Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
220
Brożek Łukasz 2007 Wiedza o alkoholu i jego skutkach w ocenie uczniów gimnazjum. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
221
Noga Konrad 2007 Wiedza uczniów szkół ponadgimnazjalnych o środkach odurzających. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
222
Czyżewski Artur 2007 Wpływ alkoholu na zachowanie uczniów kończacych szkołę podstawową. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
223
Wójtowicz Alicja 2007 Zjawisko agresji i przemocy w świadomości młodzieży gimnazjalnej. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
224
Łącki Michał 2007 Zjawisko przemocy wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kluczewsku. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
225
Chaba Regina 2007 Czynniki wpływające na sytuację rodzin dysfunkcyjnych - na przykładzie rodzin diagnozowanych w ROD-K w Kielcach. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
226
Skrok Karina 2007 Aktywność twórcza więźniów - na przykładzie Aresztu Śledczego w Kielcach. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
227
Zima Małgorzata 2008 Bezrobocie w opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
228
Ambroży Tomasz 2008 Narkomania i jej skutki w opiniach uczniów gimnazjum. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
229
Rudomina Małgorzata 2008 Przemoc w rodzinie w opinii młodzieży gimnazjalnej oraz studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
230
Pipała Agnieszka 2008 Charakterystyka drogi życiowej podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tarnobrzegu. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
231
Szymański Marcin 2008 Motywy sięgania po narkotyki przez młodzież ponadgimnazjalną (na przykładzie Staszowa). prof. dr hab. Andrzej Bogaj
232
Woś Magdalena 2008 Przestępczość nieletnich w powiecie staszowskim po 2005 roku - rozmiary i dynamika jej rozwoju. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
233
Tutak Kinga 2008 Przyczyny i skutki sięgania po alkohol przez młodzież gimnazjalną w Staszowie. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
234
Szybiński Krzysztof 2008 Stosunek społeczności lokalnej do zachowań patologicznych wśród kibiców piłki nożnej. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
235
Machniak Monika 2008 Wiedza o uzależnieniach i ich skutkach wśród młodzieży z Zespołu Szkół w Połańcu. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
236
Kaczmarska Agnieszka 2008 Wpływ środowiska rodzinnego na powstawanie niepowodzeń szkolnych ucznia. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
237
Zawodnik Beata 2008 Przyczyny i rodzaje przestępczości nieletnich w Kozienicach w ocenie młodzieży gimnazjalnej. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
238
Wójcik Zdzisław 2008 Bezdomność jako zjawisko społeczne w Krakowie i jego uwarunkowania. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
239
Lis Michał 2008 Dysfunkcyjność rodzin w Myszkowie i jej uwarunkowania. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
240
Kruszec Kamil 2008 Działalność Klubu Abstynenta w Miechowie. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
241
Dębowska Karolina 2008 Efektywność programów profilaktyczno-wychowawczych w świetlicach socjoterapeutycznych w gminie Wieliczka. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
242
Krupa Halina 2008 Kształcenie zawodowe w samoocenie młodzieży niedostosowanej społecznie w MOW i OHP. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
243
Soczówka Dawid 2008 Problemy edukacyjne młodzieży nadużywającej alkohol i narkotyki w Szkołach Ponadgimnazjalnych w Miechowie. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
244
Magielski Janusz 2008 Przemoc w rodzinie w ocenie pacjentów grup terapeutycznych Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Wieliczce. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
245
Gajewska Urszula 2008 Przyczyny sięgania przez młodzież gimnazjalną po alkohol i nikotynę. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
246
Skrzyński Bogusław 2008 Skuteczność funkcjonowania Monar-u w Krakowie. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
247
Stano Ismena 2008 Spożywanie alkoholu przez młodzież kończącą gimnazjum w Miechowie. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
248
Garbowska Katarzyna 2008 System wartości nieletnich przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym w Tarnowie. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
249
Stano Sebastian 2008 Uzależnienia młodzieży gimnazjalnej w Miechowie w jej samoocenie. prof. dr hab. Andrzej Bogaj

|<  <<  <  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: