Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
2784
Oczkowicz Grzegorz 2007 Program readaptacji społecznej skazanych "Aktywny Powrót" realizowany przez Areszt Śledczy w Krakowie - Podgórzu. dr Marzena Pękowska
2785
Ruciński Paweł 2007 Przemoc w rodzinie na terenie działania Komendy Powiatowej Poilicji w Brzesku w latach 2000 - 2005. dr Marzena Pękowska
2786
Kaczor Ireneusz 2007 Realizacja założeń reformy oświaty 1999 roku na przykładzie Gimnazjum nr 1 w Kielcach. dr Marzena Pękowska
2787
Sporna Katarzyna 2007 Sposoby i metody oddziaływań terapeutycznych wobec osób uzależnionych od alkoholu na przykładzie grupy AA "Przedwiośnie" w Krakowie. dr Marzena Pękowska
2788
Kura Alicja 2007 Szkoła Podstawowa w Grabnie w latach 1902 - 2006. dr Marzena Pękowska
2789
Bigos Alicja 2007 Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacyjny Dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Czechowicach-Dziedzicach w latach 2000-2006. dr Marzena Pękowska
2790
Lechowicz Marek 2007 Przestępczość nieletnich na terenie miasta i gminy Sędziszów w świetle danych statystycznych Komisariatu Policji w Sędziszowie (lata 2003-2006). dr Marzena Pękowska
2791
Palej Rafał 2008 Formy pomocy osobom z problemem alkoholowym na terenie miasta Brzesko. dr Marzena Pękowska
2792
Jeruzal Ewelina 2008 Działalność Dydaktyczno-Wychowawcza Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulejowie (1997-2007). dr Marzena Pękowska
2793
Domagała Krzysztof 2008 Działalność dydaktyczno-wychowawcza szkoły na przykładzie Szkoły Podstawowej w Niekłaniu Wielkim w latach 1999-2007. dr Marzena Pękowska
2794
Wolska Anna 2008 Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włoszczowie w latach 2002-2007. dr Marzena Pękowska
2795
Sikora Dariusz 2008 Działalność opiekuńczo-wychowawcza Publicznej Szkoły Podstawowej w Waśniowie w latach 1997-2007. dr Marzena Pękowska
2796
Nowakowska Małgorzata 2008 Działalność opiekuńczo-wychowawcza Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. J.Korczaka w Miechowie (w latach 2004-2007). dr Marzena Pękowska
2797
Broński Robert 2008 Liceum Ogólnokształcące w Radłowie w latach 1945-2008. dr Marzena Pękowska
2798
Sokołowska Sylwia 2008 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim jako placówka opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacyjna. dr Marzena Pękowska
2799
Stradowski Daniel 2008 Niepełnosprawni a rynek pracy w województwie świętokrzyskim w latach 1990-2002. dr Marzena Pękowska
2800
Baran Artur 2008 Organizowanie imprez w Gminnym Ośrodku Kultury z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka sposobem ułatwiającycm przełamywanie i budowanie korzystniejszych stereotypów społecznych oraz międzykulturowych wśród dzieci młodszych w środowisku wiejskim. dr Marzena Pękowska
2801
Tarabasz Katarzyna 2008 Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu realizowana przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Skarżysko Kościelne w latach 2000-2006. dr Marzena Pękowska
2802
Bem Agata 2008 Powstanie i dzieje Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu w latach 1950-2000. dr Marzena Pękowska
2803
Skoczek Waldemar 2008 Problem niedostosowania społecznego uczniów gimnazjum na łamach czasopisma "Nowa Szkoła" w latach 1999-2007. dr Marzena Pękowska
2804
Sienkiewicz Ewa 2008 Program na rzecz społeczności romskiej w Nowym Targu ze szczególnym uwzględnieniem edukacji. dr Marzena Pękowska
2805
Kuderska Paulina 2008 Przeciwdziałanie problemowi alkoholizmu na przykładzie działalności Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Staszowie. dr Marzena Pękowska
2806
Skrzeczowski Mariusz 2008 Szkolnictwo specjalne w Polsce w latach 1945-2007. dr Marzena Pękowska
2807
Truchan Marek 2008 Wpływ podkultury przestępczej na bezpieczeństwo jednostki penitencjarnej na przykładzie Zakładu Karnego w Tarnowie lata 2002-2007. dr Marzena Pękowska
2808
Wilczak Joanna 2008 Wychowanie Patriotyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu. dr Marzena Pękowska
2809
Dębowska Paulina 2008 Zakłady dla nieletnich w latach 1918-1939 (w świetle publikacji na łamach "Przeglądu Więziennictwa Polskiego"). dr Marzena Pękowska
2810
Skuza Sylwia 2008 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Klimontowie w latach 1947-2007. dr Marzena Pękowska
2811
Wybraniec Dariusz 2008 Przemoc domowa w powiecie tarnowskim w latach 2005-2007. dr Marzena Pękowska
2812
Chabik Marcelina 2008 Szkoła Podstawowa w Wolicy w latach 1999-2007. dr Marzena Pękowska
2813
Halczyk Łukasz 2008 Działalność profilaktyczna na przykładzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Kielcach. dr Marzena Pękowska

|<  <<  <  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: