Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
2461
Nowacki Łukasz 2007 Uwarunkowania treningowe rozwoju mistrzostwa sportowego w biegu maratońskim mężczyzn prof. dr hab. Edward Mleczko
2462
Kasprzycki Tomasz 2007 Efektywność naboru i selekcji dzieci do wyczynowego uprawiania badmintona w klubach prof. dr hab. Edward Mleczko
2463
Jaźwiński Paweł 2007 Liczba dzieci w rodzinie a poziom rozwoju somatycznego i motorycznego młodzieży 13-letniej gminy Poniatowa prof. dr hab. Edward Mleczko
2464
Głogowski Karol 2007 Mistrzostwo sportowe a motywacja prof. dr hab. Edward Mleczko
2465
Szymański Jacek 2007 Status społeczno-kulturowy miejscowości Ciężkowice a poziom rozwoju morfofunkcjonalnego i motorycznego gimnazjalistów w wieku 14-16 lat prof. dr hab. Edward Mleczko
2466
Kopacz Dawid 2007 Status społezcno-ekonomiczny rodzin a poziom rozwoju somatycznego dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie prof. dr hab. Edward Mleczko
2467
Kostucha Michał 2007 Wpływ trybu życia i zwiększonej aktywności ruchowej na poziom rozwoju somatycznego i sprawności motorycznej chłopców z Gimnazjum Sportowego w Ostrowcu i Gimnazjum nr 15 w Kielcach. prof. dr hab. Edward Mleczko
2468
Siudak Anita 2007 Wpływ zwiększonej aktywności ruchowej na poziom rozwoju somatycznego i motorycznego chłopców z małych miast ziemi krakowskiej prof. dr hab. Edward Mleczko
2469
Łotocka Anna 2007 Wpływ zwiększonej aktywności ruchowej na poziom rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci w wieku 10-12 lat ze Szkoły Podstawowej z Osieczan i Krzywaczki. prof. dr hab. Edward Mleczko
2470
Lis Łukasz 2007 Efektywność naboru zawodników do uprawiania piłki siatkowej w KPS II Skra Bełchatów prof. dr hab. Edward Mleczko
2471
Wilk Aneta 2007 Efektywność procesu treningowego przed i po okresie przygotowawczym piłkarzy klubu ligi okręgowej MLKS "Sparta" Kazimierza Wielka prof. dr hab. Edward Mleczko
2472
Durlej Krzysztof 2007 Miejsce zamieszkania a poziom rozwoju somatycznego i motorycznego gimnazjalistów z Belna prof. dr hab. Edward Mleczko
2473
Ogłoziński Przemysław 2007 Miejsce zamieszkania a poziom rozwojukondycji fizycznej chłopców w wieku 11-13 lat o zróżnicowanym poziomie aktywności ruchowej prof. dr hab. Edward Mleczko
2474
Halemba Paweł 2007 Miejsce zamieszkania jako modyfikator rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci z kielecczyzny prof. dr hab. Edward Mleczko
2475
Zawadzki Andrzej 2007 Status społeczno-ekonomiczny a poziom rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci z dzielnicy Białogon w wieku 6 lat prof. dr hab. Edward Mleczko
2476
Klusek Piotr 2007 Wpływ trybu życia i zwiekszonej aktywności ruchowej na poziom rozwoju sprawności motorycznej dziewczat w wieku 13 lat z Dziebałtowa i innych wsi kieleckich prof. dr hab. Edward Mleczko
2477
Niewadzi Wojciech 2007 Wpływ zwiększonej aktywności ruchowej na poziom rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci w wieku 13 lat z Opoczna prof. dr hab. Edward Mleczko
2478
Kotasiński Michał 2007 Wpływ zwiększonej aktywności ruchowej na poziom sprawności fizycznej dzieci w wieku 10-12 lat ze Szkoły Podstawowej w Kurozwękach prof. dr hab. Edward Mleczko
2479
Wieloch Piotr 2007 Efektywność treningu sportowego chłopców w tarnowskich klasach sportowych o profilu piłka nożna w trzy letnim procesie szkolenia prof. dr hab. Edward Mleczko
2480
Nowak Mariusz 2007 Miejsce zamieszkania a poziom rozwoju fizycznego chłopców i dziewcząt w wieku 10-12 lat prof. dr hab. Edward Mleczko
2481
Bała Michał 2007 Miejsce zamieszkania jako modyfikator poziomu rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci w wieku 10 lat z Łopuszna prof. dr hab. Edward Mleczko
2482
Śmierciak Krystian 2007 Środowisko wiejskie jako modyfikator rozwoju biologicznego dzieci w XXI wieku na przykładzie analizy porównawczej poziomu rozwoju morfofunkcjonalnego dzieci w wieku 11-13 lat z Książa Wielkiego i Krakowa prof. dr hab. Edward Mleczko
2483
Grabski Jacek 2007 Rola aktywności fizycznej na przebieg rozwoju somatycznego i motorycznego chłopców w wieku 1315 lat w Gimnazjum w Mroczkowie Gościnnym prof. dr hab. Edward Mleczko
2484
Zieliński Piotr 2007 Uwarunkowanie treningowe mistrzostwa sportowego w kolarstwie szosowym zawodnika klasy mistrzowskiej prof. dr hab. Edward Mleczko
2485
Sadłecka Magdalena 2008 Obciążenie treningowe a wyniki sportowe w wybranych sezonach szkoleniowych w kolarstwie górskim zawodniczki na poziomie mistrzowskim prof. dr hab. Edward Mleczko
2486
Rutkiewicz Marek 2008 Rozwój i charakterystyka kolarstwa górskiego prof. dr hab. Edward Mleczko
2487
Wójcik Paweł 2008 Aktywność ruchowa dziewcząt z Opoczna w czasie wolnym prof. dr hab. Edward Mleczko
2488
Jarasz Damian 2008 Efekty sportowe i wychowawcze sekcji tenisa stołowego Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego (KSOS) prof. dr hab. Edward Mleczko
2489
Wróblewski Tomasz 2008 Efektywność naboru juniorów starszych do klubu piłkarskiego "Wierna Małogoszcz" prof. dr hab. Edward Mleczko
2490
Róg Dariusz 2008 Wpływ tańca towarzyskiego na motoryczność dzieci i młodzieży trenujących w klubie tańca w Myślenicach prof. dr hab. Edward Mleczko

|<  <<  <  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: