Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
2582
Łapa Ryszard 2006 Rozwój fizyczny dzieci w wieku 11 lat uprawiających pływanie. dr Grażyna Nowak-Starz
2583
Szczerba Marcin 2006 Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna dzieci uprawiających skoki narciarskie. dr Grażyna Nowak-Starz
2584
Gaweł Marcin 2006 Rozwój morfofunkcjonalny chłopców w wieku 14 lat w świetle wyników Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej. dr Grażyna Nowak-Starz
2585
Ludwinek Konrad 2006 Rozwój morfofunkcjonalny chłopców w wieku 4-7 lat. dr Grażyna Nowak-Starz
2586
Kołda Krzysztof 2006 Rozwój motoryczny dzieci w wieku 4-7 lat w świetle Wrocławskiego Testu Sprawności Fizycznej. dr Grażyna Nowak-Starz
2587
Stariczenkow Dominik 2006 Sprawność fizyczna chłopców w wieku 17 lat w świetle wyników Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej. dr Grażyna Nowak-Starz
2588
Pawlikowski Jan 2006 Sprawność fizyczna sędziów piłki nożnej na podstawie Międzynarodowego Testu Sprawności. dr Grażyna Nowak-Starz
2589
Denkowski Piotr 2006 Styl życia i zachowania zdrowotne młodzieży. dr Grażyna Nowak-Starz
2590
Nowak Mariusz 2006 Zachowania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej. dr Grażyna Nowak-Starz
2591
Taran Mariusz 2006 Poziom sprawności fizycznej młodzieży wojs powietrzno-desantowych w świetle wyników Międzynarodowego Testu Sprawności fizycznej. dr Grażyna Nowak-Starz
2592
Mazurkiewicz Piotr 2006 Sprawność fizyczna piłkarzy nożnych klubu Kmita Zabierzów w świetle Międzynarodowego Testu Sprawności. dr Grażyna Nowak-Starz
2593
Misiaszek Paweł 2007 Sprawność fizyczna piłkarzy nożnych klubu FKS "Stal" Mielec w świetle Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej dr Grażyna Nowak-Starz
2594
Kołodziej Anna 2007 Sposoby spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w środowisku miejskim. dr Grażyna Nowak-Starz
2595
Rzeczkowski Marcin 2007 Formy, przejawy i przyczyny zachowań agresywnych wśród młodzieży szkolnej. dr Grażyna Nowak-Starz
2596
Pałys Magdalena 2007 Negatywne zachowania zdrowotne wśród młodzieży. dr Grażyna Nowak-Starz
2597
Kowalska Dominika 2007 Postawy młodzieży gimnazjalnej wobec zjawiska alkoholizmu. dr Grażyna Nowak-Starz
2598
Pałys Edyta 2007 Postawy młodzieży wobec problemu alkoholizmu. dr Grażyna Nowak-Starz
2599
Kucała Magdalena 2007 Postawy młodzieży wobec zjawiska narkomanii. dr Grażyna Nowak-Starz
2600
Nowak Magdalena 2007 Przemoc wśród młodzieży licealnej na przykładzie miasta Starachowice. dr Grażyna Nowak-Starz
2601
Nowak Paweł 2007 Przestępstwa i przyczyny ich popełniania przez nieletnich w świetle analizy dokumentów Sekcji ds. Nieletnich i Patologii KPP w Kraśniku. dr Grażyna Nowak-Starz
2602
Musiał Małgorzata 2007 Przyczyny i skala przemocy wobec kobiet w rodzinie na przytkładzie miasta Jędrzejów. dr Grażyna Nowak-Starz
2603
Sudoł Justyna 2007 Przyczyny, przejawy i skala samobójstw wśród młodzieży szkół średnich w środowisku miejskim. dr Grażyna Nowak-Starz
2604
Kurpińska Anna 2007 Przyczyny, przejway i skala samobójstw wśród młodzieży szkół gimnazjalnych w środowisku miejskim. dr Grażyna Nowak-Starz
2605
Guściora Łukasz 2007 Sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzież na przykładzie środowiska miejskiego. dr Grażyna Nowak-Starz
2606
Zubek Agnieszka 2007 Wypadki i zdarzenia drogowe przyczyny i skutki ich powstawania na podstawie statystyk policyjnych. dr Grażyna Nowak-Starz
2607
Szmidt Maciej 2007 Zachowania zdrowotne wśród dzieci na przykładzie Szkoły Podstawowej w Nowinach. dr Grażyna Nowak-Starz
2608
Kulik Magdalena 2007 Zjawisko przemocy w szkole na przykładzie środowiska wiejskiego. dr Grażyna Nowak-Starz
2609
Kaczmarczyk Monika 2007 Zjawisko przestępczości wśród nieletnich w świetle opinii młodzieży. dr Grażyna Nowak-Starz
2610
Puton Łukasz 2007 Aktywność fizyczna młodzieży w aspekcie pozytywnych zachowań zdrowotnych dr Grażyna Nowak-Starz
2611
Pióro Wojciech 2007 Poziom rozwoju fizycznego i sprawności motorycznej 14-letnich dziewcząt uprawiających piłkę ręczną dr Grażyna Nowak-Starz

|<  <<  <  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: