Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
5101
Gugała Mateusz 2012 Uwarunkowania spożywania alkoholu przez młodzież ze środowiska miejskiego i wiejskkiego. dr Katarzyna Palka
5102
Hajduk Mirosława 2012 Formy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie na podstawie danych Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach. dr Katarzyna Palka
5103
Latko Joanna 2012 Wiedza młodzieży na temat zażywania narkotyków na podstawie badań przeprowadzonych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie. dr Katarzyna Palka
5104
Rokicińska Katarzyna 2012 Środowiskowe uwarunkowania niedostosowania społecznego nieletnicj na przykładzie badań w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krakowie. dr Katarzyna Palka
5105
Wiśniowski Michał 2012 Formy spędzania czasu wolnego przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych. dr Katarzyna Palka
5106
Bień Daniel 2012 Podkultura więzienna skazanych na podstawie badań w zakładzie karnym typu zamkniętego w Tarnowie. dr Katarzyna Palka
5107
Biskupska Iwona 2012 Działania profilaktyczne wobec zjawiska alkoholizmu podejmowane przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włoszczowie. dr Katarzyna Palka
5108
Deka Bartosz 2012 Przemoc domowa w świetle procedury "Niebieskiej Karty" na terenie powiatu koneckiego w latach 2009-2011. dr Katarzyna Palka
5109
Kawacz Sylwester 2012 Współpraca szkoły z policją w zakresie działań profilaktycznych wobec agresji i przemocy wśród młodzieży na podstawie badań w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju. dr Katarzyna Palka
5110
Kowalska Wioletta 2012 Przejawy agresji i przemocy wśród gimnazjalistów ze środowiska wiejskiego na podstawie badań w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Masłowie. dr Katarzyna Palka
5111
Kuliś Piotr 2012 Zjawisko przestępczości nieletnich w powiecie kazimierskim na podstawie danych Komendy Powietowej Policji w Kazimierzy Wielkiej. dr Katarzyna Palka
5112
Madej Bartłomiej 2012 Aspiracje edukacyjne i zawodowe młodzieży na podstawie badań w Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Brauna w Tarnowie. dr Katarzyna Palka
5113
Michalski Paweł 2012 Wiedza i postwy młodzieży wobec zjawiska cyberprzemocy na przykładzie badań przeprowadzonych w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu skarżyskiego. dr Katarzyna Palka
5114
Prasał Kamil 2012 Stosunek młodzieży do pracy Policji na podstawie badań w I Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Kielcach. dr Katarzyna Palka
5115
Straciło Barbara 2012 Formy spędzania czasu wolnego przez młodzież gimnazjalną ze środowiska wiejskiego na podstawie badań w Gimnazjum w Siedliskach - Bogusz. dr Katarzyna Palka
5116
Sufin Krzysztof 2012 Terapia osób uzależnionych od alkoholu w warunkach izolacji penitencjarnej (na przykładzie AŚ kraków-Podgórze). dr Katarzyna Palka
5117
Sumara Sławomir 2012 Wartość skazanych uzależnionych od alkoholu (na przykładzie AŚ Kraków - Podgórze). dr Katarzyna Palka
5118
Korcz Nina 2012 Wiedza młodych kobiet na temat przemocy w rodzinie. dr Katarzyna Palka
5119
Kwiatek Aneta 2012 Małżeństwo i rodzina w opinii młodych kobiet studiujących na kierunku pedagogika. dr Katarzyna Palka
5120
Mazurek Anna 2012 Współpraca Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach ze środowiskiem w zakresie profilaktyki przestępczości nieletnich w latach 2008-2010. dr Katarzyna Palka
5121
Tomczyk Monika 2012 Aspiracje edukacyjne i zawodowe młodzieży gimnazjalnej. dr Katarzyna Palka
5122
Milejska Monika 2012 Zjawisko bezdomności wśród dorosłych mieszkańców Kielc na podstawie analizy indywidualnych przypadków. dr Katarzyna Palka
5123
Stankiewicz Agata 2012 Zagrożenie alkoholizmu wśród młodzieży wiejskiej na przykładzie gminy Małogoszcz. dr Katarzyna Palka
5124
Włusek Mirosław 2012 Szkolna profilaktyka wobec zachowań problemowych wśród młodzieży na przykładzie gimnazjum w małym mieście. dr Katarzyna Palka
5125
Czerwiński Piotr 2012 Wiedza młodzieży gimnazjalnej ze środowiska miejskiego na temat narkomanii i profilaktyki wobec tego zjawiska. dr Katarzyna Palka
5126
Jałocha Monika 2012 Wpływ alkoholizmu matki na rozwój dziecka. dr Katarzyna Palka
5127
Strączyński Paweł 2012 Agresja wśród młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. dr Katarzyna Palka
5128
Siodłak Paweł 2012 Oddziaływanie mediów na pojawienie się zachowań agresywnych wśród dzieci na podstawie badań uczniów szkoły podstawowej w Jędrzejowie. dr Katarzyna Palka
5129
Zagata Justyna 2012 Działania Policyjnej Izby Dziecka w Rzeszowie skierowane wobec zjawiska przestępczości wśród młodzieży. dr Katarzyna Palka
2712
Kubicka Kinga 2007 Ćwiczenia siłowe stosowane w judo dr Tomasz Pałka

|<  <<  <  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: