Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
250
Mucha Andrzej 2008 Uzależnienie młodzieży gimnazjalnej od alkoholu i nikotyny. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
251
Konopka Janusz 2008 Wpływ sytuacji rodzinnej na przestępczość nieletnich na terenie powiatu nowotarskiego. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
252
Cichoń Dariusz 2008 Zjawisko niedostosowania społecznego nieletnich w Myszkowie-rozmiary i uwarunkowania. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
253
Karpierz Lesław 2008 Zjawisko przemocy w ocenie osadzonych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mszanie Dolnej. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
254
Torchół Jarosław 2008 Zjawisko uzależnień wśród młodzieży gimnazjalnej w Sułoszowej i jego uwarunkowania. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
255
Podolak Małgorzata 2008 Świadomość uzależnień od alkoholu wśród młodzieży gimnazjalnej. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5852
Dworak Michał 2009 Rozmiary i uwarunkowania przestępczości nieletnich w Krakowie-Nowej Hucie. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5933
Figarska Agata 2010 Znaczenie rodziny dla nieletnich osadzonych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kielcach. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5934
Gajda Piotr 2010 Wiedza młodzieży gimnazjalnej o narkotykach i skutkach ich zażywania. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5935
Jamrozik Dominik 2010 Rodzaje i rozmiary pomocy świadczonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5936
Jaworski Grzegorz 2010 Zakres i rodzaje przestępczości narkotykowej na terenie powiatu opatowskiego w latach 2005-2009. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5937
Jeziorski Michał 2010 Wiedza uczniów szkół ponadgimnazjalnych o narkotykach i skutkach ich zażywania. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5938
Konieczny Paweł 2010 Funkcjonowanie i skuteczność Klubów AA przy Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5939
Koper Dorota 2010 Efektywność pracy dozoru kuratorskiego na przykładzie kuratorów Sądu Rejonowego we Włoszczowie. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5940
Kostaś Dorota 2010 Wpływ terapii zajęciowej na uspołecznienie pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Więćkowicach. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5941
Kozera Agata 2010 Tatuaż jako forma komunikacji. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5942
Kruczek Sebastian 2010 Skuteczność pomocy odwykowej w ocenie pacjentów Monar-u w Krakowie. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5943
Kwiatkowska Patrycja 2010 Przyczyny, rozmiary i skutki zażywania narkotyków wśród młodzieży. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5944
Lasota Paulina 2010 Skuteczność kurateli sądowej w ocenie kuratorów Sądu Rejonowego w Sandomierzu. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5945
Łądka Anna 2010 Sytuacja rodzinna nastolatków przebywających w pogotowiu opiekuńczym w Krakowie. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5946
Majewska Karolina 2010 Przestępczość nieletnich na terenie powiatu opatowskiego po 2005 roku. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5947
Misztal Agata 2010 Przemoc fizyczna wśród młodzieży gimnazjalnej na terenie powiatu jędrzejowskiego. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5948
Olejarczyk Patrycja 2010 Nadzór kuratorski w percepcji wychowanków-na przykładzie Sądu Rejonowego w Kielcach. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5949
Piątkowska Jolanta 2010 Przemoc i agresja w gimnazjum w ocenie uczniów i nauczycieli. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5950
Pipała Katarzyna 2010 System wartości osadzonych w Zakładzie Karnym w Dębicy. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5951
Podzoba Piotr 2010 Wiedza młodzieży gimnazjalnej o narkotykach i skutkach ich zażywania. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5952
Pucharska Ewelina 2010 Wiedza uczniów szkół ekonomicznych o przyczynach i skutkach narkomanii. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5953
Skoczek Joanna 2010 Efektywność pracy kuratora sądowego w ocenie nieletnich objętych tym środkiem wychowawczym. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5954
Smolarczyk Aleksandra 2010 Skuteczność programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu prowadzonego przez Przychodnię Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kielcach. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
5955
Starz Justyna 2010 Aspiracje życiowe skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Kielcach. prof. dr hab. Andrzej Bogaj

|<  <<  <  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: