Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
5071
Mucha Barbara 2011 Wartości preferowane przez młodzież pochodzącą z rodzin z problem alkoholowym na przykładzie badań uczniów Gimnazjum w Kazimierzy Wielkiej. dr Katarzyna Palka
5072
Tkaczyk Agnieszka 2011 Przyczyny alkoholizowania się osadzonych na podstawie badań w Areszcie Śledczym w Radomiu. dr Katarzyna Palka
5073
Walas Adam 2011 Ubóstwo jako czynnik warunkujący zachowania przestępcze na przykładzie danych z Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej. dr Katarzyna Palka
5074
Zając Elżbieta 2011 Funkcje i zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kazimierzy Wielkiej. dr Katarzyna Palka
5075
Drabik Sławomir 2011 Przyczyny popełniania przestępstw przez nieletnich na podstawie danych Aresztu Śledczego w Radomiu z lat 2006-2010. dr Katarzyna Palka
5076
Gruszczyńska Monika 2011 Przejawy zachowań agresywnych wśród młodzieży gimnazjalnej z terenu gminy Radków. dr Katarzyna Palka
5077
Kałamorz Paweł 2011 Przejawy i przyczyny agresywnego zachowania się kibiców podczas imprez masowych. dr Katarzyna Palka
5078
Kołodziej-Gruszczyńska Katarzyna 2011 Niepowodzenia szkolne dzieci z rodzin patologicznych na przykładzie badań w Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach. dr Katarzyna Palka
5079
Kubiec Marlena 2011 Aspiracje młodzieży szkół średnich na podstawie badań w Technikum Usług Fryzjerskich w Kielcach. dr Katarzyna Palka
5080
Kurdek Monika 2011 Zachowania problemowe młodzieży wychowującej się w rodzinach niepełnych na podstawie badań w gimnazjach w gminie Strawczyn. dr Katarzyna Palka
5081
Minor Hubert 2011 Stosunek młodzieży do zjawiska narkomanii na podstawie badań w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dąbrowie Tarnowskiej. dr Katarzyna Palka
5082
Mołas Agata 2011 Uwarunkowania rodzinne i szkolne sięgania po środki psychoaktywne przez młodzież szkół średnich ze środowiska małego miasta. dr Katarzyna Palka
5083
Pałyga-Wiklina Marzena 2011 Wiedza uczniów na temat zażywania środków psychoaktywnych przez młodzież na podstawie badań w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 26 w Kielcach. dr Katarzyna Palka
5084
Raczyński Mateusz 2011 Wartości preferowane przez młodzież z Placówki Opieki Doraźnej "Azyl" w Kielcach. dr Katarzyna Palka
5085
Sadłocha Monika 2011 Zagrożenie alkoholizmem wśród młodzieży szkół średnich z Chmielnika. dr Katarzyna Palka
5086
Sądel Maciej 2011 Kary w percepcji uczniów szkół zawodowych z terenu Brzeska. dr Katarzyna Palka
5087
Wątek Anna 2011 Przyczyny socjopedagogiczne zażywania narkotyków przez młodzież na podstawie badań przeprowadzonych w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie. dr Katarzyna Palka
5088
Langner Maria 2011 Rola i zadania kuratora sądowego Sądu Rejonowego w Opatowie w pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi. dr Katarzyna Palka
5089
Musiał Michał 2011 Poczucie bezpieczeństwa uczniów ze środowiska wiejskiego na podstawie badań w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu. dr Katarzyna Palka
5090
Gaweł Grzegorz 2011 Agresja i przemoc wśród młodzieży na podstawie badań przeprowadzonych w Zespole Szkół Zawodowych w Skalbmierzu. dr Katarzyna Palka
5091
Różalski Rafał 2011 Wartość pracy w opinii osadzonych w Zakładzie Karnym w Pińczowie. dr Katarzyna Palka
5092
Tragarz Robert 2011 Problemy życiowe osób uzależnionych od alkoholu na podstawie badań w grupie AA w Tarnowie. dr Katarzyna Palka
5093
Rydzek Łukasz 2011 Aspiracje edukacyjne rodziców wobec wykształcenia ich dzieci (na podstawie badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej nr 2 we Włoszczowie). dr Katarzyna Palka
5094
Bernat Łukasz 2011 Alkoholizm jako choroba społeczna na podstawie badań przeprowadzonych na terenie Gminy Bieliny. dr Katarzyna Palka
5095
Sępioł Adam 2011 Sytuacje trudne a przestępczość polaków. dr Katarzyna Palka
5096
Długosz Waldemar 2011 Oczekiwania ludzi wobec pracowników socjalnych na podstawie badań w Gminie Rymanów. dr Katarzyna Palka
5097
Ozga Sebastian 2011 Przyczyny i skala zjawiska sięgania po narkotyki przez młodzież z dużego miasta na podstawie badań w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 26 w Kielcach. dr Katarzyna Palka
5098
Rzępała Piotr 2012 Zjawisko agresji wśród nieletnich w opinii uczniów z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Busku-Zdroju. dr Katarzyna Palka
5099
Barczyński Robert 2012 Stres w życiu rodziny policjanta - na podstawie badań w Komendzie Miejskiej Policji w Kielcach. dr Katarzyna Palka
5100
Dudek Margarita 2012 Zjawisko alkoholizmu wśród młodzieżyze środowiska miejskiego na podstawie badań przeprowadzonych w Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie. dr Katarzyna Palka

|<  <<  <  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: