. dr Marzena Pękowska
5422
Frączek Łukasz 2010 Przemoc wobec dzieci w rodzinie na podstawie danych statystycznych Komendy Miejskiej Policji w Krakowie w latach 2004-2008. dr Marzena Pękowska
5423
Gębska Katarzyna 2010 Resocjalizacja kobiet na przykładzie Oddziału XI i XIII Aresztu Śledczego w Kielcach. dr Marzena Pękowska
5424
Głuch Paulina 2010 Szkoła Podstawowa w Pogroszynie w latach 1963-2009. dr Marzena Pękowska
5425
Grabowski Adrian 2010 Przestępczość nieletnich w powiecie skarżyskim w świetle danych Komendy Powiatowej Policji Skarżysko w latach 2005-2008. dr Marzena Pękowska
5426
Kołacz Maciej 2010 Przestępczość wśród nieletnich na terenie Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach w latach 2002-2008. dr Marzena Pękowska
5427
Krysztoforska Alicja 2010 Instytucje i formy pomocy dzieciom - ofiarom przemocy domowej. dr Marzena Pękowska
5428
Łoś Anna 2010 Przemoc w rodzinie w świetle danych statystycznych Komendy Powiatowej Policji w Końskich w latach 2005-2009. dr Marzena Pękowska
5429
Makola Piotr 2010 Subkultura szalikowców na przykładzie krakowskich klubów piłkarskich Wisła i Crakovia. dr Marzena Pękowska
5430
Mucha Augustyn 2010 Wykorzystanie funduszy unijnych w resocjalizacji skazanych na przykładzie Aresztu Śledczego w Krakowie Podgórzu. dr Marzena Pękowska
5431
Panek Irmina 2010 Działalność profilaktyczna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barczy w zakresie niedostosowania społecznego wychowanków. dr Marzena Pękowska
5432
Powideł Joanna 2010 Działalność dydaktyczno-wychowawcza Szkoły Podstawowej w Rzucowie. dr Marzena Pękowska
5433
Sieczka Katarzyna 2010 Formy resocjalizacji więźniów na przykładzie Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu. dr Marzena Pękowska
5434
Sokołów Magdalena 2010 Funkcje opiekuńczo-wychowawcze Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Krakowie. dr Marzena Pękowska
5435
Trojan Paweł 2010 Przemoc w rodzinie na terenie gminy Wadowice w latach 2004-2008. dr Marzena Pękowska
5436
Zając Monika 2010 Internet a zaburzenia odżywiania -anoreksja- internet jako pomoc dla rodziców i wychowawców. dr Marzena Pękowska
5437
Zub Rafał 2010 Problem wyjścia z bezdomności - studium indywidualnych przypadków. dr Marzena Pękowska
5438
Matuła Szymon 2010 Zadania opiekuńcze podejmowane przez Policyjną Izbę Dziecka w Krakowie. dr Marzena Pękowska
5439
Stępień Marta 2010 Anoreksja i bulimia na łamach czasopism pedagogicznych. dr Marzena Pękowska
5552
Banasik-Kuc Jadwiga 2010 Formy pomocy uzależnionym i współuzależnionym na przykładzie Buskiego Ośrodka Trzeźwości "Zdrój" w Busku Zdroju. dr Marzena Pękowska
5553
Bania Monika 2010 Działalność dydaktyczno-wychowawcza Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w latach 2003-2009. dr Marzena Pękowska

|<  <<  <  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: