Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
4455
Pela Małgorzata 2012 Realizacja funckji opiekuńczo-wychowawczych na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Skarżysku-Kamienna. dr Eliza Mazur
4456
Pietras Artur 2012 Stereotyp Policjanta wśród nauczycieli Szkoły Podstawowej w Połańcu. dr Eliza Mazur
4457
Pikul Edyta 2012 Postawy uczniów Gimnazjum w Lisiej Górze wobec osób z niepełnosprawnością. dr Eliza Mazur
4458
Pociejewska Cecylia 2012 Ocena działalności Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych prowadzonego przez Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Krakowie. dr Eliza Mazur
4459
Sąder Sabina 2012 Funkcjonowanie ucznia zmagającego się z problemem eurosieroctwa na przykładzie uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Cieszynie. dr Eliza Mazur
4460
Smalarz Łukasz 2012 Dynamika i rozwój podkultury więziennej na przykładzie Zakładu Karnego w Tarnowie. dr Eliza Mazur
4461
Surowiec Paweł 2012 Aspiracje szkolne i zawodowe uczniów gimnazjum z terenu Trzebini. dr Eliza Mazur
4462
Tłomak Ewa 2012 Formy spędzania czasu wolnego w Liceum Ogólnokształcącym im. AK "Jędrusie" w Połańcu. dr Eliza Mazur
4463
Walasik Angelika 2012 Czas wolny uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mikluszowicach. dr Eliza Mazur
4464
Baran Wioleta 2012 Alkoholizm w perceepcji młodzieży na przykładzie Gimnazjum w Łagowie. dr Eliza Mazur
4465
Błach Jarek 2012 Świadomość zjawiska narkomanii i dopalaczy wśród uczniów klas gimnazjalnych (na terenie środowiska miejskiego). dr Eliza Mazur
4466
Broniak Magdalena 2012 Wypalenie zawodowe na przykładzie kadry pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni. dr Eliza Mazur
4467
Broniewska Edyta 2012 Przestępczość dorosłych w świetle danych statystycznych Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej w latach 2007-2010. dr Eliza Mazur
4468
Bury Janusz 2012 Systemy pomocy skazanym uzależnionym od narkotyków na przykładzie Zakładu Karnego Warszawa Służewiec. dr Eliza Mazur
4469
Cieśla Tomasz 2012 Sposoby redukcji stresu przez policjantów na przykładzie Komendy Rejonowej Policji Warszawa V. dr Eliza Mazur
4470
Czop Dariusz 2012 Sytuacje trudne i stres w zawodzie Policjanta. dr Eliza Mazur
4471
Gałek Magdalena 2012 Uwarunkowania łączenia się uczniów w małe grupy. dr Eliza Mazur
4472
Godyń Artur 2012 Alkoholizm i narkomania w percepcji młodzieży gimnazjalnej. dr Eliza Mazur
4473
Grudzień Kamila 2012 Opinia i stan wiedzy licealistów na temat narkotyków i narkomanii na podstawie Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie. dr Eliza Mazur
4474
Grzebień Michał 2012 Aktywizacja osób starszych niepełnosprawnych intelektualnie na przykładzie powiatu Miechowskiego. dr Eliza Mazur
4475
Gut Szymon 2012 Oczekiwania skazanych wobec systemu pomocy postpenitencjarnej na przykładzie Zakładu Karnego w Tarnowie. dr Eliza Mazur
4476
Iwaniec Marcin 2012 Zjawisko podkultury przestępczej wśród osadzonych "niebezpiecznych" na przykładzie Zakładu Karnego w Tarnowie. dr Eliza Mazur
4477
Janas Kamila 2012 Organizacja czasu wolnego i sposoby jego spędzania na przykładzie klas 5 i 6 Szkoły Podstawowej Nr 15 w Radomiu. dr Eliza Mazur
4478
Kędzierski Andrzej 2012 Rola grup wsparcia w przezwyciężaniu problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu na przykładzie Grupy AA "Prawda". dr Eliza Mazur
4479
Kępas Monika 2012 Przestępczość nieletnich w latach 2007-2010 w świetle danych Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej. dr Eliza Mazur
4480
Koper Agnieszka 2012 Znaczenie tradycji w procesie wychowania licealistów (na przykładzie Katolickiego Liceum w Kielcach). dr Eliza Mazur
4481
Kuro Mirosław 2012 Stres i sposoby jego przezwyciężania w pracy funkcjonariusza Służby Więziennej (na przykładzie Aresztu Śledczego w Krakowie-Podgórzu). dr Eliza Mazur
4482
Kurzeja Andrzej 2012 Charakterystyka psychospołeczna przywódców podkultury więziennej (na przykładzie ZK Tarnów-Mościce). dr Eliza Mazur
4483
Kuta Jacek 2012 Przestępczość nieletnich jako skrajny przejaw nieprzystosowania społecznego w świetle danych statystycznych Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem. dr Eliza Mazur
4484
Marczewski Karol 2012 Subiektywny obraz wypadku drogowego w percepcji funkcjonariusza policji. Programy profilaktyczne zapobiegające wypadkom drogowym. dr Eliza Mazur

|<  <<  <  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: