Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
5041
Markowska Wanda 2010 Profilaktyka środowiskowa zachowań problemowych dzieci i młodzieży na przykładzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. dr Katarzyna Palka
5042
Pałubiak Jadwiga 2010 Uwarunkowania środowiska rodzinnego a zażywanie substancji psychoaktywnych przez młodzież z Nowego Sącza. dr Katarzyna Palka
5043
Pogwizd Monika 2010 Przestępczość młodocianych w latach 2005-2009 w oparciu o dane Sądu Rejonowego w Muszynie. dr Katarzyna Palka
5044
Szczypka Anna 2010 Skuteczność działań profilaktycznych społecznego kuratora sądowego w opinii podopiecznych, na przykładzie terenu Muszyna-Krynica-Piwniczna. dr Katarzyna Palka
5045
Wróbel Elżbieta 2010 Formy spędzania czasu wolnego młodzieży z małych miast na przykładzie Starego Sącza. dr Katarzyna Palka
5046
Antkiewicz Dariusz 2010 Wykorzystywanie czasu wolnego przez młodzież z miasta Nowego Sącza. dr Katarzyna Palka
5047
Głaczyński Grzegorz 2010 Eurosieroctwo - przyczyny i rozmiar zjawiska na terenie miasta Nowego Sącza. dr Katarzyna Palka
5048
Mirek Grażyna 2010 Współpraca policji ze szkołą w zakresie rozwiązywania problemów z zachowaniami ryzykownymi młodzieży ze szkół gimnazjalnych na terenie Nowego Sącza. dr Katarzyna Palka
5049
Pazgan Krzysztof 2010 Problemy alkoholowe młodzieży szkół średnich z miasta Krynicy. dr Katarzyna Palka
5050
Surma Justyna 2010 Problemy życiowe mieszkańców Nowego Sącza dotkniętych problemem alkoholowym. dr Katarzyna Palka
5051
Bukowiec Monika 2010 Preferowane wartości przez młodzież a podejmowanie zachowań ryzykownych na przykładzie uczniów z miasta Tarnowa. dr Katarzyna Palka
5052
Klimczak Grzegorz 2011 Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na podstawie danych z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie z lat 2006-2010. dr Katarzyna Palka
5053
Brodowska Wioletta 2011 Działalność i funkcjonowanie Aresztów Śledczych w Polsce na przykładzie Aresztu Śledczego w Radomiu. dr Katarzyna Palka
5054
Budzyński Michał 2011 Oddziaływania terapeutyczne wobec osób pozbawionych wolności na podstawie funkcjonowania oddziału terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu w Areszcie Śledczym w Radomiu. dr Katarzyna Palka
5055
Chyc Ewa 2011 Uwarunkowania środowiska rodzinnego, a zażywanie środków psychoaktywnych przez młodzież z Placówki Opieki Doraźnej "Azyl" w Kielcach. dr Katarzyna Palka
5056
Cieśla Kamila 2011 Przejawy agresji i przemocy wśród wychowanków Ochotniczych Hufców Pracy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach. dr Katarzyna Palka
5057
Czerwińska Angelika 2011 Przyczyny bezdomności na podstawie badań wśród osób bezdomnych z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego. dr Katarzyna Palka
5058
Domagała Katarzyna 2011 Zjawisko wypalenia zawodowego wśród Policjantów na podstawie badań przeprowadzonych w Komendzie Miejskiej Policji w Kielcach. dr Katarzyna Palka
5059
Garczyński Łukasz 2011 Uwarunkowania środowiska rodzinnego, a zachowania ryzykowne młodzieży z Gimnazjum w Chmielniku. dr Katarzyna Palka
5060
Gącik Wioletta 2011 Rola i zadania kuratora sądowego w Sądzie Rejonowym w Kazimierzy Wielkiej. dr Katarzyna Palka
5061
Kazanowska-Reczkowska Marta 2011 Zjawisko alkoholizmu wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w gminie Gromnik. dr Katarzyna Palka
5062
Kogut Anna 2011 Przyczyny sięgania po alkohol przez młodzież na podstawie badań w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. dr Katarzyna Palka
5063
Kowalczyk Beata 2011 Zjawisko przemocy w rodzinie na terenie powiatu jędrzejowskiego na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie. dr Katarzyna Palka
5064
Koziński Jacek 2011 Charakterystyka przemocy domowej w latach 2005-2009 na podstawie danych Komendy Powiatowej w Kazimierzy Wielkiej. dr Katarzyna Palka
5065
Kozioł Renata 2011 Sytuacja szkolna dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych na podstawie badań w środowisku wiejskim. dr Katarzyna Palka
5066
Łopata Witold 2011 Poczucie bezpieczeństwa uczniów powiatu dąbrowskiego na podstawie badań w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. dr Katarzyna Palka
5067
Łuszczyński Michał 2011 Zagrożenie alkoholizmem młodzieży ponadgimnazjalnej i możliwości oddziaływań profilaktycznych na przykładzie badań w gminie Włoszczowa. dr Katarzyna Palka
5068
Macherzyński Wiesław 2011 Przestępczość nieletnich w powiecie lublinieckim na przestrzeni lat 2006-2010 na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu. dr Katarzyna Palka
5069
Majcher Kamil 2011 Skala zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z lat 2005-2009. dr Katarzyna Palka
5070
Mazur Aldona 2011 Zachowania autoagresywne wśród młodzieży gimnazjalnej na przykładzie Gimnazjum w Kazimierzy Wielkiej. dr Katarzyna Palka

|<  <<  <  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: