Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
2754
Holica Piotr 2006 Propagowanie polskości na Górnej Orawie w latach 1918-1939. dr Marzena Pękowska
2755
Nowak Marek 2006 Przemoc i agresja wśród dzieci i młodzieży Gimnazjum Nr 1 im. Macieja Miechowity w Miechowie. dr Marzena Pękowska
2756
Hudaszek Jolanta 2006 Przestępczość nieletnich na terenie powiatu myślenickiego w latach 2000 - 2005 (w świetle danych statystycznych Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach). dr Marzena Pękowska
2757
Gołuch Monika 2006 Przygotowanie do samodzielnego życia wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego "Kamyk" w Kielcach. dr Marzena Pękowska
2758
Czaja Marcin 2006 Przykłady systemowych rozwiązań w profilaktyce i terapii uzależnień. dr Marzena Pękowska
2759
Adamczyk Mirosław 2006 Resocjalizacja w Oddziale Terapeutycznym dla uzależnionych od narkotyków i środków odurzających Aresztu Śledczego w Kielcach. dr Marzena Pękowska
2760
Mosiński Ryszard 2006 Straż Graniczna w zwalczaniu przestępczości granicznej i kontroli ruchu granicznego na granicy polsko-słowackiej w latach 2001-2005. dr Marzena Pękowska
2761
Masłowski Andrzej 2006 Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w Skomielnej Białej w latach 1885-1970. dr Marzena Pękowska
2762
Pełka Kinga 2006 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Hanki Sawickiej w Busku-Zdroju w dobie reformy oświaty. dr Marzena Pękowska
2763
Kowalska-Król Anna 2006 Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Miechowie w latach 2000-2005. dr Marzena Pękowska
2764
Rzepa Janusz 2006 Zespół Szkół Rolniczych w Chrobrzu w dobie reformy edukacji (1999--2005). dr Marzena Pękowska
2765
Chlewicki Robert 2006 Zjawisko narkomanii w województwie świętokrzyskim na przykładzie danych statystycznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach w latach 2000-2005. dr Marzena Pękowska
2766
Orliński Michał 2006 Działalność i organizacja Zespołu Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke-Bosaka w Kielcach. dr Marzena Pękowska
2767
Otto Jacek 2006 Działalność Caritas Diecezji Kieleckiej w Jędrzejowie w latach 2001-2005. dr Marzena Pękowska
2768
Kornecka Agnieszka 2007 Agresja w szkole podstawowej (na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 5 w Skarżysku-Kamiennej). dr Marzena Pękowska
2769
Tkaczewski Piotr 2007 Działalność Domu Pomocy Społecznej "Betania" w Miechowie. dr Marzena Pękowska
2770
Lenart Joanna 2007 Działalność dydaktyczno-wychowawcza Szkoły Podstawowej w Porębie im. Tadeusza Banachiewicza w latach 1999 - 2005. dr Marzena Pękowska
2771
Równicki Leszek 2007 Działalność Klubu Abstynentów PROMYK w Sędziszowie w latch 1996-2006. dr Marzena Pękowska
2772
Wieczorek Kamil 2007 Działalność Miechowskiego Domu Kultury w latach 1990-2007 r. dr Marzena Pękowska
2773
Śmierciak Mariusz 2007 Działalność opiekuńczo-wychowawcza w Domu Dziecka w Sieborowicach w latach 1947-2007. dr Marzena Pękowska
2774
Bułat Małgorzata 2007 Działalność profilaktyczna Straży Miejskiej w Krakowie. dr Marzena Pękowska
2775
Mędrek Zdzisława 2007 Działalność Świetlicy Plus w Trzebini. dr Marzena Pękowska
2776
Gawron Robert 2007 Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie w latach 2000 - 2005. dr Marzena Pękowska
2777
Woźniak Monika 2007 I Techniku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pionkach w latach 1999 - 2006. dr Marzena Pękowska
2778
Robakowska-Świątek Barbara 2007 Koncepcja miłości wychowawczej w systemie prewencyjnym ks. Jana Bosko. dr Marzena Pękowska
2779
Sysło Zenon 2007 Monografia Szkoły Podstawowej w Zaczrniu (1856-1998). dr Marzena Pękowska
2780
Korzeniowski Marcin 2007 Oddział Terapeutyczny Aresztu Śledczego w Krakowie Podgórzu, w latach 1973 -2006. dr Marzena Pękowska
2781
Regucki Piotr 2007 Opis funkcjonowania Stacji Opieki Caritas w Miechowie. dr Marzena Pękowska
2782
Seliga Grażyna 2007 Pomoc rodzinom z uzależnieniem alkoholowym na przykładzie działalności Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pińczowie w latach 2000 - 2005. dr Marzena Pękowska
2783
Witeska Agnieszka 2007 Problemy rodziny patologicznej na podstawie czasopisma "Małżeństwo i Rodzina" dr Marzena Pękowska

|<  <<  <  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: