Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
5956
Wach Izabela 2010 Uzależnienia młodzieży gimnazjalnej od alkoholu i narkotyków w jej samoocenie. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5957
Wadowiec Łukasz 2010 Przyczyny i rozmiary przestępczości nieletnich w Staszowie po 2007 roku. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5958
Waszkiewicz Małgorzata 2010 Skteczność kurateli sądowej w ocenie kuratorów Sądu Rejonowego w Kazimierzy Wielkiej. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5959
Więckowska Ewelina 2010 Zjawisko alkoholizmu wśród młodzieży wiejskiej na terenie powiatu jędrzejowskiego. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5960
Wójcik Joanna 2010 Zjawisko alkoholizmu wśród studentów. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5961
Wróblewski Paweł 2010 Rodzaje i zakres przestępczości wśród młodziezy w Wąchocku po 2005r. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5962
Czerw Paweł 2011 Wiedza młodzieży gimnazjalnej o narkotykach i skutkach ich działania. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5963
Diniz Pereira 2011 Wpływ zajęć teatralnych jako formy arteterapii na wybrane obszary procesu resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5964
Jaroński Marcin 2011 Funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kielcach. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5965
Kaczmarska Ewa 2011 Wpływ bezrobocia rodziców na funkcjonowanie dzieci w szkole. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5966
Kapela Patrycja 2011 Przyczyny i skutki zażywania narkotyków w opinii uczniów liceum ogólnokształcącego. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5967
Makulski Tomasz 2011 Aspiracje życiowe uczniów szkół podstawowych - dzieci alkoholików w Sędziszowie. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5968
Opala Renata 2011 System wartości dzieci przebywających w domu dziecka. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5969
Pabian Łukasz 2011 Przemoc w rodzinach na terenie miasta i gminy Sędziszów w latach 2009-2010. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5970
Sobczyk Zofia 2011 Cele życiowe wychowanków domu dziecka. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5971
Solecka Kamila 2011 Zachowania agresywne młodzieży gimnazjalnej a możliwości ich minimalizacji. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5972
Szlufik Justyna 2011 Motywy sięgania po alkohol przez młodzież gimnazjalną w Daleszycach. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5973
Szostak Sławomir 2011 System wartości młodzieży przebywającej w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5974
Witek Adrian 2011 Wiedza młodzieży licealnej o uzależnieniach i ich skutkach w świetle literatury naukowej. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5975
Barabasz Albert 2012 Sukcesy i porażki w pracy wychowawcy służby więziennej - na przykładzie Zakładu Karnego w Kielcach. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5976
Ceglarski Mateusz 2012 Wiedza młodieży Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach o zagrożeniach w sieci. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5977
Cieśla Maciej 2012 Wiedza młodzieży o uzależnieniach i ich skutkach na przykładzie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5978
Domagała Paweł 2012 Sposoby radzenia sobie z izolacją społeczną - na przykładzie osadzonych w Zakładzie Karnym w Pińczowie. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5979
Garula Andrzej 2012 Podkultury więzienne z Zakładzie Karnym w Pińczowie. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5980
Kocjan Bartłomiej 2012 Przeciwdziałanie narkomanii nieletnich na terenie miasta Olkusz w ocenie funkcjonariuszy policji i działaczy samorządowych. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5981
Kunert Bartosz 2012 Zjawiska patologiczne w procesie wychowania w Zespole Szkół w Nowej Górze. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5982
Maj Leszek 2012 Przestępczość nieletnich w Staszowie po 2008 roku. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5983
Migdał Mateusz 2012 Procedura "Niebieskiej Karty" jako jeden z programów zwalczania przemocy w rodzinie. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5984
Pajączkowska Monika 2012 Przemoc w rodzinie na terenie Wolbromia w latach 2010-2011. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5985
Puchała Kamil 2012 Funkcjonowanie rodzin z problemem alkoholowym w Pińczowie. prof. dr hab. Andrzej Bogaj

|<  <<  <  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: