Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
2691
Kamieniarz Urszula 2006 Baśnie Marii Konopnickiej. prof. zw. dr hab. Jan Pacławski
2692
Drabek Lucyna 2006 Król Maciuś Pierwszy i Król Maciuś na wyspie bezludnej Janusza Korczaka jako wyraz walki pisarza o poszanowanie godnści dziecka. prof. zw. dr hab. Jan Pacławski
2693
Kwapień Maria 2006 Rola baśni i bajki w realizacji założeń wychowawczych i poznawczych w przedszkolu. prof. zw. dr hab. Jan Pacławski
2694
Miraś Małgorzata 2006 Wiedsze dla dzieci Juiana Tuwima. prof. zw. dr hab. Jan Pacławski
2695
Reszczyk Zofia 2006 Wiersze dla dzieci Marii Konopnickiej. prof. zw. dr hab. Jan Pacławski
2696
Kupiec Renata 2007 Baśnie Marii Konopnickiej. prof. zw. dr hab. Jan Pacławski
2697
Stołowska Halina 2007 Baśnie, legendy i podania z polskich Tatr. prof. zw. dr hab. Jan Pacławski
2698
Bojdo Dorota 2007 Baśń w pisarstwie Janiny Porazińskiej. prof. zw. dr hab. Jan Pacławski
2699
Furmaniak Grażyna 2007 Cykł utworów Czesława Janczarskiego o Misiu Uszatku. prof. zw. dr hab. Jan Pacławski
2700
Winiarska-Pańszczyk Danuta 2007 Formy pracy z książką w przedszkolu. prof. zw. dr hab. Jan Pacławski
2701
Banach Romualda 2007 Główbe wątki tematyczne w twórczości dla dzieci Ewy Szelburg-Zarembiny. prof. zw. dr hab. Jan Pacławski
2702
Okroj Danuta 2007 Hanna Łochocka jako pisarka dla najmłodszych. prof. zw. dr hab. Jan Pacławski
2703
Marek Anna 2007 Jan Brzechwa jako pisarz dla dzieci. prof. zw. dr hab. Jan Pacławski
2704
Wrona Małgorzata 2007 Julian Tuwim jako pisarz dla dzieci. prof. zw. dr hab. Jan Pacławski
2705
Jagiełło Małgorzata 2007 Legendy o Krakowie i ich wymowa wychowawcza. prof. zw. dr hab. Jan Pacławski
2706
Halagarda Zofia 2007 Lucyna Krzemieniecka pisarka dla dzieci prof. zw. dr hab. Jan Pacławski
2707
Kułaga Jolanta 2007 Mira Jaworczakowa jako autorka książek dla dzieci. prof. zw. dr hab. Jan Pacławski
2708
Pisula Elżbieta 2007 Rola utworów literackich w kształceniu i wychowaniu dzieci w wieku przedszkolnym. prof. zw. dr hab. Jan Pacławski
2709
Nowak Katarzyna 2007 Teatr w przedszkolu. prof. zw. dr hab. Jan Pacławski
2710
Trusz Anna 2007 Temat Pracy w książkach dla dzieci prof. zw. dr hab. Jan Pacławski
2711
Barucha Grażyna 2007 Życie i twórczość Ewy Stadtmller. prof. zw. dr hab. Jan Pacławski
5032
Posłowska Monika 2010 Problemy życiowe młodzieży gimnazjalnej z terenu gminy Sitkówka-Nowiny. dr Katarzyna Palka
5033
Buliszak Iwona 2010 Problemy życiowe alkoholików należących do Poradni dla osób z problemem alkoholowym w Krynicy Zdroju. dr Katarzyna Palka
5034
Chwałek Paweł 2010 Uwarunkowania rodzinne i szkolne zachowań agresywnych młodzieży ze szkół gimnazjalnych w Dąbrowie Tarnowskiej. dr Katarzyna Palka
5035
Drąg Helena 2010 Wartości preferowane przez młodzież niedostosowaną społecznie z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej. dr Katarzyna Palka
5036
Dutka Beata 2010 Eksperymentowanie z narkotykami, a inne zachowania ryzykowne młodzieży (na przykładzie szkół ponadgimnazjalnych w Limanowej). dr Katarzyna Palka
5037
Janur Róża 2010 Problem cyberprzemocy na przykładzie młodzieży szkół gimnazjalnych z terenu Limanowej. dr Katarzyna Palka
5038
Kędzierska Natalia 2010 Działania diagnostyczno-resocjalizacyjne Policyjnej Izby Dziecka na przykładzie miasta Tarnowa. dr Katarzyna Palka
5039
Kmieć Jarosław 2010 Profilaktyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym organizowana w wybranych szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu dąbrowskiego. dr Katarzyna Palka
5040
Lachor Maciej 2010 Znaczenie szkoleń prowadzonych przez KRUS na rzecz bezpieczeństwa dzieci w okresie wzmożonych prac rolniczych na przykładzie PT KRUS w Nowym Sączu. dr Katarzyna Palka

|<  <<  <  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: