Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
5637
Indelak Paulina 2011 Środowisko rodzinne a edukacja szkolna uczniów klas trzecich szkoły podstawowej. dr Mirosława Parlak
5638
Kruk Ewelina 2011 Poziom wiedzy przyrodniczej uczniów klas drugich szkół podstawowych w środowisku wiejskim. dr Mirosława Parlak
5639
Kuleta Anna 2011 Współpraca przedszkola z rodzicami na przykładzie Samorządowego Przedszkola w Radoszycach. dr Mirosława Parlak
5640
Mazur Karolina 2011 Czas wolny uczniów klas drugich miejskich szkół podstawowych. dr Mirosława Parlak
5641
Michońska Monika 2011 Środowisko rodzinne a osiągnięcia szkolne uczniów klas III szkoły podstawowej w środowisku małego miasta. dr Mirosława Parlak
5642
Morawiec Joanna 2011 Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów w młodszym wieku szkolnym. dr Mirosława Parlak
5643
Moździerz Sylwia 2011 Wpływ ortogramów zawartych w wybranych podręcznikach do nauczania zintegrowanego w edukacji wczesnoszkolnej na pisownię klasy III w świetle badań własnych. dr Mirosława Parlak
5644
Palmączyńska Paulina 2011 Poziom opanowania pojęć technicznych przez uczniów klas III szkół podstawowych. dr Mirosława Parlak
5645
Perdzyńska-Zarzeczny Katarzyna 2011 Zjawisko przemocy w świadomości uczniów klas III szkoły podstawowej oraz ich rodziców. dr Mirosława Parlak
5646
Przepióra Roksana 2011 Adaptacja dziecka do przedszkola według opinii rodziców i nauczycieli. dr Mirosława Parlak
5647
Stępień Małgorzata 2011 Wiedza przyrodnicza uczniów klas II szkół podstawowych. dr Mirosława Parlak
5648
Śliwa Justyna 2011 Wykorzystanie przez nauczycieli środków dydaktycznych w edukacji polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej dzieci w młodszym wieku szkolnym. dr Mirosława Parlak
5649
Wójcik Izabela 2011 Trudności wychowawcze z dziećmi w wieku przedszkolnym. dr Mirosława Parlak
5650
Zuba Agata 2011 Rola zabawy w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym według opinii nauczycieli. dr Mirosława Parlak
5651
Curył Aneta 2012 Współpraca przedszkola z rodzicami na przykładzie Publicznego Przedszkola w Małogoszczy. dr Mirosława Parlak
5652
Doroz Renata 2012 Znaczenie gier i zabaw dydaktycznych w rozwoju społecznym dzieci w wieku przedszkolnym. dr Mirosława Parlak
5653
Forgiel Marta 2012 Wpływ zabawy na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. dr Mirosława Parlak
5654
Franczyk Anna 2012 Autorytet rodziców a rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. dr Mirosława Parlak
5655
Góral Kinga 2012 Ocena prawidłowości i jakości zajęć ruchowych prowadzonych w nauczaniu zintegrowanym. dr Mirosława Parlak
5656
Kaczor Anna 2012 Środowisko rodzinne a osiągnięcia uczniów klas I szkoły podstawowej w nauce czytania i pisania. dr Mirosława Parlak
5657
Kos Anna 2012 Środowisko rodzinne a niepowodzenia szkolne w edukacji polonistycznej uczniów klas trzecich szkół podstawowych w środowisku wiejskim. dr Mirosława Parlak
5658
Kubicz Ewelina 2012 Rola pedagoga szkolnego w rozwiązywaniu konfliktów w klasach I-III szkoły podstawowej. dr Mirosława Parlak
5659
Lis Karolina 2012 Wpływ zabaw i zabawek na rozwój umysłowy dziecka w wieku przedszkolnym w opinii rodziców. dr Mirosława Parlak
5660
Matuszczyk Monika 2012 Rola zabawy i zabawek w przygotowaniu dziecka do szkoły. dr Mirosława Parlak
5661
Mazur Paulina 2012 Wpływ telewizji na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym. dr Mirosława Parlak
5662
Nowakowska-Jastrząb Anna 2012 Poziom wiedzy przyrodniczej uczniów klas II szkołypodstawowej w środowisku miejskim i wiejskim. dr Mirosława Parlak
5663
Pełka Ewelina 2012 Przyczyny stresów związanych z sytuacją szkolną dzieci na przykładzie uczniów klas III szkoły podstawowej w małym mieście. dr Mirosława Parlak
5664
Salwa Monika 2012 Przyczyny niepowodzeń szkolnych uczniów klas III szkoły podstawowej w środowisku wiejskim - analiza przypadków. dr Mirosława Parlak
5665
Sarek Urszula 2012 Rola szkoły w kształtowaniu postaw proekologicznych uczniów w młodszym wieku szkolnym. dr Mirosława Parlak
5666
Traczyk Monika 2012 Przyczyni i przejawy niepowodzeń szkolnych uczniów klas III szkół podstawowych w środowisku małego miasta. dr Mirosława Parlak

|<  <<  <  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: