Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
4425
Skotnicka Justyna 2010 Rodzinne uwarunkowania zachowań agresywnych i przemocowych na przykładzie wychowanków Zakładu Poprawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim. dr Eliza Mazur
4426
Służalska Martyna 2010 Świadomość zjawiska alkoholizmu wśród uczniów na przykładzie miasta Busko-Zdrój. dr Eliza Mazur
4427
Wiśniewski Sebastian 2010 Zjawisko przemocy w rodzinie w latach 2004-2009 na przykładzie powiatu buskiego. dr Eliza Mazur
4428
Wywiał Anna 2010 Postawy młodzieży gimnazjalnej wobec alkoholu w środowisku małego miasta. dr Eliza Mazur
4429
Zachariasz Robert 2010 Zjawisko przestępczości nieletnich na terenie powiatu pińczowskiego. dr Eliza Mazur
4430
Burek Wioletta 2010 Zjawisko narkomanii wśród młodzieży jako problem społeczny na przykładzie gimnazjum w Sędziszowie. dr Eliza Mazur
4431
Górnikiewicz Karolina 2010 Skala zjawiska alkoholizmu na terenie miasta Sędziszów w latach 2005-2009. dr Eliza Mazur
4432
Padło Waldemar 2010 Działalność profilaktyczna Służb Prewencyjnych Policji na przykładzie Kazimierzy Wielkiej. dr Eliza Mazur
4433
Zaczkowska Sylwia 2010 Przyczyny i przejawy zachowań agresywnych w szkole na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie. dr Eliza Mazur
4434
Bilska Edyta 2011 Plany życiowe wychowanków Zakładu Poprawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim. dr Eliza Mazur
4435
Kaniewska Ilona 2011 Motywy popełnienia czynów przestępczych przez nieletnich na przykładzie Zakładu Poprawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim. dr Eliza Mazur
4436
Gumowski Adam 2011 Poczucie bezpieczeństwa socjalnego i plany życiowe studentów studiów niestacjonarnych. dr Eliza Mazur
4437
Boczek Emilia 2012 Wpływ i rola bajek w procesie wychowania dzieci szkół podstawowych na podstawie badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej w Skaryszewie. dr Eliza Mazur
4438
Bodziony Anna 2012 Uwarunkowania i skutki zachowań agresywno-przemocowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Radgoszczy. dr Eliza Mazur
4439
Brzuzy Małgorzata 2012 Czynniki warunkujące zachowania agresywne wśród uczniów klas IV-VI w Publicznej Szkole Podstawowej nr 13 im. ks. J.Poniatowskiego w Radomiu. dr Eliza Mazur
4440
Dajas Agata 2012 Reklama telewizyjna i jej wpływ na rozwój dziecka w wieku szkolnym - na podstawie badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej Nr 34 w Radomiu. dr Eliza Mazur
4441
Gieroń Joanna 2012 "Obraz" dziecka rodziców pracujących zawodowo z terenu południowej Polski. dr Eliza Mazur
4442
Haczyk Paulina 2012 Postawy osób dorosłych wobec problemu bezrobocia na podstawie badań przeprowadzonych w powiecie staszowskim. dr Eliza Mazur
4443
Janus Dorota 2012 Wpływ pracy zawodowej kobiet na realizację funkcji opiekuńczo-wychowawczej wobec dzieci w wieku przedszkolnym na podstawie badań przeprowadzonych w Przedszkolu w Chmielniku i Suchowoli. dr Eliza Mazur
4444
Jeziorski Michał 2012 Dopalacza w opinii młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu Starachowickiego. dr Eliza Mazur
4445
Kolarz Bartłomiej 2012 Rola sportu w procesie wychowania dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kłaju. dr Eliza Mazur
4446
Krawczyk Edyta 2012 Młodzież wobec problemu HIV i AIDS na podstawie badań przeprowadzonych w Liceum Ogólnokształcącym. dr Eliza Mazur
4447
Kuc Marzena 2012 Wpływ agresji i przemocy na proces wychowawczy młodzieży szkół gimnazjalnych z terenu radomskiego. dr Eliza Mazur
4448
Kurtek Anita 2012 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu w opinii podopiecznych. dr Eliza Mazur
4449
Ławniczek Paweł 2012 Skala i uwarunkowania zjawiska przemocy w rodzinie na podstawie statystyk Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. dr Eliza Mazur
4450
Mazur Anna 2012 Przejawy trudności wychowawczych uczniów Gimnazjum nr 1 w Połańcu. dr Eliza Mazur
4451
Motak Marcin 2012 Wpływ oddziaływań edukacyjno-zawodowych prowadzonych w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu na przyszłe wybory osadzonych. dr Eliza Mazur
4452
Nowak Bożena 2012 Czynniki warunkujące formy i rodzaje spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież zamieszkującą środowisko wiejskie. dr Eliza Mazur
4453
Nowak Marta 2012 Oczekiwania młodych kobiet wobec rozwoju zawodowego. dr Eliza Mazur
4454
Pawłowska Sylwia 2012 Przemoc w rodzinie w opinii studentów z terenu Kielc. dr Eliza Mazur

|<  <<  <  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: