Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
2612
Kasprzyk Grzegorz 2007 Sprawność fizyczna dzieci i młodzieży w świetle Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej dr Grażyna Nowak-Starz
2613
Kwiecień Wojciech 2007 Sprawność fizyczna dziewcząt w wieku 14 lat w świetle Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej dr Grażyna Nowak-Starz
2614
Kurowski Grzegorz 2007 Sprawność fizyczna i motoryczna dzieci w wieku lat 6 na podstawie Wrocławckiego Testu Sprawności Fizycznej dr Grażyna Nowak-Starz
2615
Barański Arkadiusz 2007 Sprawność fizyczna piłkarzy "Woy Opoczno" w swietle Miedzynarodowego testu Sprawności Fizycznej dr Grażyna Nowak-Starz
2616
Kornobis Konrad 2007 Sprawność fizyczna trampkarzy Unii Sedziszów w świetle Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej dr Grażyna Nowak-Starz
2617
Karcz Jan 2007 Sprawność motoryczna dziewcząt 13 letnich w świetle Miedzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej dr Grażyna Nowak-Starz
2618
Sobierajski Jan 2007 Wiedza i postawy młodzieży wobec HIV i AIDS dr Grażyna Nowak-Starz
2619
Miechowicz Paweł 2007 Zachowania zdrowotne młodzieży na przykładzie Gimnazjum Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach dr Grażyna Nowak-Starz
2620
Gromadzki Marcin 2008 Rozwój morfofunkcjonalny chłopców w wieku 10 lat w świetle badań własnych dr Grażyna Nowak-Starz
2621
Pytel Kamil 2008 Sprawność fizyczna dzieci w wieku 6 lat ze środowiska małego miasta dr Grażyna Nowak-Starz
2622
Kubicki Jacek 2008 Sprawność fizyczna dziewcząt w wieku 15 lat w świetle Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej dr Grażyna Nowak-Starz
2623
Kwiatek Grzegorz 2008 Uwarunkowania rozwoju somatycznego dzieci w wieku 11-13 lat ze środowiska wiejskiego dr Grażyna Nowak-Starz
2624
Gutowski Arkadiusz 2008 Przestępczość wśród nieletnich na terenie Przysuchy w świetle dokumentów policyjnych. prof. dr hab. Grażyna Nowak-Starz
2625
Woźniak Tomasz 2008 Alkohol wśród młodzieży gimnazjalnej. prof. dr hab. Grażyna Nowak-Starz
2626
Ptak Jadwiga 2008 Działalność szkoły, na rzecz dzieci z rodzin bezrobotnych w opinii badanych uczniów. prof. dr hab. Grażyna Nowak-Starz
2627
Górski Leszek 2008 Przemoc fizyczna w grupach dzieci i młodzieży na przykładzie Szkoły Podstawowej w Krużlowej. prof. dr hab. Grażyna Nowak-Starz
2628
Kaziród Krzysztof 2008 Przemoc i agresja wśród dzieci i młodzieży. prof. dr hab. Grażyna Nowak-Starz
2629
Misiuro Karol 2008 Przemoc i agresja wśród dzieci i młodzieży. prof. dr hab. Grażyna Nowak-Starz
2630
Furman Marcin 2008 Przemoc w rodzinie na teremie miasta Krakowa. prof. dr hab. Grażyna Nowak-Starz
2631
Strzałkowska Małgorzata 2008 Przyczyny, przejawy i skala nieprzystosowania społecznego wśród młodzieży. prof. dr hab. Grażyna Nowak-Starz
2632
Król Anna 2008 Samobójstwo - przyczyny, przejawy i skala zjawiska wśród młodzieży. prof. dr hab. Grażyna Nowak-Starz
2633
Dubiel Piotr 2008 Uwarunkowania rodzinne zjawiska przestępczości wśród młodzieży na podstawie badań przeprowadzonych w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie. prof. dr hab. Grażyna Nowak-Starz
2634
Furman Jerzy 2008 Zjawisko alkoholizmu dorosłych na terenie miasta Krakowa. prof. dr hab. Grażyna Nowak-Starz
2635
Murczkiewicz Marek 2008 Zjawisko narkomanii wśród młodzieży na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie. prof. dr hab. Grażyna Nowak-Starz
2636
Antos Marta 2008 Zjawisko prostytucji kobiet w opinii mężczyzn i kobiet. prof. dr hab. Grażyna Nowak-Starz
2637
Filipowicz Iwona 2008 Zjawisko uzależnienia od komputera młodzieży na przykładzie wybranej placówki. prof. dr hab. Grażyna Nowak-Starz
2638
Jasielski Łukasz 2008 Sprawność fizyczna drużyny juniorów "Szreniawa Koszyce" w Międzynarodowym Teście Sprawności Fizycznej prof. dr hab. Grażyna Nowak-Starz
2639
Szewczyk Michał 2008 Sprawność fizyczna dzieci w wieku 12 lat ze środowiska wiejskiego w świetle Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej prof. dr hab. Grażyna Nowak-Starz
2640
Durlik Marcin 2008 Sprawność fizyczna młodzieży a sposób spędzania czasu wolnego prof. dr hab. Grażyna Nowak-Starz
2641
Olszewski Piotr 2008 Środowiskowe uwarunkowaniarozwoju fizycznego dzieci wiejskich prof. dr hab. Grażyna Nowak-Starz

|<  <<  <  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: