Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
2743
Wieczorek Maria 2007 Wpływ środowiska rodzinnego na wyniki w nauce uczniów w młodszym wieku szkolnym. dr Mirosława Parlak
2744
Borycka Anna 2007 Współpraca przedszkola z rodzicami. dr Mirosława Parlak
2745
Błachut Anna 2007 Współpraca Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej z Gorczańskim Parkiem Narodowym. dr Mirosława Parlak
2746
Molecka Ewa 2007 Współpraca z rodzicami w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Wojniczu. dr Mirosława Parlak
2747
Pocheć Bożena 2007 Zaburzenia w rozwoju emocjonalno-społecznym dzieci 6-8 letnich. dr Mirosława Parlak
5612
Szmidt Magdalena 2010 Trudności szkolne uczniów klas II i III szkoły podstawowej. dr Mirosława Parlak
5613
Ducinowska-Fasula Dorota 2010 Poziom dojrzałości szkolnej dzieci 6-7-letnich w środowisku wiejskim. dr Mirosława Parlak
5614
Durlej Agnieszka 2010 Wpływ środowiska rodzinnego na pozycję społeczną ucznia w klasie szkolnej. dr Mirosława Parlak
5615
Farnaus Aneta 2010 Adaptacja dziecka 3-letniego do środowiska przedszkolnego. dr Mirosława Parlak
5616
Józefowska Marzena 2010 Poziom wiedzy ekologicznej uczniów klas trzecich szkół podstawowych w środowisku miejskim. dr Mirosława Parlak
5617
Lach Michalina 2010 Przyczyny i rodzaje trudności w nauce czytania uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej. dr Mirosława Parlak
5618
Lizińczyk Magdalena 2010 Wpływ środowiska rodzinnego na niepowodzenia uczniów klas młodszych. dr Mirosława Parlak
5619
Małek Kinga 2010 Poziom umiejętności czytania uczniów klas III szkoły podstawowej w środowisku wiejskim. dr Mirosława Parlak
5620
Mądry Marcelina 2010 Rola przedszkola w kształtowaniu zachowań prozdrowotnych dzieci na przykładzie przedszkola promującego zdrowie. dr Mirosława Parlak
5621
Migus Karolina 2010 Poziom opanowania pojęć przyrodniczych przez uczniów klas trzecich szkoły podstawowej w środowisku miejskim. dr Mirosława Parlak
5622
Nowak Anna 2010 Uwarunkowania poziomu umiejętności czytania uczniów klasy II w środowisku wiejskim. dr Mirosława Parlak
5623
Pietras Angelika 2010 Adaptacja dziecka trzyletniego do przedszkola i jego funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. dr Mirosława Parlak
5624
Piwowarska Magdalena 2010 Wpływ środowiska rodzinnego na niepowodzenia szkolne uczniów klas początkowych. dr Mirosława Parlak
5625
Setera Anna 2010 Wiedza ekologiczna uczniów klas trzecich szkoły podstawowej. dr Mirosława Parlak
5626
Świstek Aneta 2010 Dojrzałość szkolna dzieci sześcioletnich. dr Mirosława Parlak
5627
Świstek Barbara 2010 Współpraca przedszkola z rodziną. dr Mirosława Parlak
5628
Pokrzywa Karolina 2010 Wiedza uczniów klas trzecich szkół podstawowych z ekologii i ochrony środowiska. dr Mirosława Parlak
5629
Barcicka Aldona 2011 Miejsce edukacji muzycznej w kształceniu zintegrowanym na przykładzie środowiska miejskiego. dr Mirosława Parlak
5630
Bień Mariola 2011 Rozwijanie aktywności twórczej uczniów klas I-III szkoły podstawowej. dr Mirosława Parlak
5631
Chrabąszcz Joanna 2011 Zabawy tematyczne i ich wpływ na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym. dr Mirosława Parlak
5632
Chrzanowska Urszula 2011 Wpływ działalności artystycznej na rozwój dzieci w opiniach nauczycieli klas początkowych. dr Mirosława Parlak
5633
Czeluśniak Aneta 2011 Rodzaje i przyczyny trudności w nauce pisania i czytania uczniów klas II i III szkół podstawowych w środowisku miejskim. dr Mirosława Parlak
5634
Duszyńska Anna 2011 Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów w młodszym wieku szkolnym. dr Mirosława Parlak
5635
Gała Agnieszka 2011 Wpływ rówieśników na stosunek uczniów klasy III szkoły podstawowej do szkoły i nauki szkolnej. dr Mirosława Parlak
5636
Gołuch Aleksandra 2011 Wpływ struktury rodziny na zachowania społeczne uczniów w młodszym wieku szkolnym. dr Mirosława Parlak

|<  <<  <  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: